Meniu

Elzė Uždavinytė
Trumpas aprašymas (mini CV): 

II kursas, Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos.

Elzės tyrimų interesai apima evoliucinę socialinę psichologiją, su sveikata susijusių sprendimų priėmimą ir rinkodarą. Savo tyrime ji analizuoja kompanijos dydžio įtaką su sveikata susijusių spendimų priėmimui remiantis evoliucine teorija.

Prieš tapdama doktorate, Elzė baigė tarptautinės rinkodaros magistro studijas ISM universitete. Savo profesinę karjerą Elzė pradėjo komunikacijos kompanijoje, o jos profesinė patirtis sutelkta komunikacijos ir projektų vadybos srityse.