Skatinamoji – socialinė stipendija

ISM absolventai aktyviai dalyvauja paramos veiklose ir įsteigė socialinių stipendijų fondą jaunuoliams iš nepasiturinčių šeimų. Nuo 2011-ųjų metų paramą socialinėms stipendijoms yra skyrę daugiau kaip 500 absolventų. Šios paramos dėka universitete studijuoja alumnų komiteto atrinkti visuomeniškai aktyvūs jaunuoliai, kurie svajojo apie studijas ISM, bet jų tėvai ar globėjai negalėjo suteikti jiems tokios galimybės. 

Jaunuoliai, kurių šeimos pajamos vienam nariui per mėnesį neviršija 607 Eur, gali studijuoti nemokamai skatinamosios stipendijos dėka. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia visą studijų kainą bei pragyvenimo išlaidas.

Skiriant stipendiją atsižvelgiamą į finansinę padėtį, aktyvią visuomeninę veiklą, mokyklos vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7.

Absolventų įsteigtas ISM Magistrų klubas jau dešimt metų skiria vardinę „ISM Magistrų klubo“ stipendiją aktyviausiam studentui.

 

 

Prisidėkite ir jūs

Jūs taip pat galite palaikyti ISM Fondo veiklą ir kurti švietimo filantropijos tradicijas Lietuvoje