Meniu

Vadovų magistrantūros studijos

 

ISM Vadovų magistrantūros studijos aukščiausio ir viduriniojo lygio vadovams teikia žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų sėkmingai veiklai vystyti globalioje verslo aplinkoje. Vadovams padedame suformuoti tvirtas funkcinių ir integracinių verslo valdymo sričių kompetencijas, paremtas skvarbiu vadybiniu mąstymu ir vertybėmis.

Siūlome laiko patikrintą klasikinės ir modernios vadybos mokslo ir praktikos derinį, kuris padės atskleisti kiekvieno vadovo ir lyderio potencialą, įtrauks į visą gyvenimą trunkančio mokymosi terpę. ISM Vadovų magistrantūros studijų vertę ir naudą gerai suvokia ir greitai pajunta tiek jų dalyviai, tiek juos finansuojančios įmonės, nes šios studijos – tai integruotas pažinimo, mokymosi, patyrimo ir tobulėjimo procesas, paremtas partneryste, pasitikėjimu ir pagarba. Čia ruošiami iššūkius įveikiantys, įsipareigojantys bei atsakingus sprendimus priimantys vadovai, kuriantys ateities vizijas ir vedantys savo organizacijas į sėkmę!

Studijų principas - iš steigėjo BI Norwegian Business School perimtas modelis, pagrįstas itin giliomis vienos disciplinos (modulio) studijomis visą semestrą. Kiekvieną semestrą vadovai renkasi vieną modulį iš gausios pasiūlos, taip susikurdami unikalų, savo poreikiams pritaikytą turinį. Tarp modulių gali būti daromos pertraukos, leidžiančios suderinti studijas su kitais įsipareigojimais. Studijoms baigti ir diplomui įgyti būtina išklausyti bent tris studijų modulius ir parengti bei apginti magistro darbą, kuris traktuojamas kaip atskiras modulis.

Studijų trukmė – dveji metai, jei nedaromos studijų pertraukos. 

Paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9.00 iki 16.45 su pertraukomis. Tvarkaraštis skelbiamas artėjant semestrui.

Studijos - tai vadovo ir universiteto įsipareigojimas visapusiškai augti drauge. Susitikimai vyksta šešiolika dienų per semestrą. Drauge su akademikais ir praktikais gilinamasi į klasikinius mokslinius modelius, įrankius, tyrimų duomenis, ieškoma jų praktinio pritaikomumo. Diskutuojama ir dalijimasi patirtimi su kolegomis, organizuojamos išvažiuojamosios sesijos. Sprendžiamos verslo situacijos, atliekamas tiriamasis darbas konkrečiai problemai spręsti. Vadovams atviri visi ISM bibliotekos ištekliai, skiriama konsultantų pagalba papildomoms kompetencijos ugdyti. Esame subūrę didžiausią vienu metu studijuojančių vadovų bei absolventų bendruomenę Lietuvoje. 

Vadovų magistrantūros bukletą galite atsisiųsti ČIA>>