ISM valdymas

Valdyba

Universiteto Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui, ją sudaro 7 nariai. Tarp svarbiausių Valdybos užduočių – rinkti universiteto rektorių, tvirtinti universiteto strategiją, vertinti universiteto veiklos organizavimą ir finansinę būklę.

ISM Valdybos nariai, 2018–2022 m.

Dr. Ramon O’Callaghan
Porto verslo mokyklos dekanas

Dr. Jurgita Šiugždinienė
Kauno technologijos universiteto docentė

Vytautas Gaisrys
„Exedra Corporate Finance“ įmonės savininkas

Mantas Katinas
„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, ISM universiteto alumnas

Dr. Vilius Kontrimas
„Advantes technologies“ įmonės direktorius

Justas Kučinskas
„Investicijų ir inovacijų fondo“ generalinis direktorius

Arūnas Laurinaitis
„Averditum“ įmonės direktorius

Senatas

Senatas pataria rektoriui universiteto studijų ir mokslo strategijos formavimo klausimais.

Senatą sudaro: 4 ISM akademiniai darbuotojai, turintys akademinį laipsnį, 4 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų/ arba žinomi verslo atstovai, 3 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų, 3 universiteto darbuotojai skiriami rektoriaus ir 3 studentų atstovai, deleguoti ISM Studentų atstovybės (vieneriems metams).

2019-2022 m. Senato sudėtis

Tadas Šarapovas
Profesorius

Rūta Kazlauskaitė
Profesorė, Baltic Journal of Management redaktorė

Alfredas Chmieliauskas
Docentas

Justina Gineikienė
Profesorė

Prof. dr. Baris Tan
Koç University

Marius Jurgilas

Monika Petraitė

Agnė Paliokaitė

Misa Dzolic