Meniu

Kūrybingumo studija

 

ISM Kūrybingumo studija yra neatsiejama ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dalis, įsteigta dar 2004 m., siekiant kurti tiksliųjų mokslų sąsają su menu, žadinti vaizduotę,  atverti individualaus ir grupinio kūrybiškumo plotmes. Per visą studijos gyvavimo laikotarpį joje jau sukurta daugiau nei 1000 darbų, iš kurių 100 geriausiųjų buvo atrinkta ir susisteminta meninių darbų albumo leidinyje „Kursas". Taip pat ISM universiteto Kūrybingumo studija, bendradarbiaudama su tokiomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis, kaip Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos, Mykolo Romerio, Stralsundo taikomųjų mokslų (Vokietija) universitetas ar Irenos Mikuličiūtės dailės galerija, surengė daugiau nei 30 parodų šalyje bei už jos ribų. Vykstant pristatymams kartu rengiamos ir paskaitos, kuriose lankytojai supažindinami su technikomis, koncepcijomis ir spalvynu. Jas veda ISM studijos vadovas E. Brazauskas, taip pat organizuojantis seminarus bei vidinius mokymus įmonėms, norinčioms dalyvauti meninio kūrimo universalumo procese.

 

Studentai, pasirinkusieji kursą „Abstrakcija ir realybė“ ir nusprendusieji kurti kūrybingumo studijoje, – siekia sukurti kūrinį, suvokti šio proceso universalumą, prasmę, jo utilitarinę bei neutilitarinę naudą sau ir kitiems. Kursas susideda iš trijų blokų: kūrinio analizė, meno raida, meninė kūryba.

 

Kūrinio analizė

Šios dalies tikslas – išmokti analizuoti meno kūrinį, atskleisti jo sukūrimo prielaidas, struktūrą, apspręsti jo reikšmę bei išliekamąją vertę. Pagrindinės temos: formos ir turinio santykis, energijos – struktūros virsmas, realybės – regimybės pokyčiai, „utopinio potencialo“ zona, „ontologinio skustuvo ašmenys“, grožio sąvoka, sąmonės ir pasąmonės dominuojančios veiklos.

Meno raida

Pasitelkiant analizavimo metodiką, susipažinsime su kultūros istorija, meno raidos kryptimis nuo pirmykščio iki šiuolaikinio meno, kur europietiška kultūra lyginama su rytų, nagrinėsime meno santykį su mitu, religija ir civilizacija. Sieksim suvokti iki modernistinės, modernistinės ir postmodernistinės krypčių kaitą, kas yra prasminga, aktualu. Kodėl ir kokios meno srovės įsivyravo Lietuvoje, kokia perspektyva.

Meninė kūryba

Tai – įgytų žinių praktinė realizacija. Pagrindinė meninės raiškos forma – tapyba, kuriami objektai, instaliacijos, „mail artas“, fotografija. Ankstesniuose etapuose paruošiami kūrinio eskizai, etiudai, kompozicinės schemos, norint atskleisti kūrinio viziją, įvaldoma vaizdavimo technika, nagrinėjama šviesos-spalvos, kolorito, kompozicijos technikos, kuriama individualiai bei kolektyviai.

 

Apie studentų kūrybinių darbų parodą daugiau skaitykite čia.