Meniu

Perspectives 360

Leonardo da Vinčio naujovių perkėlimo projektas 
„Perspectives 360“ 
UK/10/LLP-LdV/TOI-371
 

Projekto kontraktorius:

Exponential Training & Assessment Limited; http://www.exponentialtraining.com
Projekto vadovas – John Moore; john@exponentialtraining.co.uk
Kontaktinis asmuo - Michelle Moore; michelle@exponentialtraining.com
 

Projekto partneriai:

Centrul De Inovare Si Dezvoltare De Afaceri; www.cidaf.ro
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas; www.ism.lt
KADIS Kadrovsko Izobraževalni mInženiring; www.kadis.si
CybernetPoint; www.cybernetpoint.com
Irish Small and Medium Enterprises Association Ltd; www.isme.ie
Chartered Management Institute; www.managers.org.uk
  
Projekto trukmė: 01/10/2010 – 01/10/2012
  
Projekto tikslas – Perkelti Perspektyvos 360 naudojimą iš Didžiosios Britanijos į penkias Europos šalis testuojant 360 – laipsnių vertinimo centrų, kaip Europinio tinklo, sukūrimo galimybes.
 

Projekto uždaviniai:

  • Pritaikyti ir perkelti 360 įgūdžių vertinimo įrankį naudojimui su VMĮ vadovais Airijoje, Slovėnijoje, Lietuvoje, Graikijoje ir Rumunijoje
  • Įvertinti vertinimo įrankio Perspektyvos 360 efektyvumą ir poveikį įtraukiant 300 VMĮ vadovus Partneriaujančiose šalyse
  • Vykdyti MVĮ vadovų įgūdžių lyginamąją analyzę projekto partnerių valstybėse
  • Skelbti nacionalinės valdymo įgūdžių lyginamosios analizės ataskaitas
  • Skleisti projekto rezultatus suinteresuotiems asmenims visoje Europoje
  • Sukurti Europos Valdymo Įgūdžių Lyginamosios Analizės Duomenų Bazę
  • Parengti strategiją Perspektyvos 360 vertinimo centrų tinklo sukurimui

Projekto tikslinės grupės:

  • Mažų ir vidutinių įmonių vadovai (darbuotojų skaičius mažesnis nei 10, 11-49, 50-199, 200-249; moterys, vadovai 45+, sektoriai, tokie kaip gamyba, tvari pramonė, skaitmeninės paslaugos)
  • Profesinio mokymo agentūros/instruktoriai
  • Projekto partneriai
 
Atsižvelgiant į projekto tikslus ir uždavinius pasirinkti kvalifikuoti partneriai iš įvairių šalių: Airija, Slovėnija, Lietuva, Graikija ir Rumunija. 
 
Projekto rezultatai: VMĮ Valdymo Įgūdžių Lyginamosios Analizės Ataskaitos iš visų partnerių, Valdymo Įgūdžių Lyginamoji Analizė VMĮ: Jugtinė Karalystė, Rumunija, Lietuva, Slovėnija, Graikija ir Airija, Adaptuota, kontekstualizuota ir išversta Perspektyvos 360 duomenų bazė ir tinklalapis, Kurso, Perspektyvos 360, Instruktorių Rengimas, pritaikymas ir plėtra, Perspektyvos 360 apmokyti instruktoriai, 300 MVĮ vadovų visą gyvenimą trunkantis mokymasis (50 vadovų iš vienos šalies), Perspektyvos 360 verslo atvejų rinkinys apimantis Tarpininkus bei VMĮ vadovus, 6 nacionalinės sklaidos seminarai, Nacionalinių ir Europinių suinteresuotų šalių duomenų bazė, Perspektyvos 360 projekto tinklalapiai, pasklebti straipsniai apie VMĮ valdymo įgūdžių standartus ir ataskaitas, Perspektyvos 360 vertinimo centrų tinklas, 5 Perspektyvos rinkodaros seminarai, siekiant paskatinti tapti 360 Partneriais, 2 Perspektyvos 360 Europos nacionalinių partnerių tiesioginio ryšio seminarai.
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.