Meniu

Naujiena

ISM universiteto bakalauro studijų programos pripažintos geriausiomis Lietuvoje

Praėjusią savaitę žurnalo „Reitingai“ rengėjai pristatė naujausius aukštojo mokslo institucijų reitingus ir vertinimus. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas yra pirmas 4–iose vertintose bakalaurų rengimo studijų kryptyse. Naujausiais duomenimis, Lietuvoje kokybiškiausios ekonomikos, vadybos, finansų bei verslo studijos yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. 

Universitetų bakalauro studijų rengimo kokybė šiemet buvo vertinama pagal keletą skirtingų parametrų. Atsižvelgta į darbdavių nuomonę apie alumnus, priimtų studentų ir universitetų vykdomą programų skaičių, pirmakursių balo vidurkį bei priimtųjų studentų su aukščiausiu ir žemiausiu balu skaičius ir kt.
 

Universitetų vertinime didžiausią balų skaičių sudarė darbdavių nuomonės apie alumnus kriterijus. Darbdavių nuomonė sudarė 30 nuošimčių viso reitingo svorio. Dar dešimt taškų iš šimto atiduota darbdavių elgesiui, tai yra, kiek kiekvieno universiteto konkrečios studijų krypties absolventai uždirba ir kaip jiems sekasi darbintis. Žurnalo „Reitingai“ atstovai, vertindami darbdavių elgesį, rėmėsi Mokslo ir studijų stebėsenos bei analizės centro (MOSTA) duomenimis.

Darbdaviai negaili komplimentų

Universitetų reitingo sudėtinę dalį – sociologinę darbdavių apklausą – atliko tyrimų bendrovė „Prime Consulting“. Šių metų rugsėjo 3 d.–spalio 3 d. sociologai apklausė 2194 visų šalies regionų bei visų ūkio šakų, taip pat ir viešojo sektoriaus darbdavius. Skirtingų visos Lietuvos sektorių darbdavių buvo klausiama, kokių aukštųjų mokyklų ir kokių studijų krypčių alumnų dirba jų įmonėse, įstaigose ar organizacijose ir kurių aukštųjų mokyklų absolventų darbo kokybe jie labiausiai patenkinti.

Įmonės „Prime Consulting“ vadovo Sauliaus Olencevičiaus teigimu, žurnalo „Reitingai“ organizuotoje apklausoje, palankų vertinimą dažniausiai lemia universiteto alumnų įgytos žinios ir gebėjimai.

„Tai yra ilgalaikio ir kryptingo darbo rezultatas. Išleisdami savo absolventus į darbo rinką universitetai prisiima didžiulę atsakomybę ir įsipareigojimą. Su darbdaviais palaikomas nuolatinis grįžtamasis ryšys ir studijų programų tobulinimas tam turi ypatingos svarbos. Darbdaviai puikiai jaučia, ar į jų pageidavimus buvo atliepta ir studentai pasiruošė naujiems iššūkiams, ar aukštojo mokslo diplomas tik parodo surinktų studijų dalykų kreditų skaičių. Suprantama, čia taip pat nereikėtų eliminuoti ir asmens socialinės ir psichologinės brandos. Džiugu, kad ISM universiteto absolventai pasižymi stipria motyvacija ir emociniu užtaisu. Kaip ypatingą universiteto absolventų kompetenciją reikėtų paminėti verslo tarptautiškumo supratimą“, – darbdavių atsiliepimus įvardijo pašnekovas.

Karjerą lemia universitetas

Kaip ir kasmet apklausa vyko bendraujant su įmonių aukščiausios ir vidurinės grandies vadovais bei personalo valdymo specialistais. Tai yra asmenimis, kurie turi vadovavimo komandoms patirties ir dalyvauja darbuotojų atrankose, bendrauja su įvairių universitetų absolventais.

S. Olencevičiaus teigimu, darbdavius labiausiai sužavėjo stiprus ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto absolventų emocinis ir motyvacinis pasiruošimas, gebėjimas plačiau žvelgti į situaciją.

Itin vertinamas ir kokybiškų žinių bagažas. Atlikdami praktiką studentai geba pademonstruoti savo gebėjimus ir baigę universitetą toliau lieka dirbti toje įmonėje. Universiteto vardas suteikia tam tikrą garantiją darbdaviams, kad naujo darbuotojo nereikės mokyti bent jau elementarių verslo supratimo ir ugdymo dalykų.

„Darbdaviai skiria didžiulį dėmesį naujos darbo jėgos paieškoms ir pritraukimui. Todėl universitetų alumnams įsitvirtinant darbo rinkoje negalima vienareikšmiai įvardyti tik vienos priežasties. Tai yra kompleksinis sprendimas, kiekvieno darbdavio sukurtas atsižvelgiant į jam aktualias veiklos sferas ir ieškomas kompetencijas. Galima būtų išskirti vieną, labiausiai dominuojantį, pageidavimą – tai minimali kandidato darbinė patirtis konkrečioje srityje ir bendras supratimas apie numatomas darbines funkcijas. Toliau vertinamos teorinės žinios ir gebėjimai, taip pat atsižvelgiama į studentų kompetencijas, pademonstruotas, pavyzdžiui, praktikos metu. Kaip atskirą bruožą reikėtų išskirti universiteto prekės ženklą. Kad ir kokie dinamiški darbdaviai būtų, universiteto vardas vis dar lieka svarbia vizitinės kortelės dalimi. Čia inercija yra stipriai išlikusi. Ir tai pastebima ne tik Lietuvoje“, – įsitikinęs S. Olencevičius.

Žurnalo „Reitingai“ rengėjai taip pat atkreipė dėmesį ir analizavo, kiek pirmakursių iš viso buvo priimta į konkrečią kiekvieno universiteto studijų kryptį ir kiek konkreti aukštoji mokykla siūlo vertinamos krypties studijų programų, taip pat kaip Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertai įvertino kiekvieno universiteto vertinamos krypties studijų programas. Nors šie duomenys nebuvo vertinami, tačiau ISM universiteto bakalauro studijų programos nepriekaištingai atitinka keliamus SKVC reikalavimus ir pagal šį kriterijų užima lyderiaujančią poziciją. Visos verslo mokyklos studijų programos Studijų kokybės vertinimo centro buvo akredituotos maksimaliam – 6 metų laikotarpiui.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas jau kelerius metus iš eilės pripažįstamas kaip vienas iš stabiliausiai augančių universitetų Lietuvoje.