Meniu

Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas vadovų mokyme

Leonardo da Vinčio naujovių perkėlimo projektas „Novatoriškų, patirtimi grįstų mokymo(si) metodų diegimas vadovų mokyme“
No. LLP-LdV-TOI-2008-LT-0028
 
 

Projekto kontraktorius: 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB, www.ism.lt
Projekto vadovė – Prof. Dr. Asta Pundzienė, asta.pundziene@ktu.lt
Kontaktinis asmuo – Rasa Stasiukynaitė, rasa.stasiukynaite@ism.lt
 
Projekto trukmė: 2008/10/01 – 2010/10/31
 
Projekto rezultatai: Projektu metu sukurti pirmieji lietuviški ir estiški verslo atvejai, skirti vadovų mokymams.
 
 
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.