Meniu

Konkursinis balas


DĖMESIO! ATNAUJINTA ISM IŠANKSTINIO PRIĖMIMO TVARKA ČIA


IŠANKSTINIO PRIĖMIMO KONKURSINIO BALO SANDARA

Išankstinio priėmimo metu konkursinis balas yra formuojamas iš 10-12 kl. metinių pažymių vidurkio (lietuvių, matematikos ir anglų kalbos), motyvacijos studijuoti bei papildomų balų, kurie skiriami už dalyvavimą olimpiadose bei kitose veiklose. Moksleivių motyvacija vertinama motyvacinių pokalbių metu dešimtbalėje skalėje, išankstinio priėmimo konkursinio balo sandaroje ji sudaro lygiai tiek pat, kiek 10-12 kl. pažymių vidurkis.

 

KONKURSINIO BALO SANDARA STOJANTIEMS BENDROJO PRIĖMIMO METU

ISM bakalauro studijose stojamasis konkursinis balas yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1407 patvirtintu įsakymu Dėl konkursinės eilės sudarymo 2020 metais.

Stojančiojo į ISM Vadybos ir ekonomikos studijų programas 2020 metais konkursinis balas bus formuojamas iš šių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų arba metinių pažymių:

  • Lietuvių kalba ir literatūra (0,2)
  • Matematika (0,4)
  • Istorija/Geografija/IT/Užsienio kalba (0,2)
  • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,2)

* Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoje nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys. 


 Reikalavimai stojantiems 2020 m.:

  •  Į bakalauro studijų programas gali būti priimami tik asmenys turintys ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą.
  • Minimalus konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas
  • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę bent vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą.
  • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, privalo būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos. 

KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAŽYMIŲ PERSKAIČIAVIMAS

Metinių mokyklinių metinių pažymių vertė mažinama, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

 Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

A lygio, S lygio, be lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4

2,6

2,7

Mokyklinių brandos egzaminų vertė mažinama, kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje:

Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

Perskaičiuotas A lygio, S lygio, be lygio brandos egzamino įvertinimas

4,4

5,3

6,1

7,0

7,9

8,7

9,6

Perskaičiuotas B lygio mokyklinio brandos egzamino įvertinimas

3,3

4,0

4,6

5,3

5,9

6,5

7,2

 

Papildomų balų skyrimas

Abiturientai, stodami išankstinio ir bendrojo priėmimo metu už įvairius pasiekimus gali gauti papildomus balus.
Prie konkursinio balo pridedamas aukščiausias balas iš valstybės nustatytų ir aukščiausias balas iš ISM skiriamų papildomų balų.

​​

* Papildomi ISM balai pridedami stojant tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

 

Konkursinio balo skaičiuoklę galite rasti ČIA .

Jei norėtumėte, kad paskaičiuotume Jūsų konkursinį balą, kreipkitės el. paštu bs@ism.lt

NORI SUŽINOTI DAUGIAU? REGISTRUOKIS Į ASMENINĘ KONSULTACIJĄ bs@ism.lt+37061149252

Taip pat drąsiai kreipkis šiuo adresu ir telefonu:

Arklių g. 18, 114 kab.
LT-01129 Vilnius
Tel.: +370 5 212 39 53, Fax.: +370 5 212 39 61
Darbo laikas: 8:00-17:00
El. p. bs@ism.lt
Skype: ism_bakalauro studijos