Meniu

Rūta Kazlauskaitė
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Dr. Rūta Kazlauskaitė yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė. Ji dėsto Tarptautinį žmogiškųjų išteklių valdymą ir žmogiškųjų išteklių valdymą. Jos pagrindinės tyrimų sritys – tarptautinis ir lyginamasis žmogiškųjų išteklių valdymas, žmogiškųjų išteklių ir įmonės veiklos rezultatų ryšys, socialiai atsakingas ir tvarus žmogiškųjų išteklių valdymas, darbuotojų nuostatos darbo atžvilgiu, įmonių socialinė atsakomybė, įmonių internacionalizacija. Ji šiomis temomis pristatė daug pranešimų tarptautinėse konferencijose (tame tarpe ir Academy of  Management konfrencijose) ir publikavo savo darbus daugelyje akademinių žurnalų bei įvairiose monografijose. Ji dalyvavo ir įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose tyrimų projektuose. Ji taip pat yra žurnalo Baltic Journal of Management redaktorė bei International Journal of Human Resource Management redkolegijos narė.

Tyrimų sritys:
- Tarptautinis ir lyginamasis personalo valdymas;
- Personalo valdymo ir įmonės veiklos rezultatų ryšys;
- Socialiai atsakingas personalo valdymas;
- Darbuotojų nuostatos darbo atžvilgiu;
- Įmonių socialinė atsakomybė.
 
Dėstymo sritys:
- Tarptautinis personalo valdymas;
- Personalo valdymas.

 

Publikacijos

Colovic, A., Henneron, S., Huettinger, M., & Kazlauskaitė, R. (2019). Corporate social responsibility and SMEs: Evidence from a transition and a developed economy.

Colovic, A., Henneron, S., Huettinger, M., & Kazlauskaitė, R. (2019). Corporate social responsibility and SMEs: Evidence from a transition and a developed economy. European Business Review, 31(5), 785-810. doi:10.1108/EBR-01-2017-0022

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2019). Caring is sharing: stakeholder collaboration in long-term care of older persons in Lithuania.

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2019). Caring is sharing: stakeholder collaboration in long-term care of older persons in Lithuania. In ICPP4 (pp. 1-1). Montreal: International Public Policy Association. Retrieved 2019, August 01, from http://www.ippapublicpolicy.org/conference/icpp4-montreal-2019/panel-lis...

Matonytė, I., Kazlauskaitė, R. ir Poškutė, V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai.

Matonytė, I., Kazlauskaitė, R. ir Poškutė, V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 18, 74-95. doi:10.15388/STEPP.2019.5

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R., & Preidys, S. (2018). International academic mobility – who, why and how?

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R., & Preidys, S. (2018). International academic mobility – who, why and how? In 15th International HRM conference. Conference proceedings (pp. 1-1). Madrid: IHRM Conference.

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2018). Stakeholder engagement and collaboration in long-term care of older persons in Lithuania: Key stakeholders perceptions of synergy possibilities and barriers.

Poškutė, V., Kazlauskaitė, R., Matonytė, I., & Ramonienė, L. (2018). Stakeholder engagement and collaboration in long-term care of older persons in Lithuania: Key stakeholders perceptions of synergy possibilities and barriers.

Goštautaitė, B., Kazlauskaitė, R. & Bučiūnienė, I. (2018). Customer reactions to service employees with disability: A field quasi-experiment.

 Goštautaitė, B., Kazlauskaitė, R. & Bučiūnienė, I. (2018). Customer reactions to service employees with disability: A field quasi-experiment. Proceedings of the 78th Annual Meeting of the Academy of Management. Chicago, USA. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2018.14309abstract.

Židonis, Ž., Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Daunienė, E. (2018). Lean implementation in the public service institution in Lithuania: A study of employee responses to experimental modernization of management.

Židonis, Ž., Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Daunienė, E. (2018). Lean implementation in the public service institution in Lithuania: A study of employee responses to experimental modernization of management. In EURAM 2018 (pp. 1-33). Reykjavik: University of Iceland.

Augutytė-Kvedaravičienė, I., & Kazlauskaitė, R. (2018). Physical environment impact on employee well-being and performance.

Augutytė-Kvedaravičienė, I., & Kazlauskaitė, R. (2018). Physical environment impact on employee well-being and performance. In 25th Annual ERES Conference (pp. 13-13). Reading: Vienna University of Economics and Business Research Institute for Spatial and Real Estate Economics. doi:10.15396/eres2018_9

Kazlauskaitė, R. Pupienienė, I., & Bučiūnienė, I. (2016). Employability of older workers in a changing labor market: The case of a post-soviet country.

Kazlauskaitė, R. Pupienienė, I., & Bučiūnienė, I. (2016). Employability of older workers in a changing labor market: The case of a post-soviet country. In H. Merchant (Ed.)/Edward Elgar publishing, Handbook of research on emerging markets (pp.174-195). 

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R. (2016). How does career capital influence academic staff performance and perceived marketability in the context of international mobility? 

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R. (2016). How does career capital influence academic staff performance and perceived marketability in the context of international mobility? Conference proceedings. Xth International Workshop on HRM, Cadiz, Spain, October 27-28. pp. 1-25.

Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R. & Venciūtė, D. (2015). Towards the Vernonian Model: Internationalization Process of the Pure Internet Firm from one Emerging Economy to Another.

Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Venciūtė, D. (2015). Towards the Vernonian Model: Internationalization Process of the Pure Internet Firm from one Emerging Economy to Another, Proceedings of 4th European Business Research Conference, 9 - 10 April 2015, Imperial College, London, UK, ISBN: 978-1-922069-72-6.

Poskiene, E., & Kazlauskaite, R. (2015). Translating sustainability principles into HRM. 

Poskiene, E., & Kazlauskaite, R. (2015). Translating sustainability principles into HRM. Proceedings of 15th EURAM Conference, 17-20 June, 2015, Kozminsky University, Warsaw, Poland. ISBN 978-8386437-60-0.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The Resource-based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The Resource-based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 53-64. 

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Šarapovas, T., Abramavičius, Š., & Gelbūda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Šarapovas, T., Abramavičius, Š., & Gelbūda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 41-52.

Kazlauskaitė, R., Abramavičius, Š., Šarapovas, T., Gelbūda, M., Venciūtė, D.  (2015). Network Research on Internationalisation of Firms form the Emerging Economies: Literature Review and Propositions. 

Kazlauskaitė, R., Abramavičius, Š., Šarapovas, T., Gelbūda, M., & Venciūtė, D.  (2015). Network Research on Internationalisation of Firms form the Emerging Economies: Literature Review and Propositions. European Journal of Business and Economics, 10(1),  26-30.

Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R. (2015). Įmonių socialinės atsakomybės ir socialiai atsakingo žmogiškųjų išteklių valdymo sąsajos: koncepciniai pagrindai. 

Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R. (2015). Įmonių socialinės atsakomybės ir socialiai atsakingo žmogiškųjų išteklių valdymo sąsajos: koncepciniai pagrindai. In S. Žičkienė (Ed.) Socialinė atsakomybė versle ir viešajame sektoriuje. Šiaulių universitetas. 10 p. ISBN: 9786098179002

Aušvicaitė, V., Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R. (2015). Corporate Social Responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?

Aušvicaitė, V., Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R. (2015). Corporate Social Responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?In (Ed.) J. Poór and A. D. Engle, Internationalisation and Globalisation in Human Resource Management – Focus on Central and Eastern Europe, Szent István University, Gödöllő, Hungary. 

Gelbūda, ModestasKazlauskaitė, Rūta; Šarapovas, Tadas; Abramavičius, Šarūnas. Bounded sociality view of internationalization of firms and its key concepts. Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy: 1st AIB-CEE Chapter conference

Gelbūda, ModestasKazlauskaitė, Rūta; Šarapovas, Tadas; Abramavičius, Šarūnas. Bounded sociality view of internationalization of firms and its key concepts. Competitiveness of the CEE Region in the Global Economy: 1st AIB-CEE Chapter conference. Budapest: Corvinus University of Budapest, October 9-11, 2014 p. 1-35. ISBN 978-615-5270-12-3. Prieiga per internetą: http://www.ceeman.org/programs-events/network-events/1st-aib-cee-chapter-conference-competitiveness-of-the-cee-region-in-the-global-economy

Rūta, Kazlauskaitė; Autio, Erkko; Gelbūda, ModestasŠarapovas, Tadas; Venciūtė, Dominyka. Internationalisation process in emerging economy contexts: a meta-synthesis. Enrepreneurial endeavours: aprofusion of research, policy and practitioner practices: RENT conference XXVIII

Rūta, Kazlauskaitė; Autio, Erkko; Gelbūda, ModestasŠarapovas, Tadas; Venciūtė, Dominyka. Internationalisation process in emerging economy contexts: a meta-synthesis. Enrepreneurial endeavours: aprofusion of research, policy and practitioner practices: RENT conference XXVIII. November, 19-21, 2014, Luxemburg, Luxemburg University, 5p.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I., Goštautaitė, B. (2014). Diversity-related human resource management and performance linkage: Does acting responsibly help organisations perform better?

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I., Goštautaitė, B. (2014). Diversity-related human resource management and performance linkage: Does acting responsibly help organisations perform better? 13th International Human Resource Management Conference, Krakow, Poland.

Kazlauskaitė, Rūta; Bučiūnienė, Ilona. Vanhala, S. Corporate social responsibility and responsible human resource management in Europe.

Kazlauskaitė, Rūta; Bučiūnienė, Ilona. Vanhala, S. Corporate social responsibility and responsible human resource management in Europe. Global trends in human resource management. Houndmills, 2013, p. 54-77. ISBN 978-0230354-83-8.

Kazlauskaitė, Rūta; Bučiūnienė, Ilona.; Poór, J.; Karoliny, Z.; Alas, R.; Kohont, A.; Szlávicz, Á. Human resource management in the Central and Eastern European region.

Kazlauskaitė, Rūta; Bučiūnienė, Ilona.; Poór, J.; Karoliny, Z.; Alas, R.; Kohont, A.; Szlávicz, Á. Human resource management in the Central and Eastern European region. Global trends in human resource management. Houndmills, 2013, p. 103-121. ISBN 978-0230354-83-8.

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?: case study. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project: Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, No. 2010-1-PL1-LEO05-11462, p. 1-7.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R. The linkage between HRM, CSR and performance outcomes.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R. The linkage between HRM, CSR and performance outcomes. Baltic Journal of Management, 2012, Vol. 7, No. 1, p. 5- 24. Available from: www.emeraldinsight.com. ISSN 1746-5265.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Turauskas, L. Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Turauskas, L. Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage. Employee Relations, 2011, Vol. 34, Issue 2, p. 138–158. Available from: www.emeraldinsight.com. ISSN 0142-5455

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2011). Responsible human resource management and its outcomes in the private and public sector organisations.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2011). Responsible human resource management and its outcomes in the private and public sector organisations. Proceedings of 7th International Conference of the Dutch HRM network “Evidence based HRM“, University of Groningen, The Netherlands.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2011). Attitudinal and Behavioural Outcomes of Responsible Human Resource Management.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2011). Attitudinal and Behavioural Outcomes of Responsible Human Resource Management. Proceedings of International Conference of Global HRM, Bar Ilan University, Israel.

Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R., Serarols, C. (2011). E-Admin. p. 85-96. // in Cases in European Entrepreneurship, ed. T. Cooney.

Bučiūnienė, I., Kazlauskaitė, R., Serarols, C. (2011). E-Admin. p. 85-96. // in Cases in European Entrepreneurship, ed. T. Cooney. Dublin: Dublin Institute of Technology. ISBN 1900454440. Reprinted in Entrepreneurship — Fallstudien, ed. S. Kraus. Springer-Werlag/Wien. ISBN 978-3709107607. p. 189-202.

Kazlauskaitė, R.(2010) Personalo valdymas.

Kazlauskaitė, R.(2010) Personalo valdymas. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 324 p. ISBN 978-9955-792-31-4.

Kazlauskaite, R.; Buciuniene, I. (2010) HR function developments in Lithuania.

Kazlauskaite, R.; Buciuniene, I. (2010) HR function developments in Lithuania. Baltic Journal of Management, Emerald Group Publishing Limited. Vol. 5, No 2, p. 218-241. ISSN 1746-5265.

Kazlauskaite, R.; Buciuniene, I. (2010) Disclosing HRM-Perfomance Linkage: Current Research Status and Future Directions.

Kazlauskaite, R.; Buciuniene, I. (2010) Disclosing HRM-Perfomance Linkage: Current Research Status and Future Directions. HR function developments in Lithuania. Transformations in Business & Economics, Vol. 9, No. 2 (21), Supplement B, p. 303-317. ISSN: 1648 – 4460.

Buciuniene, I.; Kazlauskaite, R. (2010) Integrating people with disability into the workforce: the case of a retail chain.

Buciuniene, I.; Kazlauskaite, R. (2010) Integrating people with disability into the workforce: the case of a retail chain. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal,No.5. p. 534-538. ISSN: 2040-7149.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Kazlauskas, D. (2010) Drivers and performance outcomes of Responsible Care: The case of Lithuanian Chemical Industry.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Kazlauskas, D. (2010) Drivers and performance outcomes of Responsible Care: The case of Lithuanian Chemical Industry. Economics and Management, No.15, p. 597-604. ISSN 1822-6515.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R. (2010) Disclosing the meaning of responsible human resource mangement.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R. (2010) Disclosing the meaning of responsible human resource mangement. Proceedings of the 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central&Eastern Europe. December 2-4, Viena Austria, p. 51-60.ISBN 978-3-9502045-9-9.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė I. (2010) Exploring the link between CSR formalisation and responsible HRM practices.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė I. (2010) Exploring the link between CSR formalisation and responsible HRM practices. 11th International HRM Conference: 9-12 June 2010, Aston Business School.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2010) Towards an Understanding of Responsible Human Resource Management.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2010) Towards an Understanding of Responsible Human Resource Management. Baltic Management Research Academy (BMRA) international conference BMRA2010 Innovation Driven Entrepreneurship. ISM University of Management and Economics, Vilnius, 2010.10.14-16. ISSN 2029-5448.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Turauskas, L., Šalčiuvienė, L. (2009) A comparative study of employee empowerment in Danish and Lithuanian hotels.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Turauskas, L., Šalčiuvienė, L. (2009) A comparative study of employee empowerment in Danish and Lithuanian hotels. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Vol. 8, no. 8(17), p. 66-85. ISSN 1648-4460.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I. (2008) The role of human resources and their management in the establishment of sustainable competitive.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I. (2008) The role of human resources and their management in the establishment of sustainable competitive. Inžinerinė Ekonomika=Engineering economics. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. No. 5(60), p. 78-84.ISSN 1392-2785.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R.; Bigelienė, K. (2008) The role of the HR function in Lithuania and its linkage with organisational performance.

Bučiūnienė, I.; Kazlauskaitė, R.; Bigelienė, K. (2008) The role of the HR function in Lithuania and its linkage with organisational performance. 23rd Workshop on Strategic Human Resource Management: conference proceedings. Bled, Slovenia, April 3-4, 2008, p. 1-11.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Bigelienė, K. (2008) Development of human resource management in Lithuania.

Kazlauskaitė, R.; Bučiūnienė, I.; Bigelienė, K. (2008) Development of human resource management in Lithuania. New Trends and Tendencies in Human Resource Management - East Meets West: conference proceedings. Pécs, Hungary, 13-14, June 2008.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.

Auruskeviciene, V., Salciuviene, L., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry. Proceedings of the 13th Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Brno University of Technology, Czech Republic. p. 1-10. ISBN 80-214-3012-5.

Bučiūnienė, I, Kazlauskaitė, R., Turauskas, L. (2005) Employee Empowerment as a Factor Enhancing Organizational Commitment and Reducing Employee Turnover in the Lithuanian Upscale Hotel Industry.

Bučiūnienė, I, Kazlauskaitė, R., Turauskas, L. (2005) Employee Empowerment as a Factor Enhancing Organizational Commitment and Reducing Employee Turnover in the Lithuanian Upscale Hotel Industry. Conference Proceedings. EABIS 4th annual Colloquium “Corporate Responsibility & Competiteveness: Developing Human Capital for Sustainable Growth”, p. 1-27.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2005) Factors Enhancing Employee Customer-oriented Behaviour and Organizational Commitment in the Lithuanian Upscale Hotel Industry.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I. (2005) Factors Enhancing Employee Customer-oriented Behaviour and Organizational Commitment in the Lithuanian Upscale Hotel Industry. Proceedings of the 13th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, University Chicago & Wirtschaftsuniversität Wien: Vienna, Austria. p. 112-121. ISBN 3-9502045-3-9.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.

Salciuviene, L., Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R. (2005) Identification of Critical Success Factors in the Lithuanian Printing Industry.13th Annual International Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, Conference Proceedings Included Annual Report of BUT 2004. Brno University of Technology, Czech Republic. September 23-24, 2005. p. 1-10. ISBN 80-214-3012-5.

Bučiūnienė I., Malčiankina S., Lydeka Z., Kazlauskaitė R. (2006). Managerial Attitude to the Implementation of Quality Management Systems in Lithuanian Support Treatment and Nursing Hospitals.

Bučiūnienė I., Malčiankina S., Lydeka Z., Kazlauskaitė R. (2006). Managerial Attitude to the Implementation of Quality Management Systems in Lithuanian Support Treatment and Nursing Hospitals. BMC Health Services Research. 6:120 Biomed Central, p. 1-10. ISSN 1472-6963.

Bučiūnienė I., Stonienė L., Blaževičienė A., Kazlauskaitė R., Škudienė V.(2006) Blood donors’ motivation and attitude to non-remunerated blood donation in Lithuania.

Bučiūnienė I., Stonienė L., Blaževičienė A., Kazlauskaitė R., Škudienė V.(2006) Blood donors’ motivation and attitude to non-remunerated blood donation in Lithuania. BMC Public Health. Biomed Central, BMC 6:166.p. 1-8. ISSN 1471-2458.

Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R., Salciuviene, L. Trifanovas, A. (2006). A Comparison between Recent and Prospective Critical Success Factors for Lithuanian Printing Industry.

Auruskeviciene, V., Kazlauskaite, R., Salciuviene, L. Trifanovas, A. (2006). A Comparison between Recent and Prospective Critical Success Factors for Lithuanian Printing Industry. Managing Global Transitions: International Research Journal. University of Primorska Koper, Slovenia. Vol.4, No.4. p.327-346. ISSN 1581-6311 [IBSS]

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I., Turauskas, L.(2006) Building employee commitment in the hospitality industry.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I., Turauskas, L.(2006) Building employee commitment in the hospitality industry. Baltic Journal of Management. Vol.1, Issue 3, p. 300-314. ISSN 1746-5265. [Emerald].

Škudienė V., Kazlauskaitė R. (2006) Management Studies in Undergraduate Education: Competitive advantage creation.

Škudienė V., Kazlauskaitė R. (2006) Management Studies in Undergraduate Education: Competitive advantage creation. International Journal of Learning, Vol. 13 (3), p. 29-40. ISSN 1447-9494. [Applied Social Sciences Index and Abstracts].

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I, Turauskas, L., Šalčiuvienė, L. (2007) Cross Cultural Aspects of Employee Empowerment: A comparative study between two European countries.

Kazlauskaitė, R., Bučiūnienė, I, Turauskas, L., Šalčiuvienė, L. (2007) Cross Cultural Aspects of Employee Empowerment: A comparative study between two European countries. Proceedings of the 9th International Human Resource Conference, Tallinn, Estonia, June 12-15, 2007, edited by Philip G. Benson, Ashish Mahajan, Ruth Alas, Richard L. Oliver. p. 1-19. ISBN: 978-9985-9342-8-9.

Kazlauskaitė, R.;Bučiūnienė, I; Turauskas, L. (2007) Managing Employee-Organization Relationships in the Hotel Industry.

Kazlauskaitė, R.;Bučiūnienė, I; Turauskas, L. (2007) Managing Employee-Organization Relationships in the Hotel Industry. Conference Proceedings. 22nd Workshop on Strategic Human Resource Management. EIASM, Brussels, Belgium. p. 1-15.