Meniu

Vadovų studijų Alumni / Magistrų klubas

 

ISM Magistrų klubas – visuomeninė organizacija, kurios nariu gali tapti kiekvienas ISM magistrantūros studijų absolventas. 
ISM Magistrų klubas buvo įkurtas 2002 m. pirmosios magistrų laidos iniciatyva. Šiuo metu klubas vienija daugiau nei 100 visų laidų absolventų. Klubo nariai dalinasi patirtimi ir žiniomis, kartu leidžia laisvalaikį, susiranda naujų verslo kontaktų, bendradarbiauja su ISM. Narius vienija aukšta verslo kultūra, sąžiningumas ir profesionalumas. 

Magistrų klubas rengia susitikimus su įvairių sričių ekspertais, žymiais ir įdomiais verslo ir visuomenės atstovais, taip pat organizuoja seminarus aktualiais vadybos klausimais, aktyviai dalyvauja ISM bendruomenės gyvenime. Klubo organizuojamos kasmetinės vadybos konferencijos, praktikų akademijos renginiai, vasaros šventės klubo nariams, kalėdiniai renginiai jau spėjo tapti tradicija.
 
Klubas vadovaujasi nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi visą gyvenimą principais, skatina palaikyti ryšį su akademine ir verslo bendruomene, prisideda prie verslo kultūros ugdymo ir narių vadybinės kompetencijos kėlimo.

Vizija

ISM magistrų klubas – turtingiausias žmonėmis ir darbais bendramokslių forumas.

 
Misija

ISM magistrų klubas – erdvė, kurioje verslo žmonės atsiskleidžia, tobulėja ir bendrauja ta pačia kalba.
 
Vertybės

Mus vienija aukšta verslo kultūra, sąžiningumas ir profesionalumas.
Mus veda į priekį idėjos ir iniciatyva, žinios ir žingeidumas.
 
Mums gera būti drauge, nes klube vyrauja tolerancija ir pasitikėjimas, draugystė ir optimizmas, betarpiškumas ir supratimas.

Administracija:

Aukščiausias ISM magistrų klubo valdymo organas – Metinė konferencija, kuri renka klubo vadovybę ir kolegijos narius.
 
2017- 2018 metų ISM magistrų klubo kolegija: 
Aurelija Burokaitė – prezidentė
Laurynas Savickas – vice prezidentas,
Jūratė Kučienė – iždininkė,
Tomas Ridikas, Julija Ramoškaitė, Ramūnas Gumbis, Vykintas Stakėnas – kolegijos nariai.

Narystė klube:

Kaip tapti klubo nariu?
ISM magistrų klubo nariu gali tapti kiekvienas ISM magistrantūros studijas baigęs ir prašymą klubo kolegijai pateikęs studentas. Užpildytą prašymą siųskite šiuo el. pašto adresu: info@ismalumni.lt.
 
Metinis nario mokestis yra 120 EUR. Mokestis pervedamas per vieną mėnesį nuo ataskaitinių metų pradžios į ISM magistrų klubo atsiskaitomąją sąskaitą:
Įmonės kodas: 195746556
ISM Magistrų klubas
Atsiskaitomoji sąskaita:  LT49 7300 0100 7431 4075
AB bankas "Swedbank"
 

Svarbiausios klubo nario pareigos yra šios:
bendromis pastangomis siekti klubo tikslų,
skleisti ISM Magistrų klubo vardą verslo visuomenei,
aktyviai dalyvauti klubo veikloje, renginiuose ir projektuose,
laikytis klubo įstatų ir mokėti nario mokestį.

Tinklapis

Facebook