Kvietimas dalyvauti tyrime „Darbuotojų ir organizacijų suderinamumas“
2021-04-02

Mieli vadovai,

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir UAB „Alisa Management Laboratory“ kartu įgyvendina mokslinį tyrimą „Darbuotojų ir organizacijų suderinamumas“, kurio rezultatai padės ugdyti ir tobulinti praktikas, padėsiančias pasiekti darbuotojų įdarbinimo sėkmę – ilgalaikius, tvarius darbo santykius.

Tyrime kviečiame dalyvauti VADOVUS, kurie per artimiausius 2 mėnesius savo komandoje ketina pradėti atrankos procesą ir įdarbinti darbuotoją (darbuotojus).

Esate kviečiamas (-a) dalyvauti tyrime, jei

  • naują atrankos procesą pradėsite per 2 mėnesius;
  • ieškosite žmogaus į savo komandą ir pats asmeniškai dalyvausite atrankos procese.

Dalyvavimo tyrime nauda:

  • nemokamai dalyvausite mokymuose ir būsite supažindintas (-a) su naujausiomis mokslinėmis žiniomis darbuotojų atrankos procese;
  • sužinosite, kokias dažniausias darbuotojų atrankos klaidas daro vadovai;
  • gausite ir išbandysite atrankos proceso planą pagal mokslininkų ir konsultantų paruoštą atrankos procedūrą;
  • prisidėsite prie mokslo ir technologijų pažangos Lietuvoje ir pasaulyje;
  • gausite išsamią tyrimo ataskaitą, kuri parodys, kurie atrankos elementai turi didžiausią įtaką įdarbinimo sėkmei.

Jūsų įsipareigojimas:

  • dalyvauti 1,5 val. mokymuose pasirinktu laiku;
  • dalyvauti tyrime užpildant klausimyną (4 trumpi klausimynai per 6 mėn.);
  • pasidalinti kandidato (ų) kontaktais tyrimo tikslais – tyrimo metu bus apklausti ir pasiūlymo atsisakę, ir jį priėmę kandidatai.

Užtikriname Jūsų duomenų saugumą. Gauti duomenys bus naudojami tik apibendrintai analizei.

Jei norite ir sutinkate dalyvauti tyrime, prašome užpildyti šią registracijos formą https://www.surveymonkey.com/r/SWYZ3F6 iki 2021 04 14 d. Su Jumis susisieksime, pateiksime detalų dalyvavimo tyrime aprašymą bei planą ir pasiūlysime jums patogų mokymų laiką.

Projektas remiamas ES Struktūrinių fondų lėšomis.