Meniu

Valdonė Darškuvienė
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Valdonė Darškuvienė yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorė ir ekonomikos katedros vedėja. Lietuvos MA Ekonomikos institute ji įgijo socialinių mokslų (ekonomika) daktaro laipsnį (1990), o Vytauto Didžiojo universitete (VDU) atliko habilitacijos procedūrą (2008), 2012 m. jai suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas (VDU). 1996–2008 VDU Finansų katedros docentė, nuo 2009 - profesorė, 2012–2015 VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė tarptautiniams ryšiams. Stažavosi Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kt. mokslo ir studijų institucijose. Dėsto bakalaurų, magistrų ir vadovų magistrantūros studijose, vadovavo VDU (su Liuveno vadybos mokykla) dvigubo diplomo magistrantūros studijų programai “ Finansai ir bankininkystė”. Ji yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, Horizon 2020 MSCA bei Gender patarėjų grupių narė, AFECA prezidentė. Ji dalyvauja ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tarptautinės vadybos krypties doktorantūros bei VDU Jungtinės ekonomikos krypties doktorantūros komitetų veikloje, vadovauja doktorantams. Tarptautinių mokslinių-tiriamųjų projektų finansų ir bendrovių  valdysenos srityje ekspertė, ESF projektų studijų kokybės gerinimo, tarptautiškumo didinimo srityje vadovė bei ekspertė. Kartu su užsienio mokslininkais vykdo tyrimus (TUI strategijų CRE šalyse, darbuotojų nuosavybės ir dalyvavimo įmonių valdyme ir kt. srityse).

Dėstymo sritys:
- Bendrovių finansai;  
- Verslo vertinimas; 
- Finansų rinkos ir institucijos.
 
Tyrimų sritys:
- Bendrovių finansai;
- Finansų industrija;
- Bendrovių valdysena; 
- Pramonės organizacija.

Publikacijos

Mauricas, Ž., Darškuvienė, V., & Mariničevaitė, T. (2017). Stock market participation puzzle in emerging economies: the case of Lithuania.

Mauricas, Ž., Darškuvienė, V., & Mariničevaitė, T. (2017). Stock market participation puzzle in emerging economies: the case of Lithuania. Organizations and Markets in Emerging Economies, 8(2(16)), 225-243

Darškuvienė, V. (2017). Linking corporate governance, ownership structures and financial leverage perspectives. Curent status and implications for future research. In Theorie und praxis aus rechnungswesen und wirtschaftsprüfung: nationale und internationale entwicklungen: festschrift für Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel (pp. 111-121). Wien: LexisNexis.

Darškuvienė, V. (2017). Linking corporate governance, ownership structures and financial leverage perspectives. Curent status and implications for future research. In Theorie und praxis aus rechnungswesen und wirtschaftsprüfung: nationale und internationale entwicklungen: festschrift für Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel (pp. 111-121). Wien: LexisNexis.

Darškuvienė, V. (sudaryt.); Keating, C. (sudaryt.); Žigienė, G. (sudaryt.). Baltic financial markets handbook.

Darškuvienė, V. (sudaryt.); Keating, C. (sudaryt.); Žigienė, G. (sudaryt.). Baltic financial markets handbook / edited by V. Darškuvienė, C. Keating, G. Žigienė ; Lithuanian financial markets institute. Vilnius : Lithuanian financial markets institute, 2014. 131 p. ISBN 9786099561004.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. Stakeholder expectations and influence on company decisions // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. Stakeholder expectations and influence on company decisions // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2014, T. 8, nr. 2, p. 83-96.

Darškuvienė, V.; Astromskis, P. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Astromskis, P. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 71 (2014), p. 67-87.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. The stakeholder concept analysis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. The stakeholder concept analysis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 68 (2013), p. 41-52.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 431 p. ISBN 9789955127383.

Darškuvienė, V.; Vazniokas, P. Korporatyvinio valdymo sistemos vertinimo modelis // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Vazniokas, P. Korporatyvinio valdymo sistemos vertinimo modelis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 60 (2011), p. 45-62.

Darškuvienė V., Jurkštienė A., Dūda A. (2008). Effectiveness of Management Control Systems in Balancing Stakeholders’ Interests in the Lithuanian Multinational Companies: A Case From Telecommunication Industry.

Darškuvienė V., Jurkštienė A., Dūda A. (2008). Effectiveness of Management Control Systems in Balancing Stakeholders’ Interests in the Lithuanian Multinational Companies: A Case From Telecommunication Industry. Journal of Business Economics and Management. Nr. (9) 2, p. 97-106. ISSN 1611-1699. [Business Source Complete (EBSCO)]