Meniu

Modestas Gelbūda
Telefonas: 
+370 5 2123960
Trumpas aprašymas (mini CV): 

Modestas Gelbūda yra ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius. Jis apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją tarptautinio verslo ir vadybos srityje Aalborgo universite, Danijoje. Doktorantūros metu jis buvo vizituojantis doktorantas Stanfordo universitete (JAV) ir Uppsalos universitete (Švedija).

Prieš grįžtant į Lietuvą, dirbo mokslinį darbą prestižinėje Londono verslo mokykloje. Modestas Gelbūda yra publikavęsis tokiuose žurnaluose kaip Journal of International Management (JIM), Management International Review (MIR), Journal of Business Ethics (JBE) ir kituose. Jis buvo pakviestas tapti Europos Vadybos Akademijos (EURAM) oficialaus žurnalo European Management Review (EMR) pirmosios redakcinės kolegijos nariu. Šiuo metu yra ECSB vice-prezidentas Lietuvai ir buvo RENT 2013 konferencijos pirmininku.

Pagrindinės Modesto Gelbūdos mokslinių tyrimų sritys yra: tarptautinė strategija, tarptautinis verslumas ir strateginės inovacijos. Vykdydamas tyrimus Modestas Gelbūda siekia suderinti aukštus mokslinius reikalavimus su galimybėmis kurti vadybos praktikai aktualias žinias.

Siekdamas prisidėti prie vadybos mokslo plėtros, Modestas Gelbūda buvo įkūręs mokslinių tyrimų centrą CIBER, organizavo keletą aukšto lygio konferencijų "International Business in Transition Economies", o kartu su Žinių Ekonomikos Forumu organizavo tarptautinę doktorantų mokyklą, kurioje dėstė pripažinti ekspertai iš pirmaujančių pasaulio universitetų.

Modestas Gelbūda aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra arba buvo tarybos nariu tokiose organizacijose kaip Žinių Ekonomikos Forumas, Personalų Vadovų Profesionalų Asociacija, Nacionalinė Moksleivių Akademija; su LR Vyriausybės kanceliarija ir mokslininkų sąjunga (LJMS) įgyvendino unikalų gerųjų praktikų diegimo projektą „Lean Government LT“.

 

Publikacijos

Židonis, Ž., Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Daunienė, E. (2018). Lean implementation in the public service institution in Lithuania: A study of employee responses to experimental modernization of management.

Židonis, Ž., Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Daunienė, E. (2018). Lean implementation in the public service institution in Lithuania: A study of employee responses to experimental modernization of management. In EURAM 2018 (pp. 1-33). Reykjavik: University of Iceland.

Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R. & Venciūtė, D. (2015). Towards the Vernonian Model: Internationalization Process of the Pure Internet Firm from one Emerging Economy to Another.

Gelbūda, M., Kazlauskaitė, R., & Venciūtė, D. (2015). Towards the Vernonian Model: Internationalization Process of the Pure Internet Firm from one Emerging Economy to Another, Proceedings of 4th European Business Research Conference, 9 - 10 April 2015, Imperial College, London, UK, ISBN: 978-1-922069-72-6.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The Resource-based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Gelbūda, M., & Šarapovas, T. (2015). The Resource-based View and SME Internationalisation: An Emerging Economy Perspective. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 53-64. 

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Šarapovas, T., Abramavičius, Š., & Gelbūda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context.

Kazlauskaitė, R., Autio, E., Šarapovas, T., Abramavičius, Š., & Gelbūda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 41-52.

Kazlauskaitė, R., Abramavičius, Š., Šarapovas, T., Gelbūda, M., Venciūtė, D.  (2015). Network Research on Internationalisation of Firms form the Emerging Economies: Literature Review and Propositions. 

Kazlauskaitė, R., Abramavičius, Š., Šarapovas, T., Gelbūda, M., & Venciūtė, D.  (2015). Network Research on Internationalisation of Firms form the Emerging Economies: Literature Review and Propositions. European Journal of Business and Economics, 10(1),  26-30.

Jones, Derek C.; Gelbuda, Modestas; Walker, Kimberly. The effects of innovative work practices on firm and worker outcomes: evidence from Lithuania. Advances in the economic Analysis of Participatory & Labor-Managed Firms

 Jones, Derek C.; Gelbuda, Modestas; Walker, Kimberly. The effects of innovative work practices on firm and worker outcomes: evidence from Lithuania. Advances in the economic Analysis of Participatory & Labor-Managed Firms, 2014, Vol. 15, p. 121 – 150. ISBN 978-1-78441-169-5. Prieiga per internetą:http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0885-333920140000015013.

Gelbuda, Modestas; Daunienė, Eglė; Kalinauskaitė, Rima. Eksperimentinio „Lieknos Vyriausybės“ metodų diegimo mokslinis tyrimas: tyrimo ataskaita

Gelbuda, Modestas; Daunienė, Eglė; Kalinauskaitė, Rima. Eksperimentinio „Lieknos Vyriausybės“ metodų diegimo mokslinis tyrimas: tyrimo ataskaita. Vilnius: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, 2014. 65 p.