Meniu

Matematinė analizė (FUN101, LT)

Dalyko anotacija

Kurse dėstomi ribų, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo metodai, vieno ir kelių kintamųjų funkcijų tyrimas. Sudaromi ir analizuojami ekonominių, finansinių bei verslo valdymo uždavinių modeliai.

Dalyko tikslas

Suteikti ribų teorijos, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo žinias, išugdyti matematinio modeliavimo gebėjimus ir matematinę intuiciją, reikiamą ekonomikos, finansų ir verslo reiškiniams modeliuoti ir analizuoti.

Dalyko studijų siekiniai

  • Operuoti ribų, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo sąvokomis ir metodais.
  • Ribų, diferencialinio ir integralinio skaičiavimo metodais modeliuoti ir analizuoti verslo, finansų ir ekonominius reiškinius.
Dalyko aprašas
Parsisiųsti