Mokslas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas savo mokslinę veiklą grindžia naujų žinių ir idėjų kūrimu bei jų pritaikymu ekonomikoje, politikoje ir versle. Tarptautiniai tyrimai yra nukreipti į augančius visuomenės, ekonomikos ir verslo iššūkius ir siekia įtakoti bei patenkinti visuomenės poreikius. Mokslininkų grupės nagrinėja valstybinės ir regioninės reikšmės valdysenos, ūkio ir verslo klausimus ir prisideda prie moksliniais tyrimais paremtos švietimo sistemos kūrimo bei palaiko mišraus mokymosi galimybes.

Universitetas palaiko glaudžius ryšius su verslu, valstybinėmis ir tarptautinėmis ekspertų ir mokslininkų asociacijomis ir draugijomis bei bendradarbiauja su žymiais tyrėjais ir tyrėjų grupėmis. Dalyvavimas tarptautinėje veikloje skatina veiksmingą mokslinį bendradarbiavimą ir bendrų straipsnių publikavimą aukšto lygio moksliniuose žurnaluose. Tyrėjai sėkmingai įgyvendina valstybės finansuojamus mokslinius projektus ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose pagal Horizon 2020 programą.

Pagrindinės tyrimų sritys