Meniu

Gamybos įmonės pelningumo didinimas

 

 

 

Lietuvos pramonė, sukurdama apie penktadalį visos šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal kuriamą pridėtinę vertę nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio atsilieka net tris kartus. Dėl šios priežasties beveik 8 tūkstančiai Lietuvoje veikiančių gamybos įmonių ieško sprendimų, kurie padėtų veikti efektyviau. Naujojo ISM Vadovų magistrantūros studijų modulio Gamybos įmonės pelningumo didinimas tikslas – talentingiems vadovams suteikti žinias ir įrankius, kurie padėtų atrasti ir išnaudoti gamybos įmonių potencialą, pagerinti vykdomos veiklos našumą ir didinti kuriamą pridėtinę vertę.  

Modulis padės atrasti Jūsų įmonės konkurencinį pranašumą, nepaisant  visų iššūkių ir neretai lydinčio neapibrėžtumo. Kurso pagrindą sudaro Apribojimų teorija (angl. Theory of Constraints), ilgus metus taikoma tokiose kompanijose, kaip „General Motors“, „Tata Steel“, „General Electric“, „Hewlett Packard“, „Motorola“, „Phizer“, „First Solar“, „Procter&Gamble“ ir kitose pažangiose gamybos įmonių grupėse.

Numatomos modulio temos

 • Gamybos įmonių esama realybė. Lean garsus entuziazmas ir tylūs nusivylimai. Kodėl sutaupytos sėkundės gamyboje nevirsta eurais PN ataskaitoje? Kaip įveikti Industrie 4.0 iššūkį su Apskaitos 1.0, Pardavimų 1.0 realybe? Viable Vision (eksponentinio augimo) koncepcija ir būtinosios sąlygos jai įgyvendinti. Neapibrėžtumų gamyboje valdymas.
 • TOC 5 fokusavimosi žingsniai, jų taikymo teoriniai (P&Q) ir praktiniai pavyzdžiai. Apribojimo sąvoka, apribojimų tipai. Vadovybės dėmesys kaip didžiausias apribojimas. Apribojimai skirtingo verslo modelio įmonėse.
 • Vadybos apskaita ir sprendimų priėmimas. Globalūs ir lokalūs įmonės rodikliai. Kokios tradicinės kaštų apskaitos prielaidos yra klaidingos ir kada ji netinkama vadybos sprendimams priiminėti? Kaip pralaidumo apskaitos taikymas padeda organizacijoms uždirbti daugiau pinigų?
 • Pralaidumo apskaitos taikymas esant pinigų apribojimui.
 • Gamybos planavimas ir valdymas. 4 fundamentalieji srauto valdymo principai. Specifika, atsižvelgiant į gamybinių srautų tipus (V, A, T, I). Specifika, atsižvelgiant į gamybų tipus (Make-to-Stock; Make-to-Order; Engineer-to-Order); MTO-MTS mix’as. DBR, S-DBR gamybos planavimo metodai. Gamybos valdymas pagal Buffer Management principą (realių įmonių real-time pavyzdžiai). Planned-Load kaip kontrolės mechanizmas apsauginiam pajėgumui.
 • Lean fabrikų plėtra su TOC.
 • Tiekimo grandinės logistika.
 • Pralaidumo ekonomika. Produktų krepšelio sprendimai, kainodaros sprendimai. Naujų gaminių kainodaros sprendimai einant į naujas rinkas.
 • Projektinė gamyba ir multiprojektinė aplinka
 • Distribucijos sprendimas. "Kol galutinis pirkėjas nenupirko, tol niekas tiekimo grandinėje nepardavė". Kiekvienos tiekimo grandinės grandies tikslo supratimo svarba. Tipinės nepageidaujamos pasekmės tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės kertinis konfliktas. Mažmenininkas: tipinės nepageidaujamos pasekmės, kertinis konfliktas, lokalios taisyklės. Distributorius: tipinės nepageidaujamos pasekmės, kertinis konfliktas, lokalios taisyklės.
 • Pardavimų konvejeris. Kaip standartizuoti ir sustyguoti pardavimų procesus įmonėje. Fundamentaliųjų srauto principų taikymas pardavimuose. Klasikiniai konfliktai tarp gamybos ir pardavimų: kas juos lemia? Win-win sprendimų priėmimo algoritmas make-to-stock ir make-to-order gamybos įmonėms. B2B marketingas: rinkos segmentavimas, potencialių klientų suradimas ir apšildymas.
 • Konkurencinio pranašumo sukūrimas (Mafia-Offer). Mafia-Offer kūrimo procesas. Klientų problemų analizė pasitelkiant TOC mąstymo procesus (veikiančių įmonių pavyzdžiai). Neatmetamo pasiūlymo (Mafia Offer) sukūrimas, pateikimas ir tobulinimas. Buy-In procesas: 6 pasipriešinimo lygių įveikimas (pavyzdžiai). Neatmetamo pasiūlymo pavyzdžiai įvairiose industrijose. Neatmetamų pasiūlymų pardavinėjimas srauto principu: įrankių rinkinys, rodikliai pasiūlymų ištobulinimui. Current Reaility Tree kūrimas. UDE cloud sprendimas. Sprendimo krypties verbalizavimas.
 • Konkurencinio pranašumo strategija ir taktika. TOC strategijos sąvoka ir pagrindai. Strategijos taikymo apžvalga: gamyba, projektinė aplinka, distribucinė/retail companija. Vertės suvokimo didinimas klientui, kurį konkurentai sunkiai galėtų nukopijuoti. Praktinio segmentavimo įdiegimas. Konkurencinio pranašumo faktoriaus radimas/diegimas. Strateginis segmentavimas. S&T medžiai.
 • Papildyti TOC Fokusavimosi žingsniai: vertės kūrimo požiūris. Platesnis požiūris į TOC Fokusavimosi žingsnius. Vertės kūrimas kaip įmonės tikslas. Strateginių ir taktinių apribojimų išskyrimas. Fizinių (išteklių) apribojimų išskyrimas: nuolatiniai butelio kakliukai, butelio kakliukai, pajėgumą ribojantys ištekliai ir kvaili apribojimai. Rinkos apribojimo ir pinigų apribojimo valdymas. Strateginių ir taktinių vartų mechanizmo nustatymas ir vykdymas. Verte pagrįsti globalūs sprendimai, kaštų/utilizavimo diagrama.

Baigę modulį

 • Turėsite aiškų planą, kaip įgyti ir vystyti savo įmonės konkurencinį pranašumą;
 • Žinosite, kaip pašalinti kliūtis, iškylančias gamyboje;
 • Suprasite, kaip priimti teisingus sprendimus ir nepasiklysti informaciniame triukšme;
 • Šiuolaikiniais vadybos metodais pakeisite nepasiteisinančią kaštų apskaitą, prognozavimą, vienetinį darbo apmokėjimą.
 • Įgysite žinias, vertas investicijų į studijas.

Modulis skirtas

Gamybos įmonės ar įmonių grupės savininkams, vadovams, pagrindinių funkcinių padalinių – gamybos arba pardavimų – vadovams.

Modulio vadovas

Mindaugas Voldemaras, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vizituojantis dėstytojas. Jis su partneriais valdo seifų gamybos UAB „Seifuva“, kurioje vykdo eksponentinio augimo strategiją. Įmonė valdoma pagal TOC principus, populiariai aprašytus Dr. Eliyahu M. Goldratt novelėje „Tikslas“. Mindaugas vadovauja TOC Sales and Marketing, UAB, teikiančiai pardavimų didinimo paslaugas gamybos įmonėms, gaminančioms maisto produktus, pašarus, higieninį popierių, etiketes ir pakuotę, elektros prietaisus, plastiko komponentus, stambiagabarites metalo konstrukcijas, metalo komponentus, apskaitos prietaisus, ir kt. Mindaugas yra baigęs magistro studijas ISM Executive School.

 

Studento atsiliepimas

 

ISM vadovų studijų modulis Gamybinės įmonės pelningumo didinimas sudomino iškart, kai tik perskaičiau atsiųstą modulio prezentaciją. Mano atveju viskas apie asmenybes, modulio vadovas žinomas konsultantas ir TOC praktikas, taip pat kviestiniai lektoriai iš užsienio, žinomi savo srities praktikai, taip atsiranda galimybė ir susipažinti (kontaktas ateičiai) ir išgirsti tiesiogiai, ne konferencijoje, o mažoje auditorijoje, kai galima užduoti aktualius klausimus tiesiogiai, aktualius konkrečiai savo įmonei, rinkai. Taip trumpai - mane nupirko praktinio žinių pritaikomumo potencialas, kurį pamačiau. Kita vertė, tai tiesioginis praktinis pritaikymas, kad studijų medžiagą galėsiu naudoti įmonėje vidiniams mokymams, pokyčių inicijavimui.

Donatas Sirgedas, Managing Director, Polimaster Europe UAB

Pilną modulio aprašyma rasite ČIA>>