Meniu

LMT: Tvarus žmogiškųjų išteklių valdymas ateities ir kuriamų technologijų kontekste (09.3.3-LMT-K-712-01-0156)

 

Diegiant Industrijos 4.0 principus diskutuojama, kaip darbo vietų robotizavimas, vedantis prie žmonių ir robotų bendro darbo, kibernetinės sistemos ir kitos naujai atsirandančios naujos technologijos (ATK) keičia darbo procesus. Tačiau nagrinėjant ATK technines galimybes, vienas iš esminių aspektų - ATK poveikis darbuotojams nebuvo tirtas. Iki šiol kompleksinių, moksliškai pagrįstų studijų, apie tai kaip AKT keičia darbo pobūdį organizacijose, kokią įtaką daro darbuotojų nuostatoms, elgesiui ir pasiekimams, kaip skirtingo amžiaus darbuotojai gali geriau prisitaikyti prie AKT veikiamos darbo aplinkos pokyčių, kaip turi keistis ir kokį vaidmenį Žmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV) turi atlikti, neutralizuojant neigiamą AKT poveikį darbuotojams nebuvo atlikta.

Šio tyrimo tikslas yra atskleisti AKT poveikį darbo pobūdžiui, identifikuoti asmeninius darbuotojų veiksnius, lemiančius skirtingo amžiaus darbuotojų prisitaikymą prie AKT ir nustatyti ŽIV vaidmenį diegiant AKT.

Tyrimas bus atliekamas mikro ir mezo t.y. darbuotojų ir organizacijos lygmenyse, trianguliuojant longitudinį kokybinį tyrimą, meta-analizę ir kiekybinį tyrimą - apklausą. Kokybinis longitudinis tyrimas bus atliekamas dviejų šalių (Lietuvos ir Vokietijos) įmonėse, diegiančiose EKT.

Projektas yra aktualus tiek moksline, tiek praktine prasme, nes jo rezultatai atskleis, kaip valdyti žmogiškuosius išteklius įmonėse, diegiančiose EKT. Šio tyrimo rezultatai padės Industrijos 4.0 įmonėms kurti palankią darbuotojams darbo aplinką ir tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą, siekiant sklandžiau diegti EKT, palengvinant skirtingo amžiaus darbuotojų prisitaikymą prie EKT sąlygotų darbo pobūdžio pokyčių ir didinant pasiekimus. Šis projektas ženkliai prisidės prie projekte dalyvaujančių tyrėjų mokslinės metodologinės kompetencijos didinimo, nes tyrimo metu bus įsisavinti nauji mokslinio tyrimo metodai (longitudinis kokybinis tyrimas, meta-analizė), kurie iki šiol Lietuvoje nebuvo taikomi.

 

Projekto trukmė: 2018 01 02 – 2021 12 31

Projekto biudžetas: 599 287,92 eurų

Projekto vadovė: prof. dr. Ilona Bučiūnienė

Projekto tyrimo grupė: Patricia Allison Reay, Antonio Paulo Brandao Moniz De Jesus, Bernadeta Goštautaitė, Irina Liubertė, Raimonda Valickienė

Finansuojama: projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0156) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)