Meniu

Jolanta Preidienė
Trumpas aprašymas (mini CV): 

IV kursas, Socialinių mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos.

Jolantos doktorantūros studijų tyrimo sritis – tarptautinio judumo įtaka akademinio personalo veiklos rezultatams. Aukštojo mokslo tarptautiškumas tapo neatsiejama aukštojo mokslo veiklos dalis. Tarptautinis judumas yra viena iš svarbiausių tarptautiškumo proceso dalių. Akademinio judumo pasiekimai daro įtakątiek individo, tiek visos institucijos veiklai.
Jolanta yra Vilniaus universiteto matematikos edukologijos bakalaurė (1996) ir magistrė (1999). Šiuo metu Jolanta vadovauja Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriui, turi 15 metų profesinės patirties.

Publikacijos

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R., & Preidys, S. (2018). International academic mobility – who, why and how?

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R., & Preidys, S. (2018). International academic mobility – who, why and how? In 15th International HRM conference. Conference proceedings (pp. 1-1). Madrid: IHRM Conference.

Preidienė, J. (2016). Staff Mobility Role in Institution’s Internationalisation Process

Preidienė, J. (2016). Staff Mobility Role in Institution’s Internationalisation Process. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos Kolegijose

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R. (2016). How does career capital influence academic staff performance and perceived marketability in the context of international mobility? 

Preidienė, J., Kazlauskaitė, R. (2016). How does career capital influence academic staff performance and perceived marketability in the context of international mobility? Conference proceedings. Xth International Workshop on HRM, Cadiz, Spain, October 27-28. pp. 1-25.