Baltic Journal of Management

Baltic Journal of Management spausdina aukštos kokybės mokslinius vadybos srities straipsnius. Pradėtas leisti 2006 m. kaip į Baltijos regione atliekamus tyrimus bei jam aktualias vadybos problemas orientuotas žurnalas, Baltic Journal of Management sparčiai išaugo ir šiandien spausdina straipsnius, nagrinėjančius įvairias šiuolaikines vadybos srities problemas, aktualias tiek Baltijos regionui, tiek ir globaliu mastu.

Baltic Journal of Management spausdina empiriniais tyrimais pagrįstus bei konceptualius straipsnius, tame tarpe ir mokslinės literatūros apžvalgas, ir skatina tarpdisciplininius, tarptautinius bei palyginamuosius požiūrius į aktualias vadybos srities problemas.

Pagrindinės temos:

• Strateginis valdymas
• Sprendimų priėmimas
• Rinkodara
• Žmogiškųjų išteklių valdymas ir organizacinė elgsena
• Operacijų, kokybės bei tiekimo grandinės valdymas
• Inovacijos ir verslumas
• Įmonių socialinė atsakomybė

Visi straipsniai yra recenzuojami mažiausiai dviejų recenzentų. Straipsniai turi būti parengti pagal žurnalo reikalavimus. Apimtis – 6,000-9,000 žodžių. Daugiau informacijos apie straipsnių parengimą bei pateikimą galima rasti čia.

KVIETIMAS teikti straipsnius specialiam žurnalo numeriui tema Sustainability marketing and sustainability management: Exploring new perspectives on sustainable development

Žurnalas yra įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes:

• Journal Citation Reports®;
• Social Sciences Citation Index ®;
• Social Scisearch ®;
• Scopus;
• Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing;
• Electronic Collections Online; International Bibliography of Social Sciences;
• ProQuest;
• ReadCube Discover;
• Zetoc (British Library)

Žurnalas yra reitinguojamas:

• Australian Business Deans Council (ABDC)  2013 Journal Quality List;
• Australian Research Council (ERA) 2015 Journal List;
• BFI (Denmark); Index Copernicus (Poland);
• JourQUAL (Germany);
• Norwegian Social Science Data Services;
• The Association of Business Schools’ (ABS) Academic Journal Guide 2015 (The Guide);
• The Publication Forum (Finland)

Redaktorė
Prof. Rūta Kazlauskaitė
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Arklių g. 18
01305 Vilnius, Lietuva
El. paštas