Meniu

Mariana Sueldo
Trumpas aprašymas (mini CV): 
Docentė dr. Mariana Sueldo gimė ir išsilavinimą įgijo Argentinoje, o 1995 m. persikėlė gyventi į Lietuvą. Argentinoje Kordobos nacionaliniame universitete ji įgijo muzikos (mokytojo ir choro vadovo habilitacija) ir anglų kalbos bei viešojo vertimo (rašytinio ir sinchroninio bei nuoseklaus žodinio) bakalauro laipsnius. Vėliau Mariana Sueldo mokėsi Vilniaus universitete, kur įgijo tarptautinės komunikacijos magistro laipsnį, o nuo 2005 m. dėsto ISM vadybos ir ekonomikos universitete.
Per savo karjerą Mariana yra išvertusi keletą mokslo leidinių ir knygą „Berisso lietuviai“ apie Argentinoje gyvenančius lietuvius. Ji nuolat kviečiama teikti vertimo paslaugas per oficialius šalies ir ES renginius, konferencijas ir t. t
 
Mariana Sueldo aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, pvz. ES jaunimo projektuose socializacijos, pilietiškumo ugdymo, savanorystės ir lyderystės srityse. Ji koordinuoja ir veda jaunimui skirtus seminarus ir tarptautines vasaros stovyklas, ES finansuojamas mainų programas Lietuvoje ir kitose ES šalyse.
 
Dėstymo ir tyrimų sritys:
- Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija, strateginė organizacinė komunikacija;
- Tarptautinis marketingas
 
 
 
 
 

Publikacijos

Sueldo, M., & Streimikiene, D. (2016). Organizational rituals as tools of organizational culture creation and transformation: a communicative approach.

Sueldo, M., & Streimikiene, D. (2016). Organizational rituals as tools of organizational culture creation and transformation: a communicative approach. Transformation in Business & Economics, 15(2), 89-110.

Sueldo M. (2015). The Impact of Integrated Organizational Communication on organizational sustainability.

Sueldo M. (2015). The Impact of Integrated Organizational Communication on organizational sustainability. International Scientific Conference: Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges. Kaunas, 24-26 September. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 75, pp.121-140.

Sueldo, Mariana; Grebliauskienė, Beata. Vertimas kaip klaidingo iškodavimo prevencija tarptautinėje komunikacijoje

Sueldo, Mariana; Grebliauskienė, Beata. Vertimas kaip klaidingo iškodavimo prevencija tarptautinėje komunikacijoje. Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas: Technologija, 2014, No. 24, p. 48-57. ISSN 1648-2824.

Sueldo, M. Organizational and leadership communication for cultural diversity.

Sueldo, M. Organizational and leadership communication for cultural diversity. Exploring Culture: Consumption, Organization, and Communication. The 10th international conference. Kaunas, 18th May 2012, p. 1-48.

Sueldo, M. Kultūros specifikos raiška vadyboje.

Sueldo, M. Kultūros specifikos raiška vadyboje. Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos. Vilnius, 2012 m. gruodžio 14 d, p. 1-20.

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2010) Diplomatinio protokolo kaita: instrumentinis požiūris.

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2010) Diplomatinio protokolo kaita: instrumentinis požiūris. Informacijos mokslai, 52, p. 96-108. ISSN 1392-0561.

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2008) Diplomatinio protokolo kaitai įtaką darantys veiksniai: komunikacinis aspektas.

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2008) Diplomatinio protokolo kaitai įtaką darantys veiksniai: komunikacinis aspektas. Informacijos mokslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. T. 46, p. 127-135. ISSN 1392-0561. [LISA]

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2008) Impact of cultural tourism upon regional culture: communication perspective.

Grebliauskienė, B.; Sueldo, M. (2008) Impact of cultural tourism upon regional culture: communication perspective. Proceedings 4th International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society". Jelgava: Latvia, September 25-26, 2008. Jelgava: Latvia University of Agriculture. p. 127-133.ISBN 9789984784922.