Meniu

LMT: Mokslininkų kompetencijos kėlimas


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (2018 metų AMA žiemos konferencija)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto tikslas - dr. Viltės Auruškevičienės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „2018 AMA Winter Academic Conference", skaitant mokslinį pranešimą. American Marketing Association (AMA) konferencija yra laikoma geriausia tarptautine moksline konferencija rinkodaros srityje pasaulyje. Ši konferencija yra asocijuota su A+ lygio žurnalais (ABS-RI Journal List) - Journal of Marketing ir Journal of Marketing Research. Konferencijoje kasmet dalyvauja geriausių rinkodaros žurnalų redaktoriai, kurie atskirų susitikimų su mokslininkais metu pristato jų redaguojamų žurnalų strategijas.

Projekto rezultatai

Konferencijoje pristatytas stendinis pranešimas „The Influence of the Media Channel on the Perceived Innovativeness and Willingness to Pay for a Product: An Exploratory Study“ („Media kanalo įtaka suvokiamam produkto inovatyvumui ir ketinimui mokėti: žvalgomasis tyrimas“) ir gautos reikšmingos įžvalgos, pakelta mokslininkės kompetencija marketingo srityje.

Projekto dalyvis: dr. Viltė Auruškevičienė. 


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (pašaukimo ir karjeros tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto tikslas - dr. Bernadetos Goštautaitės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „Mini-conference: Special issue in Journal of Vocational Behavior on “Calling and careers: New insights and future directions””, skaitant mokslinį pranešimą. Dr. Bernadetos Goštautaitės skaitomo pranešimo tema „Calling over the life-course of health care professionals: Career-related outcomes and mediating mechanisms”.

Projekto rezultatai

Konferencijoje gautas kokybiškas grįžtamasis ryšys apie specialiam numeriui pateiktą pranešimą iš vedančių pasaulio mokslininkų, atliekančių tyrimus pašaukimo srityje. Dalyvavimas konferencijoje leido dr. Bernadetai Goštautaitei kelti kompetenciją nagrinėjamoje tematikoje t.y. praplėsti tarpdisciplininę sampratą apie pašaukimą, kaip mokslinių tyrimų tematiką, susipažinti su naujaisiais (esančiais rengimo etape, dar nepublikuotais) vedančių pasaulio mokslininkų moksliniais tyrimais, tobulinti aukšto lygio mokslinių publikacijų rengimo kompetencijas, susipažinti su statistinio tyrimo rezultatų apdorojimo ir pateikimo reikalavimais vedančiuose pasaulio socialinių mokslų krypties moksliniuose žurnaluose.

Projekto dalyvis: dr. Bernadeta Goštautaitė.


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (vartotojų elgsenos tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas - dr. Justinos Gineikienės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „SCP Boutique Conference on Vice and Virtue Consumption 2018", skaitant mokslinį pranešimą. Dr. Justinos Gineikienės skaitomo pranešimo tema „Drinking Reveals the True Self: Alcohol Consumption Boosts the Impact of Chronic Dispositions on Behavior”. SCP Boutique Conference yra Nr. 1 pasaulyje vartotojų psichologijos konferencija, su labai didele pranešimų atranka, kuri kasmet sutraukia aukščiausio lygio tyrėjus vartotojų elgsenos srityje. Joje pristatomi naujausi tyrimai vartotojų psichologijos ir elgsenos srityje bei formuojama šios šakos plėtra.

Projekto rezultatai

Konferencijoje pakelta kompetencija vartotojų elgsenos tematika, gautas kokybiškas grįžtamasis ryšys apie pateiktą pranešimą iš konferencijos dalyvių, gautos naujausios žinios su sveikata susijusios elgsenos tematikos srityje. Konferencijos metu užmegzti vertingi kontaktai su tyrėjais dirbančiais šioje srityje.

Projekto dalyvis: dr. Justina Gineikienė. 


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (Senėjimo ir visuomenės tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas

Projekto tikslas - dr. Virginijos Poškutės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „Aging & Society: Seventh Interdisciplinary Conference", skaitant mokslinį pranešimą. Dr. Virginijos Poškutės skaitomo pranešimo tema „Social investment as solution to challenges of longterm care (LTC) of elderly in ageing societies?”. Metinėje „Aging & Society: Seventh Interdisciplinary Conference“ konferencijoje (toliau-konferencija), kuri buvo pirmą kartą suorganizuota 2011 metais, dalyvauja su konferencijos tema susijusių sričių ekspertai iš viso pasaulio. Konferencija – tai tarpdisciplininis tarptautinis forumas, kuriame analizuojami ir pristatomi naujausi moksliniai tyrimai senstančios visuomenės srityje - senėjimo procesų poveikis asmeniui, šeimai, bendruomenei, nacionalinei ir tarptautinei aplinkai, analizuojami ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai senstančios visuomenės iššūkiai.

Projekto rezultatai

Dalyvavimas su pranešimu tarpdisciplininėje konferencijoje Berklio universitete prisidėjo prie V. Poškutės kompetencijos kėlimo ruošiant mokslinius straipsnius publikacijoms: konferencijoje buvo pasidalinta akademinėmis įžvalgomis V. Poškutės tiriama tema, gauti pasiūlymai tolimesniems tyrimams ir aptartos potencialios ateities mokslinio bendradarbiavimo galimybės su kolegomis iš skirtingų universitetų.

Projekto dalyvis: dr. Virginija Poškutė. 


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (organizacinės studijos tyrėjus įtakojančių veiksnių tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto tikslas - doktorantės Jolantos Jaškienės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje EGOS 2018 (European Group for Organizational Studies), skaitant mokslinį pranešimą. Doktorantės Jolantos Jaškienės preliminari pranešimo tema: „Factors leading to research performance in higher education context: A qualitative inquiry”.

Konferencijos sekcijoje bus aptartos svarbiausios teorijos, perspektyvos, susijusios su darbo akademinėje aplinkoje specifika bei gautas grįžtamasis ryšys apie pristatytą pranešimą iš patyrusių tyrėjų bei konferencijos dalyvių, atliekančių tyrimus šioje srityje. Konferencijos metu tikimasi diskutuojant toliau vystyti tyrimo tematiką bei užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui tyrimų srityje.

Projekto dalyvis: Jolanta Jaškienė


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją "European Marketing Academy Conference (EMAC) 2018"

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas


Projekto tikslas – tyrėjos kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "European Marketing Academy Conference (EMAC) 2018", skaitant mokslinius pranešimus. Galimybė dalyvauti „European Marketing Academy Conference (EMAC) 2018” konferencijoje leis tyrėjai geriau susipažinti ir įsigilinti į naujausius šioje srityje kitų mokslininkų vykdomus tyrimus bei juos aptarti, dalyvauti diskusijose, susipažinti su kolegomis iš kitų šalių ir pasidalinti patirtimi bei užmegzti kontaktus su kitais šios srities tyrėjais.

Dalyvavimo konferencijoje metu bei po pranešimo pristatymo gauti komentarai ir grįžtamasis ryšys iš kitų konferencijos dalyvių padės pritaikyti žinias plėtojant pasirinktą mokslo kryptį bei norint rezultatus paskelbti tarptautinio lygio žurnaluose.


Projekto dalyvis: Dovilė Barauskaitė


Doktorantės vizitas dalyvavimui užsienyje vykstančioje konferencijoje organizacinių vadybos studijų srityje

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto metu, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantė Irina Liubertė dalyvaus ir skaitys pranešimą aukščiausio lygio tarptautinėje mokslinėje  konferencijoje "Europos organizacinių studijų koliokviumas" (EGOS Colloquim) vyksiančiame 2018 liepos mėnesį Estijos verslo mokykloje (Estonian Business School) Taline, Estijoje. Šiame renginyje Irina Liubertė pristatys pranešimą, kuris yra paremtas doktorantės doktorantūros studijų tyrimų rezultatais ir pristato empirinių tyrimų rezultatus apie organizacines kliūtis dalinantis žiniomis tarp organizacijų ir jų viduje. Šis doktorantės tyrimas yra vienas iš pirmųjų organizacinės studijų krypties darbas Lietuvoje ir nubrėžia inovatyvių ateities vadybos tyrimų gaires. Be to, doktorantė kels kompetenciją konferencijos metu organizuojamuose jaunųjų mokslininkų tobulėjimo seminaruose, dalyvaus susitikimuose su užsienio mokslininkais ir didžiųjų mokslo žurnalų redaktoriais bei užmegs naujų ryšių su aukščiausio lygo mokslininkais tarptautiniame lygmenyje. Dalyvavimas šioje konferencijoje yra svarbus etapas doktorantės Irinos Liubertės straipsnio rengimo publikacijai aukščiausio cituojamumo lygio vadybos mokslų žurnale, bei didinant inovatyvios ir vienos iš pažangiausių pasaulyje organizacinių studijų srities sklaidą Lietuvoje.

Projekto dalyvis: Irina Liubertė


Išvyka į tarptautinę mokslinę konferenciją (žmogiškųjų išteklių valdymo tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto tikslas -  dr. Vidos Škudienės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje konferencijoje „15th International Human Resource Management Conference",  skaitant mokslinį pranešimą.  Dr. Vidos Škudienės skaitomo pranešimo tema „Perceived organizational innovativeness and knowledge management: case of global business organizations”.

Konferencijoje tikimasi susitikti su vedančiais personalo valdymo tyrėjais, dalyvauti mokslinėse diskusijose, susipažinti su naujausiomis tendencijomis bei tyrimų galimybėmis personalo valdymo srityje. Taip pat konferencijoje bus gautas grįžtamasis ryšys iš vedančių personalo valdymo tyrėjų.

Projekto dalyvis: dr. Vida Škudienė


Dalyvavimas mokslinėje stažuotėje keliant kompetenciją Groningeno universitete

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Projekto tikslas – dalyvauti mokslinėje stažuotėje Groningeno Universitete Nyderlanduose siekiant kelti tyrėjos kvalifikaciją vykdant mokslinę veiklą  Galimybė stažuotis Groningeno universitete padės tyrėjai geriau įsisavinti laboratorijose vykdomų eksperimentų specifiką ir pritaikyti žinias plėtojant pasirinktą mokslo kryptį bei norint rezultatus paskelbti aukščiausio tarptautinio lygio žurnaluose.


Projekto dalyvis: Dovilė Barauskaitė


Išvyka į tarptautinę mokslinę stažuotę (mokslinio produktyvumo tematika)

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas


Projekto tikslas – doktorantės Jolantos Jaškienės kompetencijos kėlimas dalyvaujant tarptautinėje stažuotėje Meinuto universitete (Maynooth University, School of Business), vykdant mokslinius tyrimus mokslinio produktyvumo srityje. Doktorantė Jolanta Jaškienė vystys tyrimus mokslinio produktyvumo tematikoje siekiant empiriškai įvertinti atskirų veiksnių įtaką tyrėjų moksliniam produktyvumui.

Tarptautinės stažuotės metu tikimasi įgyti mokslinių žinių atliekant empirinius tyrimus mokslinio produktyvumo srityje, mokslinio produktyvumo matavimo srityje, bei surinkti duomenis iš specialių duomenų bazių, susijusių su moksliniu produktyvumu, siekiant apklausai įvairius Europos tyrėjus.

Projekto dalyvis: Jolanta Jaškienė


Mokslinė stažuotė doktorantės kompetencijos kėlimui Alborgo universitete Danijoje

Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto tikslas

Tarptautinės mokslinės stažuotės Alborgo universitete, Danijoje, tikslai, uždaviniai ir užduotys buvo suplanuoti atsižvelgiant į doktorantės vykdomo mokslinio tyrimo skirto socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti eigą. Doktorantės Ievos Žebrytės vykdomas mokslinis tyrimas pavadinimu „Turizmo entreprenerių atsikūrimas po natūralių gamtos nelaimių sukeltų krizių: atsparumo praktikų formavimasis nelaimės vietose“ [Tourism Entrepreneur Natural Disaster Recovery: praxis behind Place-based Resilience], sutelktas į besiformuojančios ekonomikos ir turizmo srities entreprenerių praktikas, susiformuojančias įvykus dėl natūralių priežasčių kylančioms gamtos nelaimėms ir jų sukeltoms krizėms. Tarptautinio mobilumo projektu numatoma pasiekti doktorantės mokslinės veiklos konsolidaciją trečiųjų ištęstinių studijų metų pradžioje ir tarp Aalborg universiteto TRU ir ISM mokslininkų užmegzti tamprius ryšius, kurie ateityje užtikrintų mokslo projektų turizmo vadybos ir turizmo plėtros srityse kokybę. Tarptautinės mokslinės stažuotės doktorantės kompetencijos kėlimui Danijoje tikslas yra užmegzti ryšius su Aalborg universiteto tyrėjais, gauti jų pagalbą ir naudotis jų turimais resursais atliekant mokslinį tyrimą. Mokslinės stažuotės uždaviniai: (i) pakartotinai analizuoti Šiaurės Patagonijoje Čilėje surinktus duomenis padedant patyrusiems TRU mokslininkams (pavyzdžiui Helene Clausen PhD, kalba ispaniškai ir yra atlikusi mokslinius tyrimus įvairiose Lotynų Amerikos vietovėse); (ii) išsiaiškinti mokslinių tyrimų turizmo vadybos ir turizmo versluolių srityse tolimesnės plėtros potencialą ir epistemologines pozicijas Kritinio mąstymo mokyklos atžvilgiu (TRU koordinatorė Dianne Dredge, PhD, yra viena iš minėtos mąstymo pakraipos judėjimo lyderių), ir (iii) pristatyti preliminarius mokslinio tyrimo projekto rezultatus Aalborg universiteto Turizmo magistro programos studentams „dėstytojo svečio paskaitos“ formatu.

Projekto dalyvis: Ieva Žebrytė