ISM valdymas

Valdyba

Universiteto Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui, ją sudaro 7 nariai. Tarp svarbiausių Valdybos užduočių – rinkti universiteto rektorių, tvirtinti universiteto strategiją, vertinti universiteto veiklos organizavimą ir finansinę būklę.

ISM Valdybos nariai, 2018–2022 m.

Arūnas Laurinaitis
„Averditum“ įmonės direktorius

Justas Kučinskas
„Investicijų ir inovacijų fondo“ generalinis direktorius

Dr. Vilius Kontrimas
„Advantes technologies“ įmonės direktorius

Mantas Katinas
„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, ISM universiteto alumnas

Vytautas Gaisrys
„Exedra Corporate Finance“ įmonės savininkas

Dr. Jurgita Šiugždinienė
Kauno technologijos universiteto docentė

Dr. Ramon O’Callaghan
Porto verslo mokyklos dekanas

Senatas

Senatas pataria rektoriui universiteto studijų ir mokslo strategijos formavimo klausimais.

Senatą sudaro: 4 ISM akademiniai darbuotojai, turintys akademinį laipsnį, 4 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų/ arba žinomi verslo atstovai, 3 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų, 3 universiteto darbuotojai skiriami rektoriaus ir 3 studentų atstovai, deleguoti ISM Studentų atstovybės (vieneriems metams).

2019-2022 m. Senato sudėtis

Dr. Dalius Misiūnas
ISM universiteto rektorius

Viktorija Pociūtė

Ralf Muller

Monika Petraitė

Misa Dzolic

Marius Jurgilas

Josep Franch

Prof. dr. Baris Tan
Koç University