Kaip atverti duomenis inovacijoms? ISM EMBA vadovų pagalba viešajam sektoriui
2020-09-11

Ekonomikos ir inovacijų ministerija galėtų įjungti aukštesnę pavarą lyderiaujant valstybės skaitmeninei transformacijai, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas viešojo sektoriaus duomenų standartizavimui ir sisteminiam jų atvėrimui – tokį iššūkį ministerijai suformavo ISM universiteto vadovų MBA studijų komanda.

Lietuvoje šiuo metu yra  940 atvirųjų duomenų rinkinių, kuriuos kaupia ir valdo trylika institucijų.  99 proc. sudaro trečio lygio duomenys – CSV failai, kurie yra statiški, neatsinaujinantys, sistemiškai sunkiai integruojami.

Pavyzdžiui, COVID grėsmės akivaizdoje per itin trumpą laiką reikėjo suskaičiuoti ligonių, tyrimų ir turimų resursų kiekį, duomenis imant iš skirtingų šaltinių. Krizė akivaizdžiai parodė, kaip svarbu duomenis valdyti realiu laiku. Integruotos ligoninių, poliklinikų ir kitų susijusių įstaigų informacinės sistemos būtų leidę išvengti ne kartą pasitaikiusio duomenų dubliavimo ir informacijos vėlavimo. Be to, tarpusavyje „susikalbančios“ realiu laiku duomenis valdančios sistemos sudarytų galimybes žymiai efektyviau paskirstyti turimus resursus, apskaičiuoti jų poreikį.

Standartizavus duomenis ir sistemiškai integravus jų rinkinius, atsivertų daug platesnės atvirųjų duomenų panaudojimo galimybės viešojo sektoriaus administravimui, o taip pat ir pritaikymui  privataus verslo poreikiams.

Skaitmenizacijos kompetencijų sutelkimas

Išnagrinėjusi užsienio šalių skaitmeninės transformacijos patirtis, ISM vadovų MBA komanda kaip gerąją praktiką identifikavo Singapūro modelį, kur viena institucija yra atsakinga už visų viešojo sektoriaus skaitmenizacijos projektų koordinavimą.

„Tai galėtų būti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos struktūrinis padalinys ar jai pavaldi institucija, kurioje būtų koncentruojama viešojo sektoriaus skaitmenizacijos kompetencija. Lietuvoje jau yra įgyvendintų viešojo sektoriaus skaitmenizacijos projektų, tačiau pagrindinė problema, kad atskiros sistemos buvo kuriamos pagal konkrečių institucijų poreikius skirtingu laiku, naudojant skirtingas technologijas, o tų sistemų tarpusavio integracija nebuvo tarp prioritetinių tikslų“, – sakė ISM vadovų magistrantas Justinas Bėčius, UAB „Fortis media“ vadovas.

ISM vadovų programos fokusas – verslo modelio inovacija

Skaitmeninė transformacija valstybės mastu yra kompleksiškas procesas, nes apima labai daug sričių. Procesų valdymas, aiškiai apibrėžiant projekto apimtis, terminus ir atsakomybes, yra vienas iš kertinių sėkmės garantų. „Viešąjį sektorių neretai apipiname stereotipais, tačiau jo veikloje susiduriama su panašiais iššūkiais kaip ir versle. ISM vadovų MBA programos dalyviai yra patyrę vadovai, jų įžvalgos ir rekomendacijos paremtos ilgamete verslo praktika ir, aišku, teoriniais modeliais, kuriuos nagrinėjame studijų metu. Komandinis darbas ir sutelktos įvairių sričių kompetencijos leidžia suformuoti efektyviausią sprendimą verslo modelio inovacijai. Viešojo sektoriaus administravime turi būti taikomos geriausios egzistuojančios praktikos, nes ekonominė šalies gerovė neatsiejama nuo viešojo sektoriaus pažangos“, – pabrėžė ISM universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas.

Atvirieji duomenys – realiuoju laiku, standartizuoti, pritaikyti naudojimui

Pirmajame viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos etape rekomenduojama atlikti dabar jau veikiančių informacinių sistemų auditą, klasifikuoti ir standartizuoti duomenų rinkimą, kaupimą bei pateikimą, kad duomenys iš skirtingų informacinių sistemų būtų lengvai integruojami tarpusavyje.

Viena iš skaitmeninės transformacijos naudų – duomenų panaudojamumas. Svarbu, kad standartizuoti atvirieji duomenys būtų prieinami realiu laiku. Aktualius duomenis verslas, nevyriausybinės organizacijos ir mokslo atstovai galėtų integruoti į savo teikiamas paslaugas ir tyrimus, pavyzdžiui, verslo modelių planavimą,  testavimą.

Politinės valios rizika

„Viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos įgyvendinimas trunka ne vienerius metus. Reikia įvertinti nuolatos besikeičiančią aplinką, naujus technologinius sprendimus ir naujus poreikius, kurie neabejotinai atsiras šio virsmo laikotarpyje. Viena iš pagrindinių rizikų – politinės valios pasikeitimas, kuris gali įšaldyti transformaciją, todėl atskira institucija su aiškiai apibrėžta strategija, atsakomybėmis  ir tikslais, būtų optimalus sprendimas. Be to, tai galėtų dalinai padėti išspręsti ir aukščiausio lygio informacinių technologijų specialistų trūkumo valstybiniame sektoriuje problemą, konsoliduojant kompetencijas ir tikslingai formuojant darbo aplinką, traukiančią tokius specialistus“, – sakė ISM EMBA magistrantas Justinas Bėčius.

Skaitmeninis raštingumas

Lygiagrečiai turi būti keliamas skaitmeninio raštingumo ir sąmoningumo lygis viešajame sektoriuje ir visuomenėje. Singapūre kaip vienas iš pagrindinių skaitmeninės transformacijos prioritetų yra nurodytas visų viešojo sektoriaus darbuotojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas. Šalis išsikėlė tikslą, jog iki 2023 metų 100 proc. viešojo sektoriaus darbuotojų turės pagrindinius skaitmeninio raštingumo įgūdžius.  

Skaitmeninės transformacijos projektai verslui ir viešajam sektoriui

Lietuvos viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos planas parengtas naudojant veiklos modelio analizės metodą STOF, pagal kurį visa veikla suskirstoma į keturis analizės domenus – paslaugų ir vertės vartotojui, technologinį, finansavimo ir organizacinį. Buvo suformuoti  dabarties ir ateities veiklos modeliai, atlikti streso testai.

 „Teorinių modelių analizė ir  pritaikymas praktikoje – vienas iš svarbiausių studijų uždavinių. ISM vadovų MBA programoje nagrinėjame realius atvejus. Situacijos nėra iš anksto apibrėžtos. Studentai turi įsigilinti ir suprasti situaciją, išbandyti keletą teorijų, pasirinkti efektyviausią sprendimą ir pateikti įgyvendinimo rekomendacijas“, –  sakė ISM universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas.  Skaitmenizavimo ir inovacijų modulyje rengiamų skaitmeninės transformacijos projektų tikslas  – sukurti veiksmų planą pasirinktai organizacijai, kuris įgalintų ją proaktyviai pasiruošti potencialiems visą veiklos sektorių iš esmės keičiantiems pokyčiams skaitmeninių technologijų srityje.

2020 m. ISM vadovų MBA  programoje parengti  penki skaitmeninės transformacijos planai: vaistinių tinklui, didmeninei elektronikos įmonei, statybų sektoriaus klasteriui ir medicinos reikmenų tiekėjui. Projektas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai buvo pirmasis viešojo sektoriaus projektas, jį parengė ISM EMBA magistrantai Justinas Bėčius, Daiva Kaspar , Darius Sebeckis , Viktor Smirnov ir Justina Šidlienė.

ISM Vadovų MBA studijos, skirtos aukščiausiojo lygmens vadovams, prasidės š.m. lapkričio 5 d. Daugiau informacijos apie studijas https://www.ism.lt/en/executive-studies/executive-mba-master/