Bakalauro baigiamasis darbas (MNG120)

Program code:
MNG120
ECTS:
15
Teaching language:
Lietuvių arba anglų
Download course syllabus

Course description

Bakalauro baigiamasis darbas – tai savarankiškas darbas, apibendrinantis studijų metu įgytas žinias, gebėjimus ir mokėjimus bei pagrindžiantis suteikiamą verslo vadybos bakalauro kvalifikaciją. Bakalauro studijų baigiamasis darbas turinio ir analizės metodų požiūriu yra tiesiogiai ir netiesiogiai jungiantis įvairių disciplinų objektą į vieną visumą.

Įmonė, kurios problema nagrinėjama baigiamajame bakalauro darbe, turi sutapti su praktikos vieta. Išimtys gali būti daromos šiais atvejais:

 1. studentas atlieka praktiką konsultacinėje bendrovėje (reklamos agentūroje, audito bendrovėje, rinkos tyrimų bendrovėje ir pan.) ir analizuoja šios bendrovės klientų veiklą ar sprendžia problemą, aktualią bendrovės klientams. Ši situacija turi būti aiškiai aprašyta bakalauro baigiamajame darbe, paaiškinant praktikos vietos ir įmonės, kurios problema nagrinėjama, nesutapimo priežastis.
 2. studentas atliko praktiką anksčiau (ne tą patį studijų semestrą, kai rengiamas bakalauro baigiamasis darbas) ir nebegali susirinkti duomenų toje pačioje vietoje (įmonė bankrutavo, pakeitė veiklos sritį, nutrūko studento ir įmonės santykiai). Tokiu atveju iš kitos įmonės, kurios problema sprendžiama bakalauro baigiamajame darbe, pristatoma pažyma, jog įmonė žino ir sutinka, kad apie ją būtų renkami duomenys ir rašomas bakalauro baigiamasis darbas.

Bakalauro baigiamajame darbe būtina nagrinėti ir išspręsti aktualią įmonės problemą.

Bakalauro baigiamasis darbas rengiamas aštuntąjį studijų semestrą, jam skiriama 15 ECTS kreditų. Darbas gali būti rašomas lietuvių arba anglų kalba.

Course goals

 • Gebėti identifikuoti aktualią vadybinę įmonės problemą, jos pagrindu formuluoti darbo tikslus ir uždavinius.
 • Gebėti analizuoti ir tirti su keliama problema susijusią įmonės ar organizacijos mikro ir makro aplinkas, taikant pripažintus teorinius modelius, pagrįstus antriniais duomenimis ir įžvalgomis.
 • Gebėti parinkti tinkamą tyrimo metodą iškeltai problemai spręsti, vadovaujantis teoriniais modeliais sukurti validžią ir patikimą tyrimo metodologiją, atlikti pirminį empirinį tyrimą, išanalizuoti ir pateikti jo rezultatus, apsibrėžti tyrimo apribojimus ir galimą jų įtaką rezultatams.
 • Remiantis teoriniais modeliais, situacijos analizės ir empirinio tyrimo rezultatais, gebėti pateikti įmonei aiškiai apibrėžtus, įgyvendinamus, pridėtinę vertę turinčius sprendimus iškeltai problemai spręsti.
 • Gebėti apibendrinti didelės apimties projekto (rašto darbo) išvadas, siejant jas su darbo tikslu ir uždaviniais.
 • Gebėti sklandžiai vystyti tekstą, sintezuoti atskiras darbo dalis ir užduotis į vieningą, nuoseklų, vadybines kompetencijas demonstruojantį akademinį rašto darbą, atitinkantį reikalavimus formatui ir apimčiai, kalbos kultūros reikalavimams.
 • Gebėti parinkti ir naudoti tinkamus teorinius ir kitus šaltinius keliamai problemai atskleisti, analizuoti ir spręsti, aiškiai demonstruojant žinių taikymo, analizės, vertinimo ir naujų žinių (sprendimų) kūrimo gebėjimus.
 • Gebėti planuoti darbo laiką rengiant didelės apimties akademinį rašto darbą.
 • Gebėti pristatyti parengtą darbą specialistų auditorijai, argumentuotai paaiškinti sprendimus ir atsakyti į klausimus.

Lecturers

Skaityti daugiau
envelopephone-handsetmagnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-upchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram