ISM magistrantūros studijų programa pripažinta viena geriausių Lietuvoje | ISM
Meniu

Naujiena

ISM magistrantūros studijų programa pripažinta viena geriausių Lietuvoje

Studijų kokybės vertinimo centras ne rečiau kaip kas 6–ius metus organizuoja studijų programų kokybės vertinimą. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Inovacijų ir technologijų vadybos magistrantūros studijų programą šiais metais vertino Tarptautinė universitetinių programų akreditacijos komisija.

Komisija pripažino, kad programa yra viena geriausių Lietuvoje ir ją akreditavo maksimaliam laikotarpiui – iki 2023 metų. 

 

Dėmesį patraukė programos tarptautiškumas

Tarptautinė komisija, kaip išskirtinį programos bruožą, pabrėžė jos tarptautiškumą – visos paskaitos dėstomos anglų kalba, jas veda ne tik Lietuvos, bet ir užsienio universitetų profesoriai. Be to, ISM studentai turi galimybę dalyvauti bendruose tarptautiniuose tyrimuose. Inovacijų vadybos kursą universitete vedantis Danijos technologijos universiteto profesorius Jasonas Li-Yingas koordinuoja minėto Danijos universiteto mokslininkų tyrimus. Į šiuos tyrimus mokslininkas įtraukia ir ISM studentus.

Tvarios naujų technologijų plėtros kursą ISM dėsto to paties Danijos universiteto profesorius Stigas Irvingas Olsenas. Studijų programos direktorės Vidos Škudienės teigimu, tai vienintelis tokio pobūdžio kursas Lietuvoje, mokantis įsisavinti naujausias atsakingą ekologinę, ekonominę ir socialinę plėtrą užtikrinančias technologijas.

„Šio kurso metu studentai rengia atsakingos vystymosi plėtros tiriamuosius darbus, kuriuos pristato atviroje diskusijoje su ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto socialiniais partneriais“, – pasakoja programos direktorė.

Žinių studentai semiasi užsienyje

Studijos neapsiriboja iš užsienio atvykusių dėstytojų paskaitomis. Studentai taip pat lankosi užsienio universitetuose ir tarptautinėse bendrovėse. „ISM Inovacijų ir technologijų vadybos programa išsiskiria iš kitų panašių Lietuvoje vykdomų programų glaudžiu bendradarbiavimu su tokiomis žymiomis tarptautinėmis kompanijomis kaip „Brother“ ir „Toyota“. Jau treti metai ISM studentai vyksta į Japoniją“, – džiaugiasi V. Škudienė. Studentai Nagajos prekybos ir verslo universitete klausosi paskaitų, vyksta į „Brother“, „Toyota“ ir „Alpen“ bendroves, bendrauja su geriausiais savo srities specialistais, atlieka kokybinius tyrimus.

Negana to, ISM studentams suteikiama galimybė studijuoti užsienio universitetuose ir gauti iš karto dviejų universitetų diplomus. Inovacijų ir technologijų vadybos programos studentai, pagal pasirašytą dvigubo diplomo sutartį, vyksta mokytis į Ilinojaus technologijos universitetą. Anot V. Škudienės, šiuo metu minėtame JAV universitete studijuoja keturi lietuviai.

Ieškoma naujų tarptautinio bendradarbiavimo galimybių

Aukštą studijų kokybę lemia ir tai, kad programos vadovai nesėdi sudėję rankų. Inovacijų ir technologijų vadybos programos direktorė profesorė Vida Škudienė jau ketverius metus dėsto Japonijoje, kartu su JAV ir Danijos kolegomis atlieka mokslinius tyrimus. Šiemet profesorė lankėsi JAV Ilinojaus technologijos ir Šiaurės Kolorado universitetuose. Čia ji dėstė, dalyvavo susitikimuose su universitetų mokslininkais ir studentais. V. Škudienė pasakojo, kad vizitų metu su kolegomis JAV aptarė bendrų tyrimų inovacijų srityje galimybes. Taip siekiama integruoti programos studentus į tarptautinio lygio tyrimus.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Inovacijų ir technologijų vadybos programa siūlo įgyti tarptautinį išsilavinimą neišvykstant iš Lietuvos. Nuolat tobulinama ji atveria karjeros galimybių specialistams, siekiantiems tikslų inovacijų ir technologijų vadybos srityje.