Meniu

LEXSHA: New learning environment for Very Small Enterprises: learning, exploring and sharing


Leonardo da Vinci inovacijų plėtros projektas
"LEXSHA: New learning environment for Very Small Enterprises: learning, exploring and sharing"
 
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2014.01-2015.12)
 
Projekto numeris: 539110-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP
 
Specifinis projekto tikslas - sukurti vartotojui draugišką aplinką smulkaus ir vidutinio verslo subjektų (SVV) mokymui, skatinant dalyvių bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis.
 
Bendrasis projekto tikslas – pagerinti SVV profesionalų informacinių ir kompiuterinių technologijų bei komunikacijos įgūdžius, siekiant pagerinti dalinimosi žiniomis tarp bendradarbių procesus.
 

Projekto uždaviniai:

 • Parengti tvarų novatorišką modelį elektroninėje platformoje, leidžiantį atpažinti savo kompetencijas, kurti patirtimi grindžiamą skaitmeninį turinį bei dalintis žiniomis.
 • Sukurti sąlygas rezultatų augimui, įgalinant SVV į tarpusavio mokymąsi.
 • Efektyviai integruoti informacinių ir kompiuterinių technologijų pranašumus ir komunikacijos įgūdžius į profesinio ugdymo sistemą.
 • Sukurti ir pritaikyti valorizacijos planą, kuris kurtų Europos dimensiją išvystytame modelyje.

Rezultatai:

 • Mišraus mokymosi aplinka, orientuota į SVV.
 • Sukurtas nepriklausomų modulių, kurie patenkina savalaikio (just-in-time) mokymo poreikius, rinkinys (iš esmės motyvavęs VSE dalyvius mokymuose).
 • Sukurta nauja mokymosi aplinka, skirta SVV ir paremta informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis, kartu išbandant mobilųjį mokymąsi.
 • Sukurti trumpi siauros apimties el. turiniai, skirti informacinių ir komunikacinių technologijų bei komunikacijos įgūdžių įgijimui. Jie daugiausia paremti multimedija – naudojamos vizualinės arba audio (pavyzdžiui, kad būtų galima klausyti važiuojant) priemonės.
 • Paskelbta ECVET kreditų integracija į mokymų programą.
 • Įkurta Virtuali praktikos bendruomenė, koordinuojama per VSE, skirta dalintis žiniomis.

Tikslinės grupės:

 • Pagrindinė tikslinė grupė yra labai mažų įmonių steigėjai ir darbuotojai.
Naudos gavėjai: profesinio rengimo institucijos, su verslumu susijusios organizacijos, su verslumu susiję instruktoriai ir konsultantai, VSE profesionalai.
 

Projekto partneriai:

 • Universite Bordeaux 1 (UB1)
 • Virtual Campus, Lda (VC)
 • SMEBOX AB
 • Exponential Training & Assessment Ltd (ETA)
 • Stichting Business Development Friesland (BDF)
 • ISM University of Management and Economics (ISM)
 • Best Cybernetics (BCYBER)
 • August Horch Akademie GmbH (AHA)
Daugiau informacijos apie projektą - http://www.lexsha.net/
 
Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą.