Meniu

LMT: Subtilių paskatinimų efektyvumo didinimas siekiant gerinti su sveikata susijusią elgseną (09.3.3-LMT-K-712-01-0136)

 

Šis projektas yra pirmasis, siekiantis sukurti naują apjungiantį teorinį modelį, kuris paaiškintų, kodėl ir kokiomis sąlygomis subtilūs paskatinimai yra efektyvūs ir kada jie gali lemti priešingą bumerango efektą.

Projektas siekia išplėsti teorines žinias ir supratimą integruojant rezultatus iš subtilių paskatinimų, klaidų valdymo, fundamentinių motyvų ir motyvuotos elgsenos teorinių perspektyvų. Apimant visą motyvacinį spektrą tarp asmeninių ir tarpgrupinių sričių, pateiksime vieną apjungiantį modelį, kuris padės vystyti ir testuoti naujas hipotezes, susijusias su subtilių paskatinimų veiksmingumu. Projekto rezultatai gali turėti svarbių socialinių implikacijų ir gali būti pritaikomi sprendžiant aktualias socialines problemas, tokias kaip nesveikos gyvensenos mažinimas ir gerovės skatinimas. Žvelgiant iš viešosios politikos formavimo perspektyvos, siūlome visapusišką modelį, kuris gali būti tiesiogiai pritaikomas priimant viešosios politikos sprendimus, kuriais siekiama įgyvendinti skirtingus subtilius paskatinimus ar padidinti subtilių paskatinimų intervencijų veiksmingumą. Nustačius sąlygas, kada subtilūs paskatinimai yra paveikūs, o kada jie yra neveiksmingi, pateiksime įžvalgas, kaip sukurti efektyvias komunikacijos ir švietimo programas, skatinančias sveikatą, taip pat pateiksime gaires, kaip paskatinti žmones priimti sveikatai palankesnius sprendimus.

 

Projekto trukmė: 2018– 2021

Projekto biudžetas: 596 951,04 EUR

Projekto vadovė: prof. dr. Justina Gineikienė

Projekto tyrimo grupė: Bob M. Fennis, Siegfried Dewitte, Dovilė Barauskaitė,  Yannick Joye, Elzė Uždavinytė

Finansuojama: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.