Meniu

LMT: Suinteresuotų šalių į(si)traukimas ir tvari ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa

 

 

Šio projekto tikslas – kompleksiškai išanalizuoti ir įvertinti suinteresuotų šalių į(si)traukimą į tvarios ilgalaikės senyvo amžiaus asmenų globos organizavimą ir teikimą bei pasiūlyti jų glaudesnio bendradarbiavimo ir į(si)traukimo į globos organizavimą ir teikimą modelį Lietuvoje.  Tikslui pasiekti bus atlikta antrinių bei priminių (suinteresuotų šalių atstovų internetinės  apklausos ir fokusuotų grupių diskusijos) duomenų analizė ir sintezė.  

Šis projektas pasižymi ne tik teminiu aktualumu, bet ir tarpdisciplinine teorine prieiga.  Siekiant pasiūlyti geresnio bendradarbiavimo tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių  bei jų į(si)traukimo modelį bei pateikti rekomendacijas politiką formuojančioms institucijoms projekte integruojamos skirtingos vadybos, ekonomikos, viešosios politikos ir socialinės politikos bei sociologijos teorinės prieigos.

 

Projekto trukmė: 2017 10 02 – 2019 11 30

Projekto biudžetas: 99 991 EUR

Projekto vadovas: Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė

Projekto tyrimo grupė: Virginija Poškutė, Irmina Matonytė, Lineta Ramonienė

Finansuojama: Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptis ,,Mokslininkų grupių projektai“.