Meniu

Lyderių laikas – 2


Projektą vykdo Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Projekto tikslas

Suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus.
ISM  Vadybos ir ekonomikos universitete 75 nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų lygmens mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai keturis semestrus mokysis pagal Švietimo lyderystės magistrantūros programą ir įgis valstybės pripažįstamą kvalifikaciją.

245 nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų lygmens švietimo lyderiai bus mokomi neformaliosiose studijose.

 

Nauda:

  • Lyderystės kompetencijos ugdymosi galimybės magistrantūroje ir neformalus, bet  pripažįstamas kaupiamojo švietimo būdu, lyderystės kompetencijų ugdymas.
  • Konsultacinių paslaugų ir lyderystės modelių pasiūla.
  • Virtuali lyderystės idėjų sklaida.
  • Kasmetiniai nacionaliniai lyderystės forumai.
  • Verčiama bei perkama nauja švietimo literatūra, organizuojamos viešosios konsultacijos.
  • Nacionaliniam lygmeniui bus pateikti konkrečių teisės aktų projektai, siekiant mažinti reguliavimą ir plėsti savarankiškumo erdves.

Trukmė: 2011.11.25 – 2015.06.15

Projekto suma: bendra projekto suma 11,14 mln. Lt, ISM tenkanti dalis – 2,1 mln. Lt.

Oficialus projekto tinklapis www.lyderiulaikas.smm.lt