Meniu

Sisteminis mokymasis įmonėje

Skirtingai nuo įprastinio mokymų organizavimo, kuomet atliepiama į organizacijoje išreikštus darbuotojų ugdymo poreikius ir iš anksto suformuluotus mokymo tikslus, sisteminis mokymasis pagrįstas tuo, kad mokymosi tikslai formuojami bendroje įmonės personalo ir ISM konsultantų komandoje, atsižvelgiant į organizacijos strateginius uždavinius. Tokiu būdu, organizacija pati kuria savo mokymosi kelionę, iš mūsų konsultantų gaudama profesionalias konsultacijas bei mokymosi praktikas pagal sutartas kompetencijų sritis.

Įdiegus tokią ugdymosi įmonės viduje sistemą, ilgainiui išorinių mokymų poreikis sumažėja iki minimumo, nes organizacija sukuria savo vidinę mokymosi struktūrą, kurioje konsultantų vaidmenį perima ugdomąjį vadovavimą įvaldę vadovai arba mūsų parengti vidiniai treneriai, mentoriai ar komandinio darbo lyderiai.