Meniu

Valdonė Darškuvienė
Trumpas aprašymas (mini CV): 
Profesorė Valdonė Darškuvienė yra ekonomikos mokslų daktarė (HP), ekonomistė, finansų bei bendrovių valdysenos ekspertė. 
2015-2019 m. ji užėmė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorės pareigas, 2016-2017 m. - universiteto ekonomikos katedros vedėjos pareigas. ISM Tarptautinės vadybos doktorantūros komiteto bei ekonomikos doktorantūros komiteto narė.  Nuo 1996 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete docente, profesore, ėjo VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanės (tarptautinei plėtrai) pareigas, kūrė tarptautines dvigubo diplomo magistrantūros studijų programas, rengė ir įgyvendino projektus studijų kokybei gerinti, tarptautiškumui didinti.
Valdonė dėsto bendrovių finansų valdymą bei verslo vertinimą vadovų magistrantūros studijose, o finansų teorinius modelius doktorantūros studentams. Turi didelę dėstymo bakalauro, magistro studijose patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse (Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, ir kt.). 
Profesorė Valdonė Darškuvienė dalyvauja tarptautinėse mokslo iniciatyvose ir tinkluose. Stažavosi EFMD (Belgija), ICDDET (Didžioji Britanija), CEEMAN (Slovėnija) ir kt. mokslo valdymo bei tyrimų kompetencijų didinimo programose. 2014-2017 m. dirbo Europos Komisijos Horizontas-2020 Marie-Sklodowska Curie Action ekspertų grupėje, rengiant teisės aktų pasiūlymus bei politikos iniciatyvas tyrėjų gebėjimų ugdymo ir karjeros plėtotės srityje. Europos Komisijos Horizontas-2020 Gender ekspertų grupės sudėtyje rengė pasiūlymus Europos Komisijai, kaip integruoti lyčių įvairovės dimensiją į mokslinius tyrimus bei užtikrinti lyčių lygybę, dalyvaujant moksliniuose projektuose. Tarptautinio socialinės politikos ir viešojo sektoriaus ekonomikos tyrimų centro CIRIEC Mokslo komiteto narė. Tarptautinės apskaitos ir finansų profesionalų asociacijos AFECA narė, o 2014-2018 m. – jos prezidentė. Asociacija, jungianti dvylikos Europos šalių bei JAV universitetus, parengė ir įgyvendino eilę ERASMUS+ Strateginės partnerystės projektų, skirtų studentų apskaitos, audito bei finansų gebėjimų ugdymui, taikant inovatyvias studijų bei mokymosi metodikas. Ji yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertė.
Jos tyrimai - bendrovių finansų, nuosavybės, bendrovių valdysenos, socialinės atsakomybės problemų sandūroje. Kartu su Londono ekonomikos mokyklos (LSE), Berlyno laisvojo universiteto (Freie-Universitat Berlin), Kopenhagos verslo mokyklos (CBS), Corvinus universiteto ir kt. užsienio mokslininkais vykdytų mokslinių tyrimų projektų rezultatai publikuoti tarptautinėse monografijose, mokslo žurnaluose, Europos Sąjungos politikos dokumentuose (Eurofound dokumentuose PEPPER III, PEPPER IV, PEPPER V, EFES Position paper, 2014 ir kt.). 
 
Dėstymo sritys:
- Bendrovių finansai;  
- Verslo vertinimas; 
- Finansų rinkos ir institucijos.
 
Tyrimų sritys:
- Bendrovių finansai;
- Finansų industrija;
- Bendrovių valdysena; 
- Pramonės organizacija.

Publikacijos

Bendoraitienė, E., & Darškuvienė, V. (2019). CSR policies and financial risks under stakeholders’ aggressive actions.

Bendoraitienė, E., & Darškuvienė, V. (2019). CSR policies and financial risks under stakeholders’ aggressive actions. In CSR, Sustainability, Ethics & Governance. International Dimensions of Sustainable Management (pp. 133-150). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-04819-8_9

Mauricas, Ž., Darškuvienė, V., & Mariničevaitė, T. (2017). Stock market participation puzzle in emerging economies: the case of Lithuania.

Mauricas, Ž., Darškuvienė, V., & Mariničevaitė, T. (2017). Stock market participation puzzle in emerging economies: the case of Lithuania. Organizations and Markets in Emerging Economies, 8(2(16)), 225-243

Darškuvienė, V. (2017). Linking corporate governance, ownership structures and financial leverage perspectives. Curent status and implications for future research. In Theorie und praxis aus rechnungswesen und wirtschaftsprüfung: nationale und internationale entwicklungen: festschrift für Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel (pp. 111-121). Wien: LexisNexis.

Darškuvienė, V. (2017). Linking corporate governance, ownership structures and financial leverage perspectives. Curent status and implications for future research. In Theorie und praxis aus rechnungswesen und wirtschaftsprüfung: nationale und internationale entwicklungen: festschrift für Univ.-Prof. Dr. Rudolf Steckel (pp. 111-121). Wien: LexisNexis.

Darškuvienė, V. (sudaryt.); Keating, C. (sudaryt.); Žigienė, G. (sudaryt.). Baltic financial markets handbook.

Darškuvienė, V. (sudaryt.); Keating, C. (sudaryt.); Žigienė, G. (sudaryt.). Baltic financial markets handbook / edited by V. Darškuvienė, C. Keating, G. Žigienė ; Lithuanian financial markets institute. Vilnius : Lithuanian financial markets institute, 2014. 131 p. ISBN 9786099561004.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. Stakeholder expectations and influence on company decisions // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. Stakeholder expectations and influence on company decisions // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2014, T. 8, nr. 2, p. 83-96.

Darškuvienė, V.; Astromskis, P. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Astromskis, P. Visions and challenges of payday lending in Lithuania // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 71 (2014), p. 67-87.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. The stakeholder concept analysis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Bendoraitienė, E. The stakeholder concept analysis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 68 (2013), p. 41-52.

Darškuvienė, V.; Vazniokas, P. Korporatyvinio valdymo sistemos vertinimo modelis // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai.

Darškuvienė, V.; Vazniokas, P. Korporatyvinio valdymo sistemos vertinimo modelis // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 60 (2011), p. 45-62.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 431 p. ISBN 9789955127383.

Darškuvienė V., Jurkštienė A., Dūda A. (2008). Effectiveness of Management Control Systems in Balancing Stakeholders’ Interests in the Lithuanian Multinational Companies: A Case From Telecommunication Industry.

Darškuvienė V., Jurkštienė A., Dūda A. (2008). Effectiveness of Management Control Systems in Balancing Stakeholders’ Interests in the Lithuanian Multinational Companies: A Case From Telecommunication Industry. Journal of Business Economics and Management. Nr. (9) 2, p. 97-106. ISSN 1611-1699. [Business Source Complete (EBSCO)]