Meniu

Praktika (MNG144)

Dalyko anotacija

Tai praktinis kursas, skirtas pritaikyti žinias ir įgūdžius, įgytus studijų metu praktiniams vadybos uždaviniams spręsti. Kurse dėmesys kreipiamas į tuos praktinius vadybos momentus, kurie studentams dažnai nėra akivaizdūs dėl jų santykinai nedidelės praktinės veiklos patirties.

Praktikos metu studentai dirba pasirinktoje įmonėje. Yra galimi 2 įmonės pasirinkimo variantai:

 • praktikos vietą susiranda pats studentas;
 • praktikos vietą padeda susirasti ISM karjeros centras.

Dirbdami įmonėje, studentai gilinasi į įmonės veiklą įtakojančius vidinius ir išorinius veiksnius. Tuo tikslu jie renka bendrą informaciją apie įmonę bei atlieka įmonės išorinių ir vidinių veiksnių strateginę analizę. Praktikos tvarkaraštyje nustatytu laiku studentas studijų skyriui pateikia praktikos ataskaitą (2 egz.) bei į e-mokymo sistemą įkelia kolegos darbo recenziją.

Bendra praktikos apimtis – 15 ECTS (405 valandos), iš kurių:

 1. praktika įmonėje – 360 valandų;
 2. auditoriniai užsiėmimai – 10 valandų;
 3. savarankiškas studento darbas - 35 valandos.

Dalyko tikslai

Verslo vadybos praktika skirta praktiniams verslo aspektams įsisavinti. Praktikos tikslai:

 • Patikrinti ir pagilinti studijų metu įgytas specialybės žinias.
 • Įgauti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžių.
 • Susipažinti su praktikos institucijos struktūra, funkcijomis bei teikiamomis įsidarbinimo galimybėmis.
 • Atlikti praktikos institucijos vidinių ir išorinių veiksnių strateginę analizę.
 • Identifikuoti Bakalauro baigiamajame darbe numatomą analizuoti problemą, surinkti duomenis bakalauro baigiamajam darbui.

Dalyko studijų siekiniai

 • Gebėti atlikti įmonės vidinių veiksnių strateginę analizę.
 • Gebėti atlikti strateginę rinkos analizę.
 • Gebėti identifikuoti pasirinktos funkcinės verslo srities problemą.
 • Gebėti pristatyti savo darbo rezultatus raštu ir žodžiu, gebėti argumentuoti priimtus sprendimus.
 • Gebėti kritiškai analizuoti verslo problemas, teikti pastabas.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti