Meniu

Skaitmenizavimas ir inovacijos

Pirminis modulio tikslas – supažindinti dalyvius su novatoriškų skaitmeninių technologijų įvairove ir pristatyti, kokią įtaką šios technologijos daro įmonių valdymui ir verslo funkcijoms. Dalyviai galės susidaryti įvairiapusį vaizdą apie savo įmonių skaitmenizaciją, geriau suvoks sprendimus ir iššūkius, konkrečioje situacijoje gebės užduoti tinkamus klausimus.

Šio modulio metu dalyviai išmoks, kaip pasitelkdamos skaitmenines technologijas organizacijos galėtų diegti inovacijas įvairiose savo verslo srityse, pavyzdžiui, verslo procesuose, produktų/ paslaugų ir verslo modeliuose.

Šio modulio metu analizuojamos temos: vadybos iššūkiai ketvirtosios industrinės revoliucijos metu; skaitmeninių pokyčių ir inovacijų valdymas; skaitmeninio verslo modeliai; bendrosios vertės (angl. shared value) kūrimo galimybės; naujausios technologijos versle -  IoT, žaidimizavimas (angl. gamification), Didieji Duomenys (angl. Big Data), AI; produktų ir paslaugų inovacijos; produktų ir paslaugų proveržio plėtojimas; skaitmeninio marketingo strategija; verslumas organizacijoje ir už jos ribų.