Meniu

Jolita Butkienė
Telefonas: 
+370 5 2123960
Trumpas aprašymas (mini CV): 

V kursas, Socialinių  mokslų srities Vadybos krypties doktorantūros studijos.

 

Vyr. lektorė Jolita Butkienė dirba ISM Vadybos ir ekonomikos universitete nuo 2000 m. ir yra taip pat ISM Kokybės direktorė. Jolita Butkienė yra baigusi germanų filologiją Vilniaus universitete (Magistro laipsnis) ir turi Vadybos magistro laipsnį (BI Norwegian Business School, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas). Šiuo metu Jolita Butkienė studijuoja vadybos krypties doktorantūroje.
Jolita Butkienė atlieka tyrimus aukštojo mokslo vadybos bei lyderystės srityse.
Bakalauro studijose dėsto English for Economics and Politics, o magistrantūros studijose - Pasidalytąją lyderystę.
Jolita Butkienė yra nacionalinės Bolonijos ekspertų grupės narė, taip pat Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupės narė.
Stažavosi University of Bath (Anglija), Riga Stocholm School of Economics (Latvija), BI Norwegian Business School (Norvegija) ir kt.
 
Dėstymo sritys:
- English for Economics and Politics;
- Pasidalytoji lyderystė.
Tyrimų sritys:
- Aukštojo mokslo vadyba;
- Lyderystė.

Publikacijos

Žiliukas, P., Brunevičiūtė,R., Butkienė, J., Jankauskas, R., Lepaitė, D., Liepuonienė, R., Misiūnas, M., Mizaras, V., Pukelis, K., Simonaitienė, B., Smetona, A. (2010). Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija.

Žiliukas, P., Brunevičiūtė,R., Butkienė, J., Jankauskas, R., Lepaitė, D., Liepuonienė, R., Misiūnas, M., Mizaras, V., Pukelis, K., Simonaitienė, B., Smetona, A. (2010). Studijas reglamentuojančių aprašų kitose valstybėse studija. Vilnius: Kokybės vertinimo centras, 245 p. ISBN 9789955930082.

Butkienė J., Suchockis A. (2009). Student Profile and Motivation in Lithuanian Higher Education Institutions.

Butkienė J., Suchockis A. (2009). Student Profile and Motivation in Lithuanian Higher Education Institutions. Profesinis rengimas: tyrimai ir aktualijos, Vol. 18,p. 72-84. ISSN 1392-6241.

Žiliukas, P. Račkauskas, A., Želvys, R., Weert, E., Leišytė, L., Dumčiuvienė, D., Butkienė, J., Miškinis, A. (2008). Magistrantūros studijų sisteminimo prielaidos. p. 9-118

Žiliukas, P. Račkauskas, A., Želvys, R., Weert, E., Leišytė, L., Dumčiuvienė, D., Butkienė, J., Miškinis, A. (2008). Magistrantūros studijų sisteminimo prielaidos. p. 9-118 // Magistrantūros studijų raidos įžvalgos. Vilnius: Kokybės vertinimo centras, 144p. ISBN 978- 9955- 9300-4-4.