Finansavimas | ISM
Meniu

Finansavimas

2020 m.  pavasario semestro kainos:
 
Vieno pasirinkto studijų modulio kaina yra 3750 EUR (PVM mokestis studijų paslaugai nėra taikomas).
 
 
Baigiamojo darbo rašymo modulio kaina yra 3100 EUR. Baigiamasis darbas rašomas pilnai pabaigus 3 studijų modulius.
Pilna studijų kaina -  14 350 EUR.
 
Magistrantai renkasi studijuoti vieną modulį pusmečio bėgyje. Po kiekvieno modulio baigimo suteikiama teisė tęsti arba laikinai stabdyti studijas (maksimali studijų stabdymo pertrauka, nenutraukiant studijų sutarties, yra 2 metai).


Stojamoji studijų įmoka:

 

Stojimo mokestis yra 100 EUR. 
Stojimo mokestis mokamas į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateikiamas kartu su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojimo mokestis nutraukus studijų sutartį negrąžinamas.
 

Stojimo mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:

 

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Sąskaita: LT574010049500436891
Banko kodas: 40100
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas - stojimo administravimo mokestis
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo vardą bei pavardę
Įmokos suma –  100 EUR.

Visais priėmimo ir studijų klausimais kviečiame kreiptis: 

Tel. +37061301131
El. paštas: vadovams@ism.lt