Meniu

Viltė Auruškevičienė
Telefonas: 
+370 5 2123960
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Prof. dr. Viltė Auruškevičienė yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų prorektorė. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete dirba nuo 2004 metų.

Socialinių mokslų (vadyba ir verslo administravimas) daktaro laipsnį įgijo studijuodama jungtinėje Kauno Technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Habilitacijos procedūrą atliko Vytauto Didžiojo universitete. 2008 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Senatas suteikė profesoriaus pedagoginį vardą.

Ji yra JAV rinkodaros edukologų asociacijos (MEA) tarptautinė direktorė Rytų Europai, JAV rinkodaros asociacijos (AMA) narė, žurnalo „Baltic Journal of Management“ redakcinės kolegijos narė. Stažavosi Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos mokslo ir studijų institucijose.

Pagrindinė tyrimų sritis - tarpkultūrinė vartotojų elgsena. Skaitė paskaitas Aarhus universitete (Danija), Liublianos universitete (Slovėnija), Mančesterio universitete (Jungtinė Karalystė), ADVANCIA (Prancūzija), IPAM Instituto Portugues de Administracao de Marketing (Portugalija). Skaitė konferencijų pranešimus trylikoje pasaulio šalių, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose. 2013-2015 buvo LMT finansuojamo mokslininkų grupių projekto „Santykių rinkodaros transformacijos į e-rinkodarą poveikis regioninių įmonių globalizacijai“ vadovė, šiuo metu dalyvauja Lietuvos-Japonijos mokslo projekte „Funkciniai maisto produktai: vartotojų pasirinkimą lemiantys veiksniai“ (2016-2018). Ji yra ISM Vadybos krypties doktorantūros komiteto narė, doktorantūros gynimo tarybų narė (VU, VDU, ISM, KTU), penkių daktaro disertacijų oponentė (VU, KTU, ISM, VDU), vienos sėkmingai apgintos disertacijos vadovė.

Viltė Auruškevičienė yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė, Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos Studijų komiteto narė, LAMA BPO tarybos narė, ISM Senato narė (2013-3016).

Apdovanojimai:

Geriausios ISM metų tyrėjos apdovanojimas už mokslinių tyrimų vystymą ir jų sklaidą (2008).

Apdovanojimas už geriausią mokslinį pranešimą Marketingo vadybos asociacijos (MMA) konferencijoje Čikagoje (2008)

EmeraldLiteratiNetwork apdovanojimas už geriausią straipsnį žurnale „Baltic Journal of Management“ (2012).

Tyrimų sritys:
- Tarpkultūrinė vartotojų elgsena
Dėstymo sritys:
- Rinkos analizė
- Rinkodaros strategija

 

 

Publikacijos

Barauskaite, D., Gineikiene, J., Fennis, M.B., Auruskeviciene, V., Yamaguchi, M., Kondo, N. (2018). Eating Healthy to Impress

Barauskaite, D., Gineikiene, J., Fennis, M.B., Auruskeviciene, V., Yamaguchi, M., Kondo, N. (2018). Eating Healthy to Impress: How Conspicuous Consumption, Perceived Self-control Motivation, and Descriptive Normative Influence Determine Functional Food Choices. Appetite, 131, 1, 59-67.

Auruškevičienė, V., James, R., & Škudienė, V. (2018). The influence of the media channel on the perceived innovativeness and willingness to pay for a product: An exploratory study.

Auruškevičienė, V., James, R., & Škudienė, V. (2018). The influence of the media channel on the perceived innovativeness and willingness to pay for a product: An exploratory study. In AMA 2018 Winter Academic Conference Proceedings (pp. 1-1). New Orleans: AMA.

Conner, S. L., Reardon, J., Miller, C., Šalčiuvienė, L., & Auruškevičienė, V. (2017). Cultural antecedents to the normative, affective, and cognitive effects of domestic versus foreign purchase behavior. Journal of business economics and management, 18(1), 100-115.

Conner, S. L., Reardon, J., Miller, C., Šalčiuvienė, L., & Auruškevičienė, V. (2017). Cultural antecedents to the normative, affective, and cognitive effects of domestic versus foreign purchase behavior. Journal of Business Economics and Management, 18(1), 100-115. (2016 Impact Factor - 0.968)

Brazauskaitė, I., & Auruškevičienė, V. (2017). Moderating role of environmental settings in relationship between product innovativeness and its performance during the launch.

Brazauskaitė, I., & Auruškevičienė, V. (2017). Moderating role of environmental settings in relationship between product innovativeness and its performance during the launch. Journal of Economics and Business, 31, 44-54.

Reardon, J., Vianelli, D., & Auruškevičienė, V. (2017). Assessing consumer preferences for foreign and domestic products before and during an economic crisis: a longitudinal examination.

Reardon, J., Vianelli, D., & Auruškevičienė, V. (2017). Assessing consumer preferences for foreign and domestic products before and during an economic crisis: a longitudinal examination. In AMA Conference, Better marketing for a better world, February 17-19, 2017, Orlando, Florida, USA (28, pp. 5-6). Orlando: American Marketing Association.

Gineikiene J., Schlegelmilch B.B., Auruškevičienė V (2017). “Ours” or “Theirs”? Psychological Ownership and Domestic Products Preferences.

Gineikiene J., Schlegelmilch B.B., Auruškevičienė V (2017). “Ours” or “Theirs”? Psychological Ownership and Domestic Products Preferences. Journal of Business Research, 72 (March), 93–103 (2016 Impact Factor: 3.354).

Auruškevičienė, V., Škudienė, V., & Reardon, J. (2016). Consumer perceived corporate ethicality impact on retail store loyalty.

Auruškevičienė, V., Škudienė, V., & Reardon, J. (2016). Consumer perceived corporate ethicality impact on retail store loyalty. In Proceedings of 7th European Business Research Conference 15 - 16 December (pp. 1-9). Roma: University of Roma Tre.

Skudiene, V., Auruskeviciene, V., Reardon, J. (2016). Fostering business students’ creativity using arts based education: in an interdisciplinary approach.

Skudiene, V., Auruskeviciene, V., Reardon, J. (2016). Fostering business students’ creativity using arts based education: in an interdisciplinary approach, INTED2016 Proceedings,  10th International Technology, Education and Development Conference, 7-9 March, 2016, Valencia, Spain, pp. 5698-5704.

Auruskeviciene, V., Radon, A., Abraha, D., Reardon, J., Vida, I. (2015). Consumer Decision Model of Intellectual Property Theft in Eurasia Markets. 

Auruskeviciene, V., Radon, A., Abraha, D., Reardon, J., Vida, I. (2015). Consumer Decision Model of Intellectual Property Theft in Eurasia Markets, 15th EBES Conference, January 8-10, Lisbon, Portugal.

Skudiene, V., Auruskevciene, V., Sukeviciute, L. (2015). Internationalization Model Revisited: E-marketing Approach.

Skudiene, V., Auruskevciene, V., Sukeviciute, L. (2015). Internationalization Model Revisited: E-marketing Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, published online 10th December 2015, 20th International Scientific Conference "Economics and Management 2015 (ICEM-2015)“, pp. 918–924. 

Gineikiene J., Schlegelmilch B.B., Auruškevičienė V. (2015). Love yourself and like the others: why domestic favoritism is different from consumer ethnocentrism.

Gineikiene J., Schlegelmilch B.B., Auruškevičienė V. (2015). Love yourself and like the others: why domestic favoritism is different from consumer ethnocentrism. Proceedings from American Marketing Association Educators, Volume 26, E-18. Organized by American Marketing Association.

Auruskeviciene, V., Butkeviciene, J., & Salciuviene, L. Revisiting the role of traditional, electronic and mobile-based communication channels in the pharmaceutical industry of Lithuania.

Auruskeviciene, V., Butkeviciene, J., & Salciuviene, L. (2015). Revisiting the role of traditional, electronic and mobile-based communication channels in the pharmaceutical industry of Lithuania. Engineering Economics, 26(5), 541-550. (Impact Factor - 0.871)

Bagdonaitė, E., Karlonas, A., Luobikienė, A., & Auruškevičienė, V. (2015). Technologijų mokslų srities tyrėjų verslumas Lietuvoje.

Bagdonaitė, E., Karlonas, A., Luobikienė, A., & Auruškevičienė, V. (2015). Technologijų mokslų srities tyrėjų verslumas Lietuvoje. Inžinerinės ir edukacinės technologijos 2, 76-81.

Ivanauskienė, N., Auruškevičienė, V., Ramonienė, L., & Škudienė, V. (2015). The Relationship among E-Marketing Strategy and Success of Internationalization Process of the SMEs in Emerging Economies. 

Ivanauskienė, N., Auruškevičienė, V., Ramonienė, L., & Škudienė, V. (2015). The Relationship among E-Marketing Strategy and Success of Internationalization Process of the SMEs in Emerging Economies. European Journal of Business and Economics. 10(2),  11-15.

Reardon J., McCorkle, D., Auruškevičienė V., Vida I. (2015). „Consumer Decision model of intellectual property theft: A Global perspective“.

Reardon J., McCorkle, D., Auruškevičienė V., Vida I. (2015). „Consumer Decision model of intellectual property theft: A Global perspective“. American Marketing Association Summer Marketing Educators' Conference Proceedings: August 14-16, Chicago, US.

Brazauskaite I., Auruškevičienė, V., & Gerbutavičienė R. (2014) Private Label Management in Retail: the Concept, Consumer Profiling and Competition with National Brands. Systematic Review of Main Findings

Brazauskaite I., Auruškevičienė, V., & Gerbutavičienė R. (2014) Private Label Management in Retail: the Concept, Consumer Profiling and Competition with National Brands. Systematic Review of Main Findings. Organizacijų vadyba, sisteminiai tyrimai, 71, p. 53-64,

Šalčiuvienė, Laura; Auruškevičienė, Vilte; Ivanauskienė, Neringa. Key drivers affecting customer intention to purchase financial services online.

Šalčiuvienė, Laura; Auruškevičienė, Vilte; Ivanauskienė, Neringa. Key drivers affecting customer intention to purchase financial services online. Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. Kaunas: KTU leidykla, 2014, Nr. 25(2), p. 194-202. Print ISSN: 1392-2785; Online ISSN: 2029-5839. Prieiga per internetą: http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/6427/3623

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė; Ivanauskienė, Neringa; Ramonienė, Lineta. The internationalization and e-marketing adoption of emerging economy SMEs.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė; Ivanauskienė, Neringa; Ramonienė, Lineta. The internationalization and e-marketing adoption of emerging economy SMEs. International Journal of Liberal Arts and Social Science. 2014, Vol. 2, No. 2, p. 110- 126. ISSN: 2307-924X. Prieiga per internetą: www.ijlass.org

McCorkle, D.; Jurkus, V.; Auruškevičienė, Viltė; Reardon, J. The antecedent effects of SMS marketing on consumer intentions.

McCorkle, D.; Jurkus, V.; Auruškevičienė, Viltė; Reardon, J. The antecedent effects of SMS marketing on consumer intentions. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 2013, Vol. 6, No. 1, p. 88-105. ISSN 1942-8162.

Auruškevičienė, V.; Satova, J.; Reardon, J. Success factors of e-Commerce in transitional economies.

Auruškevičienė, V.; Satova, J.; Reardon, J. Success factors of e-Commerce in transitional economies. International Business Management & Research, 2013, Vol. 4 (11), p. 9-25. ISSN 1940-185X.

Ivanauskienė, N.; Auruskevičienė, V. The impact of value equity and brand equity on loyalty: an empirical investigation in retail banking.

Ivanauskienė, N.; Auruskevičienė, V. The impact of value equity and brand equity on loyalty: an empirical investigation in retail banking. Organizacijų vadyba, 2013, Nr. 65, p. 21-31. ISSN 1392-1142.

Auruškevičienė, Viltė; Ivanauskienė, Neringa. Bielskienė, M. Consumer perceived corporate ethicality impact on retail chain image: examination from vicarious and personal perspectives.

Auruškevičienė, Viltė; Ivanauskienė, Neringa. Bielskienė, M. Consumer perceived corporate ethicality impact on retail chain image: examination from vicarious and personal perspectives. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2013, Vol. 1, No. 1, p. 1-13. ISSN 2307-924X.

McCorkle, D.; Auruškevičienė, Viltė; Jurkus, V.; Reardon, J. The antecedent effects of SMS marketing on consumer intentions.

McCorkle, D.; Auruškevičienė, Viltė; Jurkus, V.; Reardon, J. The antecedent effects of SMS marketing on consumer intentions. Proceedings of the international academy of business and public administration disciplines (IABPAD) Conference, 2013, Jan 2-5, Orlando FL, p. 560-576.

Auruškevičienė, Viltė.; Ivanauskienė, Neringa; Šalčiuvienė, Laura. Perceived value drivers of customer loyalty in an emerging market.

Auruškevičienė, Viltė.; Ivanauskienė, Neringa; Šalčiuvienė, Laura. Perceived value drivers of customer loyalty in an emerging market. Managing to make a difference, British Academy of management BAM conference proceedings, 2013, p. 1- 5. ISBN: 978-0-9549608-6-5.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V. An exploratory study of online versus traditional educational delivery methods using social contract theory.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V. An exploratory study of online versus traditional educational delivery methods using social contract theory. MEA 2013 annual conference proceedings marketing education: New challenges and opportunities, 2013, April 18-20, Portland, OR, p. xi-xix, 1-314. Available from: http://www.marketingeducators.org/proceedings/20130001.pdf.

Vianelli, D.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. The effects of consumer ethnocentrism, national identity, and cosmopolitanism on purchase behavior in transitional economies.

Vianelli, D.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. The effects of consumer ethnocentrism, national identity, and cosmopolitanism on purchase behavior in transitional economies. EBES 2012 Antalya Conference Program and Abstract Book, 2012, Jan. 13-14, Antalya, Turkey, p. 15. ISBN 978-605-61069-4-1.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes. Leonardo da Vinci transfer of innovation project, Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, p. 1-7.

Auruškevičienė, V.; Vianelli, D.; Reardon, J. Comparison of consumer ethnocentrism behavioural patterns in transitional economies.

Auruškevičienė, V.; Vianelli, D.; Reardon, J. Comparison of consumer ethnocentrism behavioural patterns in transitional economies. Transformations in Business & Economics, 2012, Vol. 11, No 2 (26), p. 20-35. ISSN 1648-4460.

Šalčiuvienė, L.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies.

Šalčiuvienė, L.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies. Baltic Journal of Management, 2012, Vol. 6, No. 1, p. 89-104. Available from: www.emeraldinsight.com. ISSN 1746-5265.

Škudienė, V.; Auruškevičienė, V. The contribution of corporate social responsibility to intrinsic employee motivation.

Škudienė, V.; Auruškevičienė, V. The contribution of corporate social responsibility to intrinsic employee motivation. Baltic Journal of Management, 2012, Vol. 7, No. 1, p. 49-67. ISSN 1746-5265.

Chmieliauskas, Alfredas; Pilkaitė, Austėja; Vaiginienė, Erika; Vaiginienė, Erika; Viliūnas, Vaidotas. Project, program and portfolio management value for public sector.

Chmieliauskas, Alfredas; Pilkaitė, Austėja; Vaiginienė, Erika; Vaiginienė, Erika; Viliūnas, Vaidotas. Project, program and portfolio management value for public sector. Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika. Vilnius: VU tarptautinio verslo mokykla, 2012, T.3, Nr. 1(4), p. 104-113. ISSN 2029-5774.

Ivanauskienė, N.; Auruskeviciene, V.; Škudienė, V.; Nedzinskas, S. Customer perceptions of value: case of retail banking.

Ivanauskienė, N.; Auruskeviciene, V.; Škudienė, V.; Nedzinskas, S. Customer perceptions of value: case of retail banking. Organizations and markets in emerging economies. 2012, Vol. 3 No.1 (5), p. 75-88. Prieiga per EBSCO. ISSN 2029-4581.

McCorkle, D.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V.; Škudienė, V. Faculty adaptation to foreign student learning styles and expectations.

McCorkle, D.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V.; Škudienė, V. Faculty adaptation to foreign student learning styles and expectations. Proceedings of 2012 annual marketing educators association conference marketing education, 2012, April 19-21, Long Beach, California, USA, p. 231-234. Available from: www.marketingeducators.org/proceedings/20120001.pdf.

Auruškevičienė, V.; Satova, J.; Reardon, J. Success factors of e-commerce in transitional economies.

Auruškevičienė, V.; Satova, J.; Reardon, J. Success factors of e-commerce in transitional economies. Proceedings of intellectbase international consortium, 2012, Vol. 25, p. 37-49. ISSN 1940-1884.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V. Online courses: innovative education channel or 21st century correspondence course.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V. Online courses: innovative education channel or 21st century correspondence course. Proceedings 6th INTED 2012 international technology, education and development conference, 2012, March 5th-7th, Valencia, Spain, p. 5588-5593. ISBN 978-84-615-5563-5.

Skudiene, V., Auruskeviciene, V., Reardon, J., Stangej, O. (2011). The effect of emotional intelligence on Project outcomes.

Skudiene, V., Auruskeviciene, V., Reardon, J., Stangej, O. (2011). The effect of emotional intelligence on Project outcomes. Transformations in Business and Economics, Vol. 10, No 1 (22), p. 125-137. ISSN 1648-4460.

Šalčiuvienė, L., Reardon, J., Auruškevičienė, V. (2011). Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies.

Šalčiuvienė, L., Reardon, J., Auruškevičienė, V. (2011). Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies. Baltic Journal of Management, Vol. 6, No. 1, p. 89-104. ISSN 1746-5265.

Šalčiuvienė, L.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies.

Šalčiuvienė, L.; Reardon, J.; Auruškevičienė, V. Antecedents of performance of multi-level channels in transition economies. Baltic Journal of Management, 2011, Vol. 6, No. 1, p. 89-104. Available from: www.emeraldinsight.com. ISSN 1746-5265.

Auruskeviciene, V.; Pundziene, A.; Skudiene, V.; Gripsrud, G., Nes E.B.O., Olsson, U.H. (2010) Change of attitudes and country image after hosting major sport event.

Auruskeviciene, V.; Pundziene, A.; Skudiene, V.; Gripsrud, G., Nes E.B.O., Olsson, U.H. (2010) Change of attitudes and country image after hosting major sport event. Inžinerinė Ekonomika=Engineering economic, Vol. 21 (1), p. 53-59. ISSN 1392-2785.

Skudiene, V.; Auruskeviciene, V.; Pundziene, A. (2010) Factors determining entreprenership intentions among business students.

Skudiene, V.; Auruskeviciene, V.; Pundziene, A. (2010) Factors determining entreprenership intentions among business students. Transformations in Business & Economics, Vol. 9, No. 1 (20), Supplement A, p. 448-460. ISSN: 1648 – 4460.

Škudienė, V., Auruškevičienė, V. (2010) Adaptation of Foreign Visiting Faculty to Local Students Learning Styles and Expectations.

Škudienė, V., Auruškevičienė, V. (2010) Adaptation of Foreign Visiting Faculty to Local Students Learning Styles and Expectations. International Conference of Education, Research and Innovation ICERI, Madrid,Spain, 2010.11.15-17.

Šalčiuvienė, L.; Auruškevičienė, V.; Lee, K. (2009) The effect of personal values on customer loyalty.

Šalčiuvienė, L.; Auruškevičienė, V.; Lee, K. (2009) The effect of personal values on customer loyalty. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vol. 8, no. 1(16), p. 121-136. ISSN 1648-4460.

Miller, C. E., Reardon, J., Salciuviene, L., Auruskeviciene, V. Lee, K., Miller K.E. (2009). Need for Cognition as a Moderator of Affective and Cognitive Elements in Online Attitude toward the Brand Formation.

Miller, C. E., Reardon, J., Salciuviene, L., Auruskeviciene, V. Lee, K., Miller K.E. (2009). Need for Cognition as a Moderator of Affective and Cognitive Elements in Online Attitude toward the Brand Formation. Journal of Business & Economics Research, 7(2), p. 65-72. ISSN 1542-4448 [Cabell].

Odabia, C., Vida, I., Auruskeviciene, V. (2009) Exporter’s psychic distance: Conceptualization, measurement, and impact assessment.

Odabia, C., Vida, I., Auruskeviciene, V. (2009) Exporter’s psychic distance: Conceptualization, measurement, and impact assessment. Proceedings of 35th EIBA Annual Conference "Reshaping the Boundaries of the Firm in an Era of Global Interdependence”, Article on CD. p. 1-39, Valencia, Spain, December 13-15, 2009.

Pundziene, A., Skudiene, V., Auruskeviciene, V. (2009) Increasing entrepreneurship intensions among business students.

Pundziene, A., Skudiene, V., Auruskeviciene, V. (2009) Increasing entrepreneurship intensions among business students. International conference “Entrepreneurship without borders” The College of Management, Izrael.ISBN 9-32-6025-953.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V.; Škudienė, V. (2009) The effect of culture on consumer e-commerce adoption.

Reardon, J.; McCorkle, D.; Auruškevičienė, V.; Škudienė, V. (2009) The effect of culture on consumer e-commerce adoption. WDSI 2009 Proceedings "Western Decision Sciences Institute". Thirty-eighth annual meeting, April 7-11, 2009. Hilton Kauai beach resort- Kauai, Hawai. p. 584. ISSN 1098-2248.

Ivanauskienė, N., Auruskeviciene, V. (2008). Klientų lojalumo programos: tendencijos mažmeninės bankininkystės rinkoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 3 (12), pp. 116-123. ISSN 1648-9098. [Index Copernicus].

Ivanauskienė, N., Auruskeviciene, V. (2008). Klientų lojalumo programos: tendencijos mažmeninės bankininkystės rinkoje. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 3 (12), pp. 116-123. ISSN 1648-9098. [Index Copernicus].

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L,Reardon, J (2008). Development factors of the competitive advantages in the subsidiaries of MNCs.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L,Reardon, J (2008). Development factors of the competitive advantages in the subsidiaries of MNCs. The International Scientific Conference "International Business Development: Globalization Opportunities Challenges", p. 104-115. Vilnius, May 15-16, ISBN 978-9955-879-06-0.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Ruth, A. (2008). An Exploratory Examination of Consumer Intellectual Property Theft in Transitional Economies.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Ruth, A. (2008). An Exploratory Examination of Consumer Intellectual Property Theft in Transitional Economies. 34th EIBA Annual Conference "IB and the Catching Up Economies: Challenges and Opportunities”, Tallinn, 11-13 December 2008, article on CD, p. 1-19.

Reardon, J., Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., McCorkle D., Skudiene V. (2008) The effect of culture on consumer intellectual property theft: an exploratory analysis.

Reardon, J., Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., McCorkle D., Skudiene V. (2008) The effect of culture on consumer intellectual property theft: an exploratory analysis. Proceedings of the Tenth International Conference of the Global Business and Technology Association - Evolution and Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation and Competitiveness Worldwide / Leonora Fuxman, Nejdet Delener, F. Victor Lu and Luis Eduardo Rivera-Solis. Global Business and Technology Association, Madrid, Spain, July 8-12, 2008, p.917-922. ISBN 1-932917-04-7.

McCorkle D. A., Auruškevičienė, V., Škudienė V., Reardon J., Vida, I. (2008) Consumer Choice and Intellectual Property Theft: An Exploratory Examination.

McCorkle D. A., Auruškevičienė, V., Škudienė V., Reardon J., Vida, I. (2008) Consumer Choice and Intellectual Property Theft: An Exploratory Examination. Annual Conference Marketing Management Association Proceedings “Focus on Change: Succeeding in a Global Environment” Chicago, IL, April 2-4, 2008, p. 34.

Auruškevičienė, V., Škudienė, V., Šalčiuvienė, L. (2008). Consumer Self-Concept and Brand Personality Correspondence: Case of Lithuanian Clothing Market. pp. 93-104.

Auruškevičienė, V., Škudienė, V., Šalčiuvienė, L. (2008). Consumer Self-Concept and Brand Personality Correspondence: Case of Lithuanian Clothing Market. pp. 93-104. // Marketing in Dynamic Environments: Contemporary Research Advances / Edited by Cleopatra Veloutsou, Nicolas Papadopoulos. ATINER. ISBN: 978-960-6672-30-9.

Šalčiuvienė, L., Virvilaitė, R. Auruškevičienė, V. (2008). Coopetition Opportunities in Lithuanian Alternative Telecommunication Market. p.180-193.

Šalčiuvienė, L., Virvilaitė, R. Auruškevičienė, V. (2008). Coopetition Opportunities in Lithuanian Alternative Telecommunication Market. p.180-193. // Business Strategies for Economies in Transition: Book of Readings on CEE Countries / Edited by Petr G. Chadraba and Reiner Springer. Cambridge Scholars Publishing,ISBN (10): 1-4438-0049-X, ISBN (13): 978-1-4438-0049-5.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L. (2008). The impact of relationship quality on customer loyalty in professional services market The Impact of Relationship quality on Consumer Loyalty in Professional Services Market.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L. (2008). The impact of relationship quality on customer loyalty in professional services market The Impact of Relationship quality on Consumer Loyalty in Professional Services Market. Proceedings of the 16th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe. / Edited by: P. Chadraba & R. Springer, DePaul University Chicago & Wirtschaftsuniversität Wien. Vienna, Austria. ISBN 3-9502045-3-9. [ISI Proceedings]

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Vanagė, J. (2008) Factors Determining Creation of Competitive Advantages in the Subsidiaries of International Enterprises.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Vanagė, J. (2008) Factors Determining Creation of Competitive Advantages in the Subsidiaries of International Enterprises. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Kaunas: Vilniaus universiteto leidykla. Vol. 7, no 3 (15), Supplement C. p. 31-46. ISSN 1648-4460.

Maikštėnienė K., Auruškevičienė V. (2008) Manufacturer and Retailer Brand Acceptance under Different Levels of Purchase Involvement.

Maikštėnienė K., Auruškevičienė V. (2008) Manufacturer and Retailer Brand Acceptance under Different Levels of Purchase Involvement. Inžinerinė Ekonomika=Engineering economics. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. No.1 (55), p. 90-96. ISSN 1392-2785.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Virvilaite, R. (2005). Study of Attributes that Form Marketing Image of Financial Institutions.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Virvilaite, R. (2005). Study of Attributes that Form Marketing Image of Financial Institutions. Innovative Marketing: International Scientific Journal. UkrainianAcademy of Banking. p. 81-88. ISSN 1814-2427.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry. Proceedings of the 13th Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Brno University of Technology, Czech Republic. p. 1-10. ISBN 80-214-3012-5.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.13th Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Conference Proceedings Included Annual Report of BUT 2004. Brno University of Technology, Czech Republic. September 23-24, 2005. p. 1-10. ISBN 80-214-3012-5.

Šalčiuvienė, L., Virvilaitė, R., Auruškevičienė, V. (2005) Co-opetition Opportunities in Lithuanian alternative Telecommunication Market.

Šalčiuvienė, L., Virvilaitė, R., Auruškevičienė, V. (2005) Co-opetition Opportunities in Lithuanian alternative Telecommunication Market. Proceedings of the 13th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, University Chicago & Wirtschaftsuniversität Wien: Vienna, Austria. p. 236-242. ISBN 3-9502045-3-9.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Virvilaite, R. (2005). Coopetition Opportunities in Lithuanian Alternative Telecommunication Market.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Virvilaite, R. (2005). Coopetition Opportunities in Lithuanian Alternative Telecommunication Market. Proceedings of the 13th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Edited by: P. Chadraba and R. Springer, DePaul University Chicago ir Wirtschaftsuniversität Wien. Vienna, Austria. p. 237-242. ISBN 3-9502045-3-9.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Trifanovas, A. (2005) Esminių sėkmės veiksnių Lietuvos poligrafijos pramonėje identifikavimas.

Auruškevičienė, V., Šalčiuvienė, L., Trifanovas, A. (2005) Esminių sėkmės veiksnių Lietuvos poligrafijos pramonėje identifikavimas. Organizacijų vadyba: Sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. No. 34, p. 19-32. ISSN 1392-1142. [Business Source Complete]

Salciuvienė, L., Auruskeviciene, V., Lydeka, Z. (2005) An Assessment of Various Approaches for Cross-Cultural Consumer Research.

Salciuvienė, L., Auruskeviciene, V., Lydeka, Z. (2005) An Assessment of Various Approaches for Cross-Cultural Consumer Research. Problems and Perspectives in Management: International Scientific Journal. Ukrainian Academy of Banking. No.3. p.147-159. ISSN 1726-6955. [IBSS, Business Source Complete].

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Virvilaite, R. (2006) Assessing Brand Image Dimensionality in a Cross-Cultural Context. p. 223-234.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Virvilaite, R. (2006) Assessing Brand Image Dimensionality in a Cross-Cultural Context. p. 223-234. // Marketing from the Trenches: Perspectives on the Road Ahead // Edited by Papadopoulos N. and Veloutsou C. ATINER, 400 p. Hardback ISBN: 960-6672-06-9.

Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R., Salciuviene, L. Trifanovas, A. (2006). A Comparison between Recent and Prospective Critical Success Factors for Lithuanian Printing Industry.

Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R., Salciuviene, L. Trifanovas, A. (2006). A Comparison between Recent and Prospective Critical Success Factors for Lithuanian Printing Industry. Managing Global Transitions: International Research Journal. University of Primorska Koper, Slovenia. Vol.4, No.4. p.327-346. ISSN 1581-6311 [IBSS]

Palaima, T., Auruskeviciene, V. (2006) Study of Relationship Quality Dimensionality in the Parcel Delivery Services Market.

Palaima, T., Auruskeviciene, V. (2006) Study of Relationship Quality Dimensionality in the Parcel Delivery Services Market. Inžinerinė ekonomika: Mokslo darbai Nr.4 (49), Kaunas: Technologija. p. 104-110. ISSN 1392-2785. [IBSS, Business Source Complete].

Auruškevičienė, V.; Škudienė, V.; Šalčiuvienė, L. (2007) Consumers' demographic characteristics' impact on shopping style.

Auruškevičienė, V.; Škudienė, V.; Šalčiuvienė, L. (2007) Consumers' demographic characteristics' impact on shopping style. Changes in social and business environment. Kaunas: Technologija. p. 12-17. ISSN 1822-7090. [ISI Web of knowledge].

Kuvykaitė, R.; Auruškevičienė, V.; Drakšaitė, A. (2007) Coordination of marketing and manufacturing activities in Lithuanian business development.

Kuvykaitė, R.; Auruškevičienė, V.; Drakšaitė, A. (2007) Coordination of marketing and manufacturing activities in Lithuanian business development. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vol. 6, no. 2, Supplement A, p. 114-132. ISSN 1648-4460.

Auruškevičienė, V.; Kuvykaitė, R.; Škudienė, V. (2007) Relationship and transactional marketing integration aspects.

Auruškevičienė, V.; Kuvykaitė, R.; Škudienė, V. (2007) Relationship and transactional marketing integration aspects. Inžinerinė ekonomika=Engineering economics. No.4 (54). p. 78-86.ISSN 13922785.

Maikštėnienė, K.; Auruškevičienė, V. (2007) Estimating consumer perceived value distances between private label and proprietary brands: the conjoint analysis approach.

Maikštėnienė, K.; Auruškevičienė, V. (2007) Estimating consumer perceived value distances between private label and proprietary brands: the conjoint analysis approach. Socialiniai tyrimai=Social Research. No.10. p. 67-72.ISSN 1392-3110.

Palaima, T.; Auruskeviciene, V. (2007) Modeling Relationship Quality in the Parcel Delivery Services Market.

Palaima, T.; Auruskeviciene, V. (2007) Modeling Relationship Quality in the Parcel Delivery Services Market. Baltic Journal of Management, Vol. 2, No 1. pp. 37-54. ISSN: 1746-5265.

Auruškevičienė, V.; Kuvykaitė, R.; Zilys, L.; Šalčiuvienė, L. (2007) Identification of key success factors in free economic zone development in Lithuania.

Auruškevičienė, V.; Kuvykaitė, R.; Zilys, L.; Šalčiuvienė, L. (2007) Identification of key success factors in free economic zone development in Lithuania. Ekonomika ir vadyba=Economics and management. No.12. p. 277-284. ISSN 1822-6515.

Barauskaite, D., Gineikiene, J., Fennis, M.B., Auruskeviciene, V., Kondo, N. (2018). Eating Healthy to Impress: How Conspicuous Consumption, Self-control, and Normative Influence Determine Functional Food Choices.

Barauskaite, D., Gineikiene, J., Fennis, M.B., Auruskeviciene, V., Kondo, N. (2018). Eating Healthy to Impress: How Conspicuous Consumption, Self-control, and Normative Influence Determine Functional Food Choices. EMAC 47th Annual Conference, United Kingdom.