Mainų galimybės

Apie programą

Erasmus+ programa – galimybė dalį studijų laikotarpio* mokytis pasirinktame universitete, esančiame vienoje ES valstybių, su kuriuo ISM universitetas turi pasirašęs partnerystės sutartį. Vykstant į mainus pagal Erasmus+ programą studentai taip pat turi galimybę gauti stipendiją (320–570 eurų semestrui, priklausomai nuo valstybės, į kurią vykstama).

* Studijos užsienio institucijoje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 3 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis (semestrus). Studijų užsienyje laikotrpis negali būti trumpesnis nei 3 mėn.

Kas gali dalyvauti

Bakalauro studentai į mainus gali vykti nuo 3 semestro. Atrankoje gali dalyvauti studentai, turintys ne daugiau nei vieną skolą. Magistrantūros studentai į mainus gali vykti nuo 2 semestro. Atrankoje gali dalyvauti studentai, turintys ne daugiau nei vieną skolą. Studentai, norintys vykti į trigubas akreditacijas turinčius universitetus (EQUIS, AMBA ir AACSB akreditacijos), turi turėti ne mažesnį nei 7 vidurkį.

Atranka vykdoma du kartus per metus:

  • rudens semestro studijoms – vasario mėnesio antrą savaitę,
  • pavasario semestro studijoms – rugsėjo mėnesio antrą savaitę.

Daugiau informacijos apie reikalavimus ir taisykles galite rasti ISM Mobilumo nuostatuose.

Atrankos kriterijai

Konkursinį balą sudaro:

  • Bendras pažymių vidurkis
  • Papildomi balai už mentorystę

Stipendija

Vykstant į mainus pagal Erasmus+ programą studentai taip pat turi galimybę pretenduoti į stipendiją (320–570 eurų semestrui, priklausomai nuo valstybės, į kurią vykstama).

Papildoma stipendija studentams su negalia ir (arba) specialiaisiais poreikiais Jeigu į užsienį Erasmus studijoms arba praktikai vyksta studentas su negalia ar specialiaisiais poreikiais, jam gali būti skiriama papildoma stipendija. Studentas privalo pateikti Švietimo mainų paramos fondui paraišką, patvirtintą siunčiančiosios mokslo ir studijų institucijos Erasmus institucinio koordinatoriaus, ir negalią ar specialiuosius poreikius patvirtinančius dokumentus.

Stipendija nepadengia visų studijų arba praktikos užsienyje išlaidų.

D.U.K

Stipendijų skaičius ir dydis apskaičiuojami kiekvienais mokslo metais atsižvelgiant į tų metų Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriamų lėšų sumą, tačiau paprastai stipendijas gauna visi mūsų studentai.

Stipendijų dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstate. Tai sudaro iki 570 EUR / mėn., Atsižvelgiant į šalį. Universitetas moka stipendijas dviem dalimis: 80% prieš atostogas ir 20% po to, kai grįšite ir atliksite visus dokumentus.

Taip, jūs galite bet kada atšaukti mainus, tačiau jūs turite kuo greičiau pranešti apie tai Tarptautinių studijų biurui.

Pirma, jūs abu turite dalyvauti konkurse. Antra, priklauso nuo to, kuriame universitete norėtum stoti. Yra tokių universitetų, kur turime tik vieną ar dvi vietas studentams. Taigi viskas priklauso nuo konkurso rezultatų. Jei norite išvykti kartu, rekomenduojame pasirinkti ne tokį populiarų kelionės tikslą, tada tikimybė vykti kartu į pasirinktą universitetą tampa didesnė.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto partnerių sąrašas sudaromas remiantis studijų turinio suderinamumu ir studentų mainų balanso pagrindu. Todėl vykti galima tik į tuos universitetus su kuriais yra suderinta studijuojami dalykai ir yra pasirašyta tarpinstitucinė Erasmus+ programos mainų sutartis.

Tikrai ne, mainų semestras yra tęstinės studijos, įvertinimai gauti mainų semestro laikotarpiu bus užskaityti ir įtraukti į diplomo priedėlį.

ISM universitetas sudarydamas su užsienio universitetu partnerystės sutartis renkasi tik geriausius pasaulio universitetus. Vykdami į mainus jūs vykstate ne tik gilinti akademinių žinių, bet taip pat ir pažinti save, kitas kultūras, patirti gyvenimo patirties kitoje šalyje, įgyti tarptautinės patirties.