Meniu

Apie ISM Fondą

Paramos organizacija ISM Fondas aktyviai veikia nuo 2012 metų. ISM Fondo tikslas - suteikti galimybę jaunuoliams studijuoti ISM universitete nepriklausomai nuo jų finansinių galimybių bei vystyti filantropijos tradicijas universiteto bendruomenėje. 

ISM Fondas vykdo „100 talentų“ stipendijų programą, kuria siekiama skatinti verslo ir akademinio pasaulio integraciją bei sudaryti sąlygas didesniam skaičiui aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių gauti aukščiausios kokybės mokslą Lietuvoje nemokamai. 2018 rudenį ISM universitete su 100 talentų stipendija nemokamai studijuoja 132 studentai. Beveik ketvirtadaliui studentų stipendijas skyrė kompanijos-mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. 100 talentų programą šiuo metu yra baigę 169 bakalauro studijų absolventai.
Akimirkos iš kasmetinio renginio „Scholarship Reception“ skirto stipendijų steigėjams ir gavėjams.

 

ISM absolventai aktyviai dalyvauja paramos veiklose ir įsteigė socialinių stipendijų fondą jaunuoliams iš nepasiturinčių šeimų. Nuo 2011-ųjų metų paramą socialinėms stipendijoms yra skyrę daugiau kaip 500 absolventų. Šios paramos dėka universitete studijuoja alumnų komiteto atrinkti visuomeniškai aktyvūs jaunuoliai, kurie svajojo apie studijas ISM, bet jų tėvai ar globėjai negalėjo suteikti jiems tokios galimybės. Absolventų įsteigtas ISM Magistrų klubas jau dvylika metų skiria vardinę "ISM Magistrų klubo" stipendiją aktyviausiam studentui.

Nuo 2014-ųjų kompanija LIDL skiria paramą programos „Business Deutsch, gesponsert von Lidl“ vykdymui, taip prisidėdama prie vokiečių kalbos populiarinimo Lietuvos verslo bendruomenėje.Nuo 2017 -ųjų kompanija COGNIZANT skiria paramą „Business Norwegian, sponsored by COGNIZANT“, taip prisidėdama prie norvegų kalbos populiarinimo Lietuvos verslo bendruomenėje.

 
Esame nepaprastai dėkingi ISM fondo savanoriams, padedantiems organizuoti paramos renginius ir paliekantiems ryškų pėdsaką kuriant filantropijos tradicijas ISM bendruomenėje. Nuotraukoje savanoriai alumnai, studentai ir darbuotojai: Aneta Šlekytė-Kaminienė, Živilė Gribulytė, Inga Kievišaitė, Gedas Kučinskas, Andrius Verseckas, Jurgita Gaukštienė, Ramūnas Gumbis ir Dovilė Purickaitė.
 
ISM Fondo steigėjas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. ISM Fondo apskaitą vykdo nepriklausoma kompanija „BNM Finance“. ISM Fondui vadovauja Aneta Šlekytė-Kaminienė, kuri ISM universitete dirba nuo 2008-ųjų ir buvo ilgą laiką atsakinga už ISM Executive School padalinio rinkodarą ir komunikaciją.
 
 
 
ISM Fondo rekvizitai:
ISM Fondas, VšĮ
Įmonės kodas 301818722
A/s LT04 7044 0600 0648 7095
AB SEB bankas, b/k 70440
Buveinės adresas: Arklių g. 18, Vilnius LT-01305, kab. 405
Tel. 8 695  27 938
El. paštas fondas@ism.lt