ISM valdymas

Valdyba

Universiteto Valdyba – kolegialus valdymo organas. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui, ją sudaro 7 nariai. Tarp svarbiausių Valdybos užduočių – rinkti universiteto rektorių, tvirtinti universiteto strategiją, vertinti universiteto veiklos organizavimą ir finansinę būklę.

ISM Valdybos nariai, 2018–2022 m.

Dr. Ramon O’Callaghan
Porto verslo mokyklos dekanas
Vytautas Gaisrys
„Exedra Corporate Finance“ įmonės savininkas
Mantas Katinas
Generalinis direktorius, Wargaming Vilnius; ISM alumnis
Dr. Vilius Kontrimas
„Advantes technologies“ įmonės direktorius
Justas Kučinskas
„Investicijų ir inovacijų fondo“ generalinis direktorius
Arūnas Laurinaitis
„Averditum“ įmonės direktorius
Prof. Eugenijus Valatka
Kauno technologijos universiteto rektorius

Senatas

Senatas pataria rektoriui universiteto studijų ir mokslo strategijos formavimo klausimais.

Senatą sudaro: 4 ISM akademiniai darbuotojai, turintys akademinį laipsnį, 4 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų/ arba žinomi verslo atstovai, 3 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų, 3 universiteto darbuotojai skiriami rektoriaus ir 3 studentų atstovai, deleguoti ISM Studentų atstovybės (vieneriems metams).

2019-2022 m. Senato sudėtis

Prof. dr. Baris Tan
Koç University

Tadas Šarapovas
Profesorius

Rūta Kazlauskaitė
Baltic Journal of Management redaktorė
Profesorė

Alfredas Chmieliauskas
Docentas

Justina Gineikienė
Profesorė
Marius Jurgilas
Lietuvos bankas
Monika Petraitė
Kauno Technologinis universitetas

Agnė Paliokaitė
Visionary Analytics