Tyrėjai

 

Benas Adomavičius
Vyr. lektorius

Vita Akstinaitė
Profesorė

Raimonda Alonderienė
Profesorė

Ieva Augutytė-Kvedaravičienė
Docentė

Viltė Auruškevičienė
Studijų ir mokslo prorektorė
Profesorė

Dovilė Barauskaitė
Vadybos krypties doktorantė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Kristina Barauskaitė Griškevičienė
Socialinių mokslų srities Ekonomikos krypties daktarė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Jonathan Boyd
Doc. dr.
University of St. Andrews