Meniu

Matematiniai metodai ekonomikoje (FUN105, LT)

Dalyko anotacija

Kurse dėstomi statinio optimizavimo, diferencialinių lygčių, variacinio skaičiavimo, skirtuminių lygčių, netiesinio programavimo, valdymo teorijos matematiniai modeliai, bei skiriama daug dėmesio jų taikymui ekonominių procesų modeliavimui ir optimizavimui.

Dalyko tikslas

Išugdyti ekonominių procesų analizės ir sprendimų priėmimo įgūdžius naudojantis kelių kintamųjų funkcijų analizės, paprastųjų diferencialinių lygčių, skirtuminių lygčių, statinio optimizavimo, variacinio skaičiavimo, netiesinio programavimo metodais.

Dalyko studijų siekiniai

  • Suvokti ir gebėti operuoti pagrindinėmis dalyko sąvokomis.
  • Gebėti formuluoti ir spręsti statinio optimizavimo uždavinius.
  • Gebėti formuluoti ir spręsti dinaminio optimizavimo uždavinius.
  • Gebėti analizuoti išspręstą uždavinį ir daryti argumentuotas išvadas.
  • Gebėti nuosekliai, logiškai, tvarkingai ir aiškiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti