Bakalauro baigiamasis darbas (ECO116)

Program code:
ECO116
ECTS:
15
Teaching language:
Lietuvių arba anglų
Download course syllabus

Course description

Bakalauro baigiamasis darbas – tai savarankiškas studento darbas, apibendrinantis bei gilinantis studijų metu įgytas žinias, gebėjimus ir mokėjimus bei pagrindžiantis suteikiamą ekonomikos bakalauro kvalifikaciją. Bakalauro studijų baigiamasis darbas turinio ir analizės metodų požiūriu yra tiesiogiai ir netiesiogiai jungiantis įvairių disciplinų objektą į vieną visumą.

Bakalauro baigiamajame darbe tikslinga nagrinėti aktualias makroekonomines, mikroekonomines bei finansų rinkų ir institucijų problemas. Pasirinkus nagrinėti aktualias įmonės ekonomines problemas, rekomenduojama atlikti  įmonių veiklos ekonominį vertinimą, pagrįsti gamybinius ar investicinius sprendimus, tikslinga spręsti įmonių veiklos optimizavimo problemas, atsižvelgti į mikroekonomines bei makroekonomines aplinkybes ir pan.

Rekomenduojama, kad įmonė ar organizacija, kurios problema nagrinėjama baigiamajame bakalauro darbe,  sutaptų su praktikos vieta. Organizacija, kurioje atliekama praktika ir baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama organizacija nebūtinai turi sutapti šiais atvejais:

a) studentas atlieka praktiką finansų institucijoje, valstybinėje institucijoje, konsultacinėje bendrovėje (ministerijoje, asociacijoje, banke, draudimo bendrovėje ar kitoje finansų institucijoje, nekilnojamojo turto agentūroje, audito bendrovėje, ekonomikos tyrimų bendrovėje ir pan.) ir analizuoja šios institucijos ar bendrovės klientų veiklą ar pasirenka problemą, kurios sprendimui aktualūs praktikos metu surinkti duomenys. Ši situacija turi būti aiškiai aprašyta bakalauro baigiamajame darbe, paaiškinant praktikos vietos ir įmonės, kurios problema nagrinėjama, nesutapimo priežastis.

b) studentas atliko praktiką anksčiau (ne tą patį studijų semestrą, kai rengiamas bakalauro baigiamasis darbas) ir nebegali susirinkti duomenų toje pačioje vietoje (įmonė bankrutavo, pakeitė veiklos sritį, nutrūko studento ir įmonės santykiai). Tokiu atveju iš kitos įmonės, kurios problema sprendžiama bakalauro baigiamajame darbe, pristatoma pažyma, jog įmonė žino ir sutinka, kad apie ją būtų renkami duomenys ir rašomas bakalauro baigiamasis darbas.

c) įmonės veiklos profilis neatitinka nagrinėjamos probleminės temos.

Bakalauro baigiamasis darbas rengiamas aštuntąjį studijų semestrą, jam skiriama 15 ECTS kreditų. Darbas gali būti rašomas lietuvių arba anglų kalba.

Course goals

  • Gebėti identifikuoti aktualią mikroekonominę, makroekonominę, finansų rinkų ar institucijų, organizacijos, vadybos ekonomikos problematiką, jos pagrindu formuluoti darbo tikslus ir uždavinius
  • Gebėti analizuoti ir tirti pasirinktąją nagrinėjamo objekto aplinką (šalies, rinkos, sektoriaus, įmonės) ir jos ekonominius rodiklius, jų parametrus bei pagrįsti problemos egzistavimą ir poreikį ją spręsti.
  • Gebėti parinkti tinkamą tyrimo metodą iškeltai problemai spręsti, susieti mokslinių teorijų apžvalgos ir nagrinėjamos praktinės problemos analizės duomenis, įvertinti metodų privalumus, trūkumus bei apribojimus tiriant konkrečią praktinę problemą.
  • Gebėti atlikti tyrimą ir pagrįsti jo rezultatų taikymą darbo įvade suformuluotos problemos sprendimui. Gebėti apibendrinti rezultatus, juos išsamiai analizuoti, interpretuoti ir pateikti iš to sekančias rekomendacijas.
  • Gebėti apibendrinti didelės apimties projekto (rašto darbo) išvadas, siejant jas su darbo tikslu ir uždaviniais.
  • Gebėti sintezuoti atskiras darbo dalis ir užduotis į vieningą, nuoseklų, ekonomines žinias ir kompetencijas demonstruojantį akademinį  rašto darbą, atitinkantį reikalavimus formatui ir apimčiai.
  • Gebėti parinkti ir naudoti tinkamus teorinius ir kitus šaltinius keliamai problemai atskleisti. Gebėti analizuoti, parinkti ir pritaikyti tyrimų metodus aiškiai demonstruojant žinių taikymo, analizės, vertinimo ir naujų žinių (sprendimų) kūrimo gebėjimus.
  • Gebėti planuoti darbo laiką rengiant didelės apimties akademinį rašto darbą.
  • Gebėti pristatyti parengtą darbą specialistų auditorijai, argumentuotai paaiškinti sprendimus ir atsakyti į klausimus.

Lecturers

envelopephone-handsetmagnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-upchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram