Meniu

Pijus Krūminas
Trumpas aprašymas (mini CV): 

VI kursas, Socialinių mokslų srities Ekonomikos krypties doktorantūros studijos.

Pijaus interesų sritis apima naująją institucinę ekonomiką bei politinę ekonomiją. Doktoranto pasirinkta tarpdisciplininė tyrimų tema – ekonominių sistemų elementų ir politinių institucijų sąveika, žvelgiant į ją per bendros evoliucijos prizmę. Pagrindinis dėmesys skiriamas abipusiams poveikio ryšiams tarp darbo rinkų elementų, ypač darbuotojų apmokymo ir rengimo sistemų, bei lyderių parinkimo institucijų. Šiuo metu Pijus dėsto ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, dirba asistentu Vytauto Didžiojo universitete. Doktorantas išsilavinimą įgijo Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.

Publikacijos

Krūminas, P. (2019). Public R&D under diferent electoral rules: evidence from OECD countries.

Krūminas, P. (2019). Public R&D under diferent electoral rules: evidence from OECD countries. Constitutional Political Economy, 1-30. doi:10.1007/s10602-019-09283-5

Jakštys, R., Jaujininkas, V., Krūminas, P. & Masevičiūtė K. (2015). Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas

Jakštys, R., Jaujininkas, V., Krūminas, P. & Masevičiūtė K. (2015). Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas. Vilnius: MOSTA. url: http://mosta.lt/images/leidiniai/Investiciju_i_MTEP_ataskaita.pdf.

Jakštys, R., Jaujininkas, Juknevičius, T., V., Krūminas, P., Masevičiūtė K., Reimeris, R. & Skirmantas, R. (2015). Lietuvos mokslo būklės apžvalga

Jakštys, R., Jaujininkas, Juknevičius, T., V., Krūminas, P., Masevičiūtė K., Reimeris, R. & Skirmantas, R. (2015). Lietuvos mokslo būklės apžvalga. Vilnius: MOSTA. url: http://mosta.lt/images/leidiniai/Mosta_mokslo_bukles_apzvalga_2015.pdf.