Meniu

ISM Tarptautinio verslo centras


Projekto tikslas

Įgyvendinant projektą ISM Vadybos ir ekonomikos universitete bus įkurtas ISM tarptautinio verslo centras, skirtas aukštos kokybės studijoms ir moksliniams tyrimams vykdyti. Projekto metu bus sukurta pažangi magistrantūros ir doktorantūros studijų bei mokslinių tyrimų infrastruktūra, įrengtos mokomosios auditorijos, studijų erdvės ir mokslinių tyrimų laboratorija, įsigyta studijoms ir moksliniams tyrimams vykdyti reikiama technologinė bazė. ISM tarptautinio verslo veikloms vykdyti bus sudarytos bendradarbiavimo sutartys su tyrimų institucijomis ir verslo įmonėmis.
 

Nauda universitetui ir bendruomenei

Projekto tiesioginės naudos gavėjai bus studentai, dėstytojai, mokslininkai, mokslinių tyrimų paslaugas užsakančių organizacijų atstovai. Projekto lėšomis sukurta pažangi infrastruktūra sudarys palankias sąlygas tikslinių grupių atstovų kompetencijoms ir mokslinėms veikloms plėtoti, mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti ir žiniomis grindžiamai ekonomikai kurti.        
 
Trukmė: 2013.09.27 – 2015.09.30
 
Projekto suma: 3,15 mln.
 
Projekto vadovas: Strateginės plėtros direktorius Saulius Burbulis