Meniu

Naujiena

Mokslinio tyrimo „Subtilių paskatinimų efektyvumo didinimas siekiant gerinti su sveikata susijusią elgseną“ projekto komandos susitikimas

Rugpjūčio 21 d. ISM universitete vyko mokslinio tyrimo „Subtilių paskatinimų efektyvumo didinimas siekiant gerinti su sveikata susijusią elgseną“ projekto komandos susitikimas, kurio metu analizuoti ir aptarti pirminių tyrimų duomenys. Susitikimo metu taip pat diskutuota apie tolimesnių studijų rengimo darbus, aptartas duomenų rinkimas Groningeno universiteto laboratorijoje.  

Susitikime dalyvavo projekto vadovė prof. dr. Justina Gineikienė bei kiti komandos nariai prof. dr. Bob M. Fennis, prof. dr. Siegfried Dewitte, Dovilė Barauskaitė, Martin Aubel, Elzė Uždavinytė.

Šis projektas yra pirmasis, siekiantis sukurti naują apjungiantį teorinį modelį, kuris paaiškintų, kodėl ir kokiomis sąlygomis subtilūs paskatinimai yra efektyvūs ir kada jie gali lemti priešingą bumerango efektą.

Daugiau informacijos apie projektą čia.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.