Meniu

Projektų valdymas

Projektų valdymo modulyje nagrinėjami visi organizacijos praktinės veiklos lygmenys:

 • strateginis, kuris yra nukreiptas į projektinės veiklos ir strategijos sąveiką siekiant ilgalai­kių organizacijos tikslų įgyvendinimo;
 • organizacinis, kuriame siekiama taupyti įmonės išteklius standartizuojant projektinę veiklą ir sukuriant jos palaikymo priemones;
 • operatyvusis, kurio svarbiausias tikslas – užtikrinti kokybiškų projektų rezultatus laiku ir neperžengiant biudžeto ribų.

Unikalus modulio turinys yra paremtas šiuolaikiniu požiūriu į projektų valdymo procesus ir jų tobulinimą vadovaujantis organizacijų strateginiais tikslais, o struktūra orientuota į žinių ir gebėjimų auginimą, studijuojant mokslines publikacijas, atliekant grupines užduotis ir pristatant jų rezultatus, diskutuojant bei kritiškai vertinant kolegų darbo rezultatus. Pasirinkusiųjų modulį laukia tiriamasis darbas – konsultacinis projektas, skirtas organizacijų projektinės veiklos tobulinimui.

Modulyje daugiausia dėmesio skiriama praktiniam žinių taikymui. Dauguma dėstytojų, kartu ir modulio vadovas, yra ir aktyvūs praktikai, vykdantys projektų, programų ar portfelių valdymą organizacijose.

Modulis skirtas

Aukščiausiojo lygmens vadovams, padalinių, projektų valdymo tarnybų ar projektų vadovams, siekiantiems patobulinti organizacijos projektų valdymo žinias. Modulis padės pakeisti projektų vadovų, produktų ar paslaugų vadovų bei projektų komandų narių požiūrį ir darbo metodus.

Modulio temos

Strateginis projektų valdymas:

 • projektų portfelių valdymas, portfelių balansavimo priemonės;
 • organizacijų projektų valdymo branda ir jos didinimo prielaidos;
 • organizacijų projektų, programų ir portfelių valdymo sistema.

 Organizacinis projektų valdymas:

 • projektų tipologija, projektų tipų įtaka jų valdymui;
 • projektų programų valdymas;
 • projektų valdymo procesas, jo standartizavimas ir palaikymas.

 Operatyvusis projektų valdymas

 • projektų apimties, laiko, sąnaudų, kokybės, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, rizikos, pirkimų ir suinteresuotųjų šalių valdymo planavimas;
 • projektų vykdymas, monitoringas ir kontrolė;
 • projektų užbaigimas, projektinės veiklos patirties analizė.

Baigę modulį

 • Gebėsite atlikti projektų valdymo procesų analizę ir objektyviai vertinti organizacijų projektinę veiklą;
 • Sužinosite, kaip identifikuoti prioritetines tobulinimo kryptis ir suderinti jas su organizacijos strategija;
 • Žinosite, kaip konstruktyviau planuoti ir įgyvendinti tobulinimo veiksmus;
 • Lengviau argumentuosite ir sklandžiau įgyvendinsite projektinės veiklos pokyčius, remdamiesi teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
 • Geriau suprasite judriojo (angl. Agile) projektų valdymo teikiamas galimybes ir iššūkius.

 

Apie modulio vadovą

Dr. Saulius Šimkonis – konsultantas, dėstytojas, turintis daugiau nei 20–ies metų  patirtį projektų, programų ir portfelių valdymo srityje. S. Šimkonis yra pirmasis nacionalinis „IPMA“ atestuotojas Lietuvoje, turi „IPMA-A“, „Project Management Professional (PMP)“ ir „PRINCE2 Practitioner“, „Certified Scrum Master“, „Certified Scrum Product Owner“ sertifikatus. 

 

Studentų atsiliepimai:

Projektų valdymo modulį rekomenduoju tiems vadovams, kurie yra jau įgiję patirties atskirų projektų operatyviajame valdyme ir siekia efektyvinti visos įmonės strateginių  ar padalinio projektų krepšelio valdymą. PV modulis sužavėjo skirtingų dėstytojų įvairove ir modulio vadovo gebėjimu visą medžiagą sujungti į nuoseklią pažinimo grandinę. Daug dėmesio skiriama praktiniam žinių pritaikymui, projektų dalyvių rolių ir jų atsakomybių išgryninimui, rizikų vertinimui ir valdymui, komunikacijai ir bendradarbiavimo efektyvinimui su įmonės akcininkais bei projektų finansuotojais. Baigęs šį modulį įgijau žinių, kokius metodus taikyti vertinant planuojamo ar jau vykdomo projekto įtaką visos įmonės strateginei veiklai, taip pat išmokau nustatyti, aprašyti ir efektyvinti projekto valdymo procesus bei spręsti kylančias problemas įtraukiant platesnę komandą.

Modestas Ropė

 Perdavimo sistemų vadovas, BITĖS grupė / Transport Manager, BITĖ Group 

„Projektų valdymo modulis suformuoja profesionalų suvokimą apie projektinės veiklos vietą įmonės strategijos įgyvendinime. Tai visapusiškos žinios apie pasaulines projektų valdymo praktikas bei šių dienų tendencijas. Dėstytojai - ilgametę patirtį sukaupę profesionalai, iš kurių tikai yra ko pasimokyti.“

Simona Štuikytė

Project Manager Baltics

Pagrindinės mano darbo užduotys - naujos gamybinės įrangos užsakymas ir instaliavimo organizavimas, priežiūra gamybos metu. Kasdieną tenka koordinuoti tarptautinės komandos darbą, komunikuoti su suinteresuotais asmenimis, koordinuoti projekto biudžetą, vertinti rizikas, projekto rodiklius. Džiaugiuosi galėdama kasdien pritaikyti "Projektų valdymo" modulyje įgytas žinias.

Dėstytojams pavyko surasti labai gerą balansą tarp teorinių žinių ir praktinio pritaikomumo.

Jurgita Nikliauzaitė

Gamybos inžinierė

UAB HELLA Lithuania