Meniu

Vadovavimo kompetencijos

Situacinio vadovavimo kompetencijos:
Efektyvus vadovavimas
Darbuotojų motyvavimas
Darbo tikslų siekimo kompetencijos:
Darbo tikslų siekimas
Darbuotojų vystymo pokalbis
Darbuotojų veiklos vertinimas
Kaip pasiruošti veiklos vertinimo pokalbiams
Susirinkimai ir jų naudojimas didinant darbo efektyvumą
Veiklos produktyvumo valdymas
Komandos formavimas ir valdymas
Komandos narių ugdymas
Grįžtamasis ryšys
Pozityvus kritikos teikimas
Įgalinantis delegavimas
Susirinkimų moderavimas
Išorinė ir vidinė motyvacija
Įgalinimas ir savarankiškumo ugdymas (coaching)
Efektyvi vidinė komunikacija
DiSC Vadovavimo strategijos
Vadovavimo meistriškumas - vadovavimas atsižvelgiant į darbuotojų išskirtinumą (DiSC)
DiSC elgsenos stiliai vadovų komandoje
Vadovavimas komandai