Meniu

ES valstybių narių elitų ir gyventojų požiūrių į ES raida (2004-2018)

 

Pagrindinis mokslinis projekto tikslas – kitų ES valstybių narių kontekste išanalizuoti ir atskleisti politikos, aukščiausių rangų valstybės tarnybos ir žiniasklaidos elitų Lietuvoje bei visuomenės požiūrių į ES kaitą. Projekto esmė – tarptautinės palyginamosios tęstinės duomenų bazės, apimančios ES valstybių narių įvairių segmentų elitų ir visuomenės požiūrius, sukūrimas ir tos duomenų bazės informacijos akademinė analizė.
Tyrimas aktualus moksliniu požiūriu, nes jame sistemingai renkami ir analizuojami ilgos laiko eilutės (2004-2016) lyginamieji ES valstybių narių duomenys, susiję su slinktimis, vykstančiomis politinio atstovavimo, europinės tapatybės ir supranacionalinės versus tarpvyriausybinės valdysenos srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas skirtingų „nacionalinių“ socio-politinių reakcijų į finansinę-ekonominę krizę priežasčių ir pasekmių analizei. Tyrimo duomenys ir įžvalgos naudojami kuriant universiteto studijų medžiagą, rengiant pranešimus tarptautinėms ir nacionalinėms mokslinėms konferencijoms, konsultuojant Lietuvos viešosios politikos dalyvius, teikiant įžvalgas ir teminius komentarus Lietuvos žiniasklaidai. Projektas reikšmingas ir savo tarptautine bei tarpdisciplinine tinklaveika, nes didina Universiteto matomumą ir jo mokslinių kompetencijų Europos studijų, elitų tyrimų ir viešosios nuomonės tyrimų srityse pripažinimą.
 
Projekto rezultatai
 
Projekto metu (2015-2018) įvykdytos Lietuvos (LT) žiniasklaidos, administracinio, politinio ir ekonominio elito apklausos bei reprezentatyvi LT gyventojų apklausa. SPSS formatu lietuvių ir anglų kalbomis parengtos šių empirinių duomenų bylos, sujungtos su anksčiau (nuo 2007 m.) pagal analogiškus kriterijus atliktomis apklausomis, apimančios LT ir (priklausomai nuo elito segmento ir konkretaus kintamojo-probleminio klausimo) dar 9 - 16 ES valstybių narių įvairių nacionalinio elito segmentų ir viešosios nuomonės duomenis. Jungtinės empirinių duomenų bylos deponuotos www.lidata.eu. Šių duomenų pagrindu buvo parengti ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose perskaityti 5 pranešimai, publikuoti 4 moksliniai straipsniai (vienas lietuvių kalba ir trys anglų kalba), publikuota kolektyvinė monografija (9 aut. lankų, lietuvių kalba), vienas straipsnis po recenzavimo priimtas spausdinti prestižiniame tarptautiniame žurnale Europe-Asia studies;  surengti du projekto mokslinių rezultatų viešimo renginiai ir tyrimų įžvalgomis dalintas LT žiniasklaidoje (nacionaliniuose dienraščiuose ir internetiniuose portaluose, radijo laidose). 
 
Su projekto metu išleista monografija galima susipažinti čia.
 
 
Projekto trukmė: 2015 – 2018
Projekto biudžetas: 99 925 EUR
Projekto vadovė: Prof.dr. Irmina Matonytė
Projekto partneriai: Budapešto Corvinus universiteto (Vengrija), Jenos Frydricho Šilerio universiteto (Vokietija) , Almerijos universiteto (Ispanija), Sorbonos universiteto (Prancūzija).
Finansuojama: Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptis ,,Mokslininkų grupių projektai“.