Meniu

Rinkos ir verslo konkurencingumas: ekonomika vadovams

Organizacijų pažangumą ir konkurencingumą lemia ne tik vidiniai resursai, tačiau ir aplinka, kurioje įmonės veikia bei vyraujančios rinkos tendencijos. Gebėjimas suprasti supančią aplinką, atpažinti kritinius veiksnius ir analizuoti ekonominę, socialinę bei politinę informaciją vadovams leidžia priimti racionalius, konkurencinį pranašumą nulemiančius sprendimus. Todėl šiuolaikiniam lyderiui svarbu suprasti ne tik vartotojų ir organizacijų elgseną, bet ir gebėti interpretuoti  makroekonominę aplinką. Makroekonominių rodiklių (pavyzdžiui, tokių kaip palūkanų normos ir valiutų kursai, nedarbo lygis šalyje ar užsienyje) pokyčiai atveria naujas verslo galimybes ir kuria iššūkius konkurencingumo strategijai.

ISM Vadovų magistrantūros studijų modulį Rinkos ir verslo konkurencingumas: ekonomika vadovams pasirinkę verslo lyderiai išmoks kritiškai analizuoti šalies, regiono ar verslo konkurencingumą,  diskutuos ir vertins skirtingų ekonominės minties mokyklų požiūrius į valstybės ir verslo vaidmenis kuriant asmens ir šalies gerovę, taip pat supras, kokias naujas verslo  galimybes atveria gebėjimas reaguoti į socialines problemas visuomenėje ir ribų tarp privataus ir valstybinio sektoriaus bei civilinės bendruomenės nykimas.

Modulio temos

 • Mikroekonomika vadovams: vartotojų, organizacijų ir industrijų elgsena; pasiūla ir paklausa; pusiausvyros kainos; paklausos ir pajamų elastingumas; paklausos vertinimas ir prognozavimas;
 • Kainų politika ir gamybos optimizavimas skirtingose rinkose;
 • Makroekonominės aplinkos ir šalies ekonominės politikos poveikis verslo sprendimams;
 • Skirtingų ekonomikos mokyklų požiūriai į verslo ir valstybės santykius, valstybės intervencijos į rinką tikslai, būdai ir galimos pasekmės;
 • Privataus sektoriaus vaidmuo ekonomikos ir socialinėje raidoje;
 • Konkurencingumo samprata anksčiau ir dabar (tarptautinių organizacijų ir akademikų požiūriai), konkurencingumo dimensijos ir jo vertinimo metodikos;
 • Šalių, regionų ir miestų konkurencingumas;
 • Klasteriai – jų vaidmuo šalies ir verslo konkurencingumui;
 • Finansų sektoriaus transformacijos;
 • Smulkių ir vidutinių įmonių konkurencingumas ir prieigos prie finansavimo;
 • Rinkų ir verslo globalizacija;
 • Pridėtinės vertės kūrimas XXI amžiuje;
 • Valstybės, verslo ir civilinės bendruomenės bendradarbiavimas, ribų tarp sektorių nykimas, bendradarbiavimo formos;
 • Pasidalytosios vertės kūrimas: konkurencinis pranašumas per tvarią veiklą, atliepiančią visuomenės lūkesčius ir socialinių problemų sprendimą.

Modulis skirtas

 • Verslo savininkams ar vadovams, siekiantiems priimti racionalius verslo valdymo sprendimus, paremtus mikroekonominės ir makroekonominės aplinkos tendencijų analize, kurti konkurencinį pranašumą vietos ar tarptautinėje rinkoje.
 • Valstybinių ar savivaldybių įmonių bei jų padalinių vadovams, siekiantiems kurti šalies, regiono ar miesto konkurencinį pranašumą bendradarbiaujant su verslu.
 • Analitikams ir konsultantams, norintiems tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas vertinant verslo, regiono ar šalies konkurencingumo strategijų potencialą.
 • Visiems vadovams, kuriems reikia kurti savo organizacijų strategijas siekiant tvaraus ir prasmingo verslo.

Baigę modulį

 • Gebėsite vertinti ilgalaikio pelno potencialą įvairiose rinkose;
 • Gebėsite suprasti ir analizuoti vartotojų, organizacijų, industrijų elgseną ir priimti strateginius verslo valdymo sprendimus;
 • Gebėsite analizuoti ir vertinti makroekonominius rodiklius, socialinę ir politinę aplinką svarstant naujas verslo vystymo galimybes ar siekiant priimti racionalius sprendimus sprendžiant verslo iššūkius;
 • Gebėsite analizuoti skirtingų ekonominės minties mokyklų požiūrius į verslo ir valstybės santykius;
 • Gebėsite vertinti verslo, miesto, regiono ar šalies konkurencingumą;
 • Suprasite, kaip konkurencingumą ribojantys veiksniai gali tapti naujomis verslo galimybėmis;
 • Gebėsite įžvelgti naujas verslo galimybes ir kurti inovacijas siūlant vertę klientui atliepiant visuomenės lūkesčius ir poreikius, supratus bendradarbiavimo tarp valstybės ir privataus sektorių bei bendruomenės potencialą;
 • Gebėsite kurti konkurencinį pranašumą kurdami vertę sau ir visuomenei, kurioje verslas veikia.

Modulio vadovė

Doc. dr. Virginija Poškutė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja. Vilniaus universitete studijavo ekonominę kibernetiką, Europos socialinės politikos analizės magistro laipsnį jungtinių studijų metu įgijo Roskildės universitete (angl. Roskilde University) Danijoje ir Bath universitete (angl. University of Bath) Jungtinėje Karalystėje. Socialinių mokslų (ekonomikos) daktaro laipsnio studijos vyko Vilniaus universitete ir Tilburgo universitete (angl. Tilburg University) Nyderlanduose.  

V. Poškutė stažavosi ilgalaikėje mokslinėje Fulbright stažuotėje verslo etikos ir socialinės atsakomybės tematika. Taip pat stažavosi Harvardo verslo mokykloje (angl. Harvard Business School), Londono ekonomikos mokykloje (angl. London School of Economics), Fudano universitete (angl. Fudan University), Singapūro vadybos universitete (angl. Singapore Management University), Lorange verslo institute (angl. Lorange Institute of Business Zurich), Bledo vadybos mokykloje (angl. Bled School of Management).

Mokslininkė yra sukaupusi didelę tarptautinio darbo (Jungtinių Tautų vystymo programa, Leuveno universitetas, CEPS/INSTEAD institutas Liuksemburge, kitų tarptautinių organizacijų projektai) ir dėstymo patirtį. Docentės interesų sritys: gerovės ekonomika, konkurencingumas, socialinė politika, verslo ir valstybės bendradarbiavimas, verslo etika ir socialinė atsakomybė.

Rinkos ir verslo konkurencingumas: ekonomika vadovams modulyje gvildenamos konkurencingumo aktualijos paremtos Harvardo verslo mokyklos (JAV) Strategijos ir konkurencingumo instituto, kurio steigėjas yra prof. Michael Porter, parengta medžiaga. ISM Vadybos ekonomikos universitetas – pirmasis ir kol kas vienintelis universitetas Lietuvoje, kuriam suteikta teisė integruoti šią medžiagą į savo dėstomas disciplinas.

Studentės atsiliepimas:

„Studijas ISM vadovų magistrantūroje pasirinkau dėl noro tobulėti ne tik darbinėje aplinkoje. Didelę įtaką modulio pasirinkimui turėjo dėstytojai ir nuomonės lyderiai, kurių komentarus ir straipsnius sekiau viešojoje erdvėje, tačiau nemažiau  maloniai nustebino universitete sutikta akademinė aplinka – studentai, turintys ilgametę, unikalią patirtį skirtinguose sektoriuose. Sinergija tarp studentų ir dėstytojų  motyvuoja, įkvepia ir  suteikia neįkainojamą galimybę pažvelgti į praktines situacijas kitomis akimis.“

Eglė Karčiauskaitė | Pardavimų vadovė

HoBu

Pilną modulio aprašymą ir tvarkaraštį rasite ČIA>>