Meniu

Vadovų magistrantūros studijos

 

ISM Vadovų magistrantūros studijos aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovams teikia žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų sėkmingai veiklai vystyti globalioje verslo aplinkoje. Vadovams padedame suformuoti tvirtas funkcinių ir integracinių verslo valdymo sričių kompetencijas, paremtas skvarbiu vadybiniu mąstymu ir vertybėmis.

Siūlome laiko patikrintą klasikinės ir modernios vadybos mokslo ir praktikos derinį, kuris padės atskleisti kiekvieno vadovo ir lyderio potencialą, įtrauks į visą gyvenimą trunkančio mokymosi terpę. ISM Vadovų magistrantūros studijų vertę ir naudą gerai suvokia ir greitai pajunta tiek jų dalyviai, tiek juos finansuojančios įmonės, nes šios studijos – tai integruotas pažinimo, mokymosi, patyrimo ir tobulėjimo procesas, paremtas partneryste, pasitikėjimu ir pagarba. Čia ruošiami iššūkius įveikiantys, įsipareigojantys bei atsakingus sprendimus priimantys vadovai, kuriantys ateities vizijas ir vedantys savo organizacijas į sėkmę!

Studijų principas - iš steigėjo BI Norwegian Business School perimtas modelis, pagrįstas itin giliomis vienos disciplinos (modulio) studijomis visą semestrą. Kiekvieną semestrą vadovai renkasi vieną modulį iš gausios pasiūlos, taip susikurdami unikalų, savo poreikiams pritaikytą turinį. Tarp modulių gali būti daromos pertraukos, leidžiančios suderinti studijas su kitais įsipareigojimais. Studijoms baigti ir diplomui įgyti būtina išklausyti bent tris studijų modulius ir parengti bei apginti magistro darbą, kuris traktuojamas kaip atskiras modulis.

Studijų trukmė – dveji metai, jei nedaromos studijų pertraukos.

Pradėję studijuoti konkretų modulį, magistrantai gauna:

  • 16 dienų modulio studijų;
  • 128 akademines valandas, kurias veda mokslininkai, praktikai, verslo konsultantai – konkrečios disciplinos ekspertai. Auditoriniuose užsiėmimuose siekiama teorijos ir praktinių užsiėmimų balanso, dėstytojų, temų, metodų įvairovės;
  • Papildomas įvairias kompetencijas ugdančias veiklas: finansinių analizių pagrindų, socialinių tyrimų metodologijos seminarus, atviras paskaitas apie naujausias vadybos aktualijas;
  • Praktikos rengiant tiriamąjį darbą komandoje su grupės draugais. Tiriamasis darbas kai kuriais atvejais gali būti atliekamas magistranto įmonėje, tiesiogiai sprendžiant tuo metu įmonei aktualias problemas drauge su patirtį kitose šakose bei įmonėse turinčiais vadovais;
  • Asmeninę knygą (vadovėlį, monografiją), kurią modulio vadovai parenka kaip aktualią ar esmines disciplinos žinias integruojančią ir svarbią dalyko studijoms;
  • Išvažiuojamąsias ir/arba patyrimines sesijas, kurios pakeičia dalį auditorinių užsiėmimų valandų, siekiant darnesnio magistrantų bendradarbiavimo, atotrūkio nuo įprastos mokymosi aplinkos, naujų patirčių, susipažinimo su konkrečių įmonių veikla;
  • Prieigas prie papildomų skaitinių, vadybinių įrankių, kitų ISM prenumeruojamų ir turimų bibliotekoje žinių išteklių;
  • Dinamišką, tobulėjimui pritaikytą kolegų, renginių, pažinčių ir patirčių terpę ne tik studijų metu, bet ir po studijų.  

Vadovų magistrantūros bukletą galite atsisiųsti ČIA>>