Meniu

Atsiliepimas

Andrius Akelaitis
Įmonė :
„Kauno Grūdų“ įmonių grupė
Pareigos :
Paukštininkystės technologijų ir produktų vystymo direktorius

Anot Herberto Spenserio: „Mokslas – sutvarkytos žinios“ ir „Tikrasis lavinimosi tikslas yra ne žinios, bet veikla“. Tai yra du esminiai teiginiai, apibūdinantys mano prieš penkerius metus priimtą sprendimą pradėti ISM universiteto Vadovų magistrantūros studijas.

Gyvename perteklinės informacijos laiku, kai vienas iš iššūkių – atsirinkti pirminę, objektyvią informaciją ir gauti žinias pirmapradėje jų formoje. Pridedant gyvenimo ritmo greitėjimo faktorių, tinkamos žinios turi būti išmokstamos greitai ir užtikrintai. Priimant kasdienius sprendimus versle, retai kada užtenka laiko parengti detalią atvejo analizę, kuria remiantis neklystamai būtų galima rinktis optimalų sprendinį valdant verslo rizikas. Nuspręsti dažnai tenka čia ir dabar. Ilgainiui tai tampa tiesiog intuicijos dalimi. Trumpas laikas nuo teorinio suvokimo iki praktinio pritaikomumo – tai vienas iš studijų kokybės vertinimo kriterijų, kuriais vadovaujuosi patvirtindamas aukštą ISM studijų kokybę.

Tarpdisciplininio, 32 mln. eur vertės projekto atveju, statant ir paleidžiant naują maisto produktų gamybos fabriką, teko priimti gerai apgalvotus sprendimus, kurių kiekviena pavėluota diena darė ar turėjo įtakos projekto ir, apskritai, verslo sėkmei, biudžetui, laikui ir t.t. Tokiais momentais džiaugiausi sukauptomis žiniomis ir gebėjimais priimti sprendimus, kurių keitimas užbaigus statinį ar įdiegus linijas praktiškai neįmanomas. Pavyzdžiui, įdiegtos energijos resursų apskaitos sistemos leidžia įmonei vykdyti kaštų apskaitą pagal vykdomas veiklas (angl. Activity Based Costing – ABC). Tikslūs kaštai produkto lygmeniu, o ne vidutiniai gamybos kaštai, tenkantys produktų grupei – yra konkurencinis pranašumas maisto produktų gamybos srityje. Tačiau, jei apie šį metodą nebūčiau detaliai sužinojęs studijų metu, dabar įdiegtos aparatinės priemonės ir programinės sistemos nebūtų numatytos biudžete bei įgyvendintos. Analogiški pavyzdžiai galėtų būti strateginio valdymo bei taikomosios organizacinės psichologijos modulių atveju, kai teko spręsti, kurias technologijas diegti pirmiausiai apkraunant fabriką ir kaip suburti darnią projekto komandą tikslui pasiekti.

Tad vertinu šias studijas už ISM mokslo bendruomenės ir kviestinių svečių gebėjimą teoriją perteikti pavyzdžiais, parodant jų praktinį pritaikomumą. Informacija paskaitų metu yra pateikiama koncentruotai su nuorodomis į papildomus šaltinius. Programų vadovai užtikrina medžiagos naujumą ir aktualumą, o ISM bibliotekos darbuotojos rūpinasi, kad studijuojantysis rastų reikiamą informaciją. Visas šis derinys puikiai išpildo mano ir, tikiu, studijų kolegų lūkesčius.

Visi atsiliepimai