Meniu

Kristina Babelytė-Labanauskė
Trumpas aprašymas (mini CV): 
IV kursas, Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos.
 
Kristinos mokslinių tyrimų sritys yra žinių valdymas, strateginis valdymas ir mokslinių tyrimų bei inovacijų politika. Kristinos mokslinio tyrimo tema - mokslo ir studijų institucijų strateginis valdymas bei jų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklos efektyvumas.  
Prieš prisijungdama prie ISM doktorantų, Kristina įgijo ISM vadybos magistro laipsnį (Inovacijų ir technologijų vadybos programa). Ji taip pat turi viešojo administravimo magistro laipsnį bei anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. Kristina daugiau nei dešimt metų dirba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos administravimo srityje Lietuvoje; dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse, susijusiose su Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės plėtra, mokslinių tyrimų programa Horizontas 2020. Ji yra dalyvavusi ilgalaikėje stažuotėje Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorate, Belgijoje. 

Publikacijos

Babelytė-Labanauskė, K., & Kriauciunas, A. (2018). Edith Penrose and Jeffrey Pfeffer and Gerald J. Salancik : Is There Room for Complementarity?

Babelytė-Labanauskė, K., & Kriauciunas, A. (2018). Edith Penrose and Jeffrey Pfeffer and Gerald J. Salancik : Is There Room for Complementarity? In Academy of Management Proceedings (2018, 1, pp. 1-1). Briarcliff Manor, NY: Academy of Management. doi:10.5465/AMBPP.2018.15702abstract

Babelytė-Labanauskė, K., & Nedzinskas, Š. (2017). Dynamic capabilities and their impact on research organizations’ R&D and innovation performance

Babelytė-Labanauskė, K., & Nedzinskas, Š. (2017). Dynamic capabilities and their impact on research organizations’ R&D and innovation performance. Journal of Modelling in Management (special issue “Evidence Based Modelling Management’).