Naujiena: karjeros vystymo dalykas ISM – jau nuo pirmo kurso!
2021-03-03

Įstojęs į ISM, savo karjeros pamatus klosi nuo pat pirmų akimirkų universitete. Nuo šių metų visiems pirmakursiams pasiūlytas pasirenkamasis „Asmenybės ir karjeros vystymo“ dalykas pavasario semestre. 

„ISM jau nuo pirmo kurso studentus skatina galvoti apie galimas karjeros kryptis. Tam organizuojamos ne tik išankstinės praktikos, bet ir „Asmenybės ir karjeros vystymo“ dalykas. Pastebėjome, kad studentams reikalinga pagalba (dažnai minimalus postūmis) atskleidžiant savo talentus. Todėl šio dalyko metu studentai dalyvauja dėstytojų organizuojamuose workshopuos‘e, savirefleksijose bei kviestinių svečių organizuojamuose seminaruose, kurių metu mokosi identifikuoti bei panaudoti savo stiprybes ir sėkmingiau dirbti komandose. Su dėstytojų pagalba studentai skatinami rasti karjeros kryptis, kurios ne tik užtikrintų saugią ateitį, bet ir teiktų jiems džiaugsmo“, – sako kurso vadovė dr. Monika Mačiulienė, ISM Industrinių technologijų vadybos bei Verslo vadybos ir rinkodaros programų vadovė.

Šiame kurse asmenybė yra suvokiama, kaip įgūdžių rinkinys. Kūrybiškumas yra laikomas vienu iš galimų asmenybės įgūdžių. Šio kurso teorinėse paskaitose ir pratybų metu studentai supažindami su pagrindiniais asmenybės psichologijos teiginiais ir teorijomis. Nagrinėjami kūrybiškumo pagrindai, motyvacija, kaip kūrybos variklis ir asmenybė, kaip kuriantis, tobulėjantis subjektas.

Pratybų metu dalyviai praktiškai išbando komunikacijos įgūdžius ir aptaria jų svarbą kasdienėje veikloje, nagrinėja, kaip pasireiškia vienas ar kitas socialinės psichologijos dėsnis.

Praktiniai užsiėmimai yra skirti studentų individualių asmeninių savybių ir pasitikėjimo savimi nustatymui, individualiam (ir grupiniam) įvertinimui (ir įsivertinimui) bei analizavimui, asmeninės veiklos valdymo būdų pasirinkimui, komandinio elgesio įgūdžių lavinimui. Žinios ir patyrimas suteikia galimybę gilesniam ir platesniam savo asmeniniam ir profesiniam augimui bei tobulėjimui, aiškesniam ateities planų, karjeros matymui; išmoktų kūrybiškumo principų pritaikymui praktinėse veiklose.  

Šis kursas dėstomas dviem kalbomis. Anglų kalba šį kursą dėsto lektorius, verslo kūrybiškumo ir inovacijų konsultantas dr. Eigirdas Žemaitis bei ISM vyr. mokslo darbuotojas, tarptautiniuose universitetuose (KULeuven, Groningeno universitete) dirbęs, mokslinius tyrimus pripažintuose moksliniuose žurnaluose („Psychology and Marketing“, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance“ ir „Journal of Environmental Psychology“) publikavęs dr. Yannick Joye. Lietuvių kalba dalyką dėsto vyr. lektorius, psichologas Anicetas Suchockis.